Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Duchovní obnova pro rodiče a přátele školy

08.03.2020

15:00 - 18:00

fara u sv. Vojtěcha

téma: Jak neztratit naději?

vede P. Benedikt Hudema