Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

21.05.2020

8:00-11:20, 11:50-15:00

3. a 4. patro

9.AB

skupina 9X (učebna Ch): 8:00-9:30 M, 9:50-11:20 ČJ

skupina 9Y (učebna HV): 8:00-9:30 ČJ, 9:50-11:20 M

skupina 9Z (učebna 8.A): 11:50-13:20 ČJ, 13:30-15:00 M

Distanční vzdělávání

21.05.2020

1. a 2. stupeň