Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Divadelní představení Tatínek není k zahození

23.10.2020

10:00-11:30

Divadlo v Dlouhé

2.AB

Na představení budou v celém divadle jen naše dvě třídy.