Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Vyučování pod vedením TU

02.09.2020

8:00-11:30

1. stupeň

výuka v 1.AB do 10:45, návštěva ředitele v 1.AB

Vyučování pod vedením TU

02.09.2020

8:00-12:00

2. stupeň

Oslavy 30 let školy s žáky - společné tvoření "Vzkaz škole"

02.09.2020

8:00-8:45

1. a 2. stupeň

Provoz školní jídelny od 11 do 13 hodin

02.09.2020

ŠJ

Rada rodičů

02.09.2020

18:00-20:00

knihovna

Školní klub - zahájení el. přihlašování na zájmové kroužky

02.09.2020

od 16:00