Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro čtvrté třídy

11.03.2020

8:00 - 8:45

kaple v kostele

4.AB

Návštěva ZOO - program Primáti

11.03.2020

8:00 - 13:30

Trója

7.AB

Výstava Voda

11.03.2020

12:50 - 13:35

AV ČR

9.A

Ročníkové testy z FJ

11.03.2020

8:00 - 8:45, 12:55 - 13:35

učebna FJ

9.AB

Postní duchovní obnova pro učitele

11.03.2020

14:30 - 16:30

sál kláštera

vede P. Kliment Mikulka

téma Obrazy u sv. Hyppolyta

zakončení mší svatou v kapli sester

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jedno tělo

11.03.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha