Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše sv. za školu

11.09.2020

7:00-7:45

školní kaple

Zájmové kroužky školního klubu

11.09.2020

přihlašování na zájmové kroužky do ČT 10. 9. 2020

zahájení činnosti zájmových kroužků od PO 14. 9. 2020