Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Zahájení výuky podle rozvrhu

03.09.2020

1. a 2. stupeň

Odevzdat přihlášky do ŠD

03.09.2020

1.-3. roč.

Běžný provoz školní jídelny od 11:30 do 14:30

03.09.2020

Třídní schůzky

03.09.2020

16:30, 17:30

učebny

1. a 2. stupeň

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ a RR v 16:35, 17:35

představení vyučujících ve třídách  koncepce výuky předmětu, požadavky a pravidla hodnocení

volba zástupců tříd do RR