Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba a hlášení ŘŠ

25.05.2020

8:00-8:05

Školní skupiny

25.05.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

organizace podle pokynu ŘŠ

8:00-12:00 dopolední blok

12:00-16:00 odpolední blok

Distanční vzdělávání

25.05.2020

1. a 2. stupeň