Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  

Lyžařský výcvik v rakouských Alpách

Jana Sobotková (20.12.2013)

Hochzillertal


V prosinci žáci naší skoly navštívili v rámci LVVZ zasněžené vrcholy Alp - středisko Hochzillertal. Lyžařského výcviku se zúčastnilo 52 žáků sedmých a osmých tříd. Celý pobyt se nesl v duchu sportovním, tudíž i nálada všech zúčastněných byla velmi pozitivní.Ohlédnutí za Vánočními trhy

Richard Kraus (13.12.2013)

V prosinci proběhly ve škole již tradiční Vánoční trhy. Žáci už týdny dopředu vyráběli ozdoby, svíčky, obrázky, záložky a spoustu dalších dárků. Velkou práci dalo také vymýšlení a zajišťování občerstvení. Od bramboráků přes párky v rohlíku, indické čaje, tousty, tradiční vánoční cukroví, mošty, cukrovou vatu až po domácí sushi - tak vypadala nabídka toho, co jste mohli na trzích ochutnat. Každá třída vytvořila pěkný prostor pro setkávání. Trhy navštívila řada rodičů, kamarádů i absolventů školy. Na schodech zněla krásná hudba a jedna třída dokonce připravila pro své rodiče divadelní představení.

Vánoční trhy 1A proč vlastně tolik práce kvůli jednomu podvečeru? Abychom se všichni mohli na chvíli zastavit, být spolu mimo každodenní školní povinnosti, potkat staré i nové přátele a prožít část předvánočního času bez všudypřítomné komerce. Ano - děti své výrobky i občerstvení prodávaly - to ale lze jen těžko nazvat komercí. Ceny byly symbolické a dobrovolné zapojení rodičů, dětí i učitelů bylo vidět na každém kroku. Navíc velká část výtěžku v každé třídě putovala již tradičně na podporu projektu Adopce na dálku. Děti, rodiče i učitelé tak nemysleli při výrobě, prodeji a ochutnávání jen na své nejbližší, ale také na ty, které možná nikdy neuvidí, a kteří potřebují každou korunu více, než kdokoliv z nás.

Vánoční trhy 2

Trhy se vydařily, a to hlavně díky Vám všem, kteří jste si našli chvíli, navštívili je a pomohli onu příjemnou atmosféru společně vytvořit. Děkujeme.

Den otevřených dveří

Věra Chloubová (05.12.2013)

DOD v 1.A


Kolem stovky návštěvníků využilo Dne otevřených dveří a prohlédlo si naši školu. Dopoledne měli možnost nahlédnout do tříd, blíže se seznámit s metodami výuky učitelek a učitelů a poznat atmosférou ve třídách i v celé škole. Průvodci školou jim byli Bob a Bobek a někteří žáci z 5., 8. a 9. ročníků. K ochotnému zodpovězení dotazů byly v každém podlaží připraveny služby z řad učitelek, učitelů nebo vychovatelek, včetně vrátné služby a pana ředitele. Přišli také někteří rodiče našich dětí, aby zažili svou ratolest v jiné roli a školním prostředí. Děkujeme všem za návštěvu!


DOD1  DOD2  DOD3


Pianistka v Madridu

Magdalena Šilarová (05.12.2013)

Rozálie Stoklasová

Gratulujeme Rozálii Stoklasové z 5.A k úspěšné účasti na mezinárodním hudebním festivalu Memoriál S. Rachmaninova, který se konal 2. až 5. prosince 2013 v Madridu. Rozálie soutěžila v II. kategorii - piano solo a získala 1. místo a cenu Grand Prix za nejlepší výkon v mladších kategoriích soutěže. V repertoáru měla čtyři skladby: J. S. Bach - Malá dvouhlasá fuga in C minor (BWV 961), F. Bürgmüller - Vlaštovka, I. Berkovic - Preludium E major, N. Laduchin - Včely.

Rádio Junior ukládalo vzkaz a my jsme byli při tom!

Hana Svobodová (04.12.2013)

Rádio Junior


Naše škola byla oslovena stanicí Rádio Junior, aby se zúčastnila ukládání vzkazu v rámci akce Česko 2023. Ve středu 4. prosince tedy navštívilo čtrnáct našich žáků 3. - 7. ročníku Český rozhlas. Nejprve se děti zapojily do živého vysílání Rádia Junior, popovídaly si s redaktorem o vánočních přáních a dárcích a zazpívaly do éteru "Vánoce, Vánoce přicházejí". Potom spolu s moderátorkou paní Zorou Jandovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu panem Peterem Duhanem uložily v zapečetěné lahvi vzkazy svých vrstevníků do připravené schránky v budově rozhlasu. Díky této milé akci prožily děti příjemné a zajímavé odpoledne.


Hledáme skřivánka

Petra Šaňková (04.12.2013)

Hledáme skřivánka 1


V pondělí 25.11. a v úterý 26.11. proběhlo na prvním stupni školní kolo pěvecké soutěže Hledáme skřivánka. Zúčastnilo se 46 dětí. Všichni zpívali se zaujetím a porota měla opravdu těžký úkol vybrat ty nejlepší. Porotu tvořily Petra Šaňková, Pavla Tichá, Dana Lešková a sestra Anděla. Na prvních místech se umístilo několik žáků: Klára Mihalcová (1.B), Kristýna Hocková (1.B), Antonie Sunková (3.B), Magdalena Svobodová (3.B), Klára Jílková (3.A), Jakub Fojtík (5.B), Johana Sýkorová (5.A), Lenka Kozáková (4.A).


Hledáme skřivánka 2


Výstava Jak žijí naše sestry

Filip Roubíček (21.11.2013)

Sestra Regina   Vernisáž výstavy   Sestra Anděla


Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se uskutečnila v Galerii Na schodech vernisáž výstavy Jak žijí naše sestry. Výstava je poskládána z obrazů současného i minulého života sester. Věnuje se historii řádu, zachycuje různé životní momenty a záliby sester, zahrnuje jejich výtvarnou a rukodělnou tvorbu. Výstava dokládá, že sestry netráví dny jen v modlitbách, ale mají také své všední povinnosti a zažívají každodenní starosti a radosti.


Den v planetáriu

Magdalena Fenclová (19.11.2013)

Den v planetáriu  V planetáriu


V úterý 19. 11. 2013 vyrazil celý první stupeň na návštěvu do planetária. Prvňáci, druháci a třeťáci shlédli pohádku Křišťálové sestry, kde se seznámily s některými souhvězdími naší i jižní oblohy. Žáci 4. a 5. tříd byli na programu Naše Sluneční soustava, kde se blíže seznámili s planetami a naší galaxií. Po skončení jednotlivých programů měli žáci možnost si prohlédnout mnoho fotografií z vesmíru a vyzkoušet různé přístroje, pokusy či trenažéry týkající se kosmu. Den v planetáriu byl velmi zajímavý.


Návštěva v Matematické ústavu

Daniel Mašek a Ela Navrátilová (08.11.2013)

Přednáška v MÚ Knihovna MÚ


V pátek 8. listopadu jsme navštívili Matematický ústav AV ČR v Žitné ulici. Nejdřív jsme byli na dvou přednáškách. První přednášku o pravidelných mozaikách měl pan ředitel Filip Roubíček, druhou o matematice v běžném životě měla paní Marie Tichá. Nakonec jsme šli do matematické knihovny, ve které je uloženo 90 000 svazků. Tam jsme dostali od paní knihovnice různé úkoly, například v knize se signaturou K4573 najdete na straně 147 úlohu. Všem se návštěva moc líbila.


Videozáznam z návštěvy


Beseda s Oldřichem Seluckým

Sestra Anděla, foto Věra Chloubová (07.11.2013)

Oldřich SeluckýVe dnech 6. a 7. listopadu navštívil 4., 5., 6., a 7. třídy spisovatel, ilustrátor, ale i historik a scénárista, Oldřich Selucký, autor dvou dobrodružných knih zachycujících dobu, kdy žili sv. Cyril a Metoděj. Našel si čas, aby velmi zajímavým a konkrétním způsobem přiblížil žákům období Velké Moravy a život našich věrozvěstů, za což jsme mu jako škola velmi vděčni! Jeho knihy Strážce ohně a Vojmírova cesta našly své příznivce mezi žáky i učiteli, takže si je mohli zakoupit i s věnováním přímo od autora. Reakce samotných žáků je možné si přečíst v našem školním časopise Ostrovník.
Czech Trip

Věra Žádníková (25.10.2013)

Czech Trip


V pátek 25. října před podzimními prázdninami proběhla ve 4.A, 6.A a 6.B neobvyklá hodina angličtiny. Američtí studenti studující jeden semestr na Univerzitě Karlově v Praze, mimo jiné i češtinu, přišli navštívit naše žáky. Ve skupinkách se snažili vzájemně seznámit a procvičit nejen angličtinu, ale i češtinu.


Svátek sv. Voršily

Sestra Anděla (23.10.2013)

Třída 5.B


Sestra Anděla


V těchto dnech kolem svátku sv. Voršily, patronky naší školy, navštěvovaly sestry voršilky jednotlivé třídy, jimž jsou patronkami, modlí se za žáky a snaží se je doprovázet… Žáci pro ně připravili překvapení. Třída 5.B svou patronku Sr. Andělu doslova zavalila překvapeními. Nejdříve jí slavnostně předala perníkový dort s čokoládovou polevou, na který se všichni podepsali, a poté následovalo představení „Robin a Giuliana“ (alias originálně upravená hra Romeo a Julie), kterou děti samy nacvičovaly během přestávek. Svoje přání zakončila tancem a zpěvem trojice děvčat ve stylu ABBA. Díky za hezké svědectví toho, že umíme slavit i být tvořiví.

Návštěva v mateřské škole

Sestra Anděla (21.10.2013)

V mateřské škole


V rámci projektového dne žáci z dílny Woship s prapory navštívili Mateřskou školu sv. Voršily, kde si spolu s dětmi poslechli příběh o sv. Voršile a zapojili se do výtvarné dílny - tvoření lodí z různých materiálů. Navzájem si snažili pomáhat a tvořit. Na závěr návštěvy si společně zazpívali píseň o sv. Voršile.


Projektový den v ZOO

Magdalena Fenclová (21.10.2013)

ZOO


V pondělí 21. října 2013 první stupeň vyrazil v rámci projektového dne do ZOO. Děti byly rozděleny do skupin po dvanácti a plnily mnoho různých úkolů. Cestou tam skládaly básničku o zvířatech, v ZOO pak doplňovaly do map kontinentů názvy živočichů, které v ZOO viděly. Z jednotlivých tříd živočichů si vybraly vždy jeden druh, o kterém zjišťovaly informace (například pokrytí těla, způsob pohybu, potrava aj.). Cestou zpátky děti vymýšlely slovní úlohy, ve kterých se objevila zvířata. Den se povedl, počasí bylo krásné - ani se nám nechtělo domů.Žáci se zapojili do projektu 72 hodin

Filip Roubíček (11.10.2013)

Kaštánková zahrada MŠ  Jedličkův ústav


Ve čtvrtek 10. 10. a v pátek 11. 10. 2013 se třídy 3.A, 3.B a 5.B zúčastnily projektu 72 hodin. Třída 3.A paní učitelky P. Šaňkové shrabala listí v zahradě MŠ. Třída 3.B paní učitelky M. Fenclové navštívila děti v Jedličkově ústavu a třída 5.B paní učitelky B. Masopustové seniory z Komunitního centra Armády spásy. Více o projektech na Spolu bez překážek a Setkání se seniory.


Komunitní centrum Armády spásy


Mezinárodní den seniorů

Magdalena Fenclová (01.10.2013)

V úterý 1. října byl mezinárodní den seniorů. Žáci 3.B a 5.B vyrobili k tomuto dni přání pro seniory z Komunitního centra Armády spásy. Třída 5.B s tímto centrem dlouhodobě spolupracuje a letos přizvala ke spolupráci 3.B, aby jim mohla “štafetu“ předat. Spolupráce je možná díky paní Adamcové, která má v obou třídách děti, v komunitním centru pracuje a o spolupráci s naší školou má velký zájem.


Přání pro seniory  Komunitní centrum Armády spásyAdaptační týden na Šumavě

Sestra Anděla (23.09.2013)

Nové Hutě


Žáci šestých tříd spolu se svými třídními učiteli a dalším pedagogickým doprovodem prožili adaptační týden (13. - 20. září 2013) v Nových Hutích na Šumavě. V dopoledním programu měli činnosti zaměřené na vzájemné poznávání a tvůrčí psaní, odpoledne využívali krásného okolí, i když počasí nebylo vždy příznivé. Navštívili meteorologickou stanici na Churáňově a horskou službu na Zadově, což ocenili jako velmi zajímavé. V neděli se aktivně účastnili bohoslužby slova v místním kostele, žáci zajistili čtení a hudební doprovod na housle a kytaru. Večery probíhaly zábavnou formou v duchu módní přehlídky, muzikálu, pantomimy, přehlídky účesů aj. Odjížděli obohaceni o mnoho zážitků i poznatků.


Svatý Jan pod Skalou

David Rosenheim (8.B) (16.09.2013)

Svatý Jan pod SkalouV pondělí 16. září 2013 jsme se vydali na pouť do Svatého Jana pod Skalou. Jeli jsme vlakem do Berouna. Na začátku naší pouti jsme dostali požehnání na cestu. Cestou jsme měli tři zastavení. Na těchto místech jsme plnili různé úkoly. Také jsme drželi pár minut ticha, abychom si všímali přírody kolem nás. Pouť jsme zakončili mší v kostele Narození sv. Jana Křtitele. Na závěr nám sestra Angelika řekla pár informací o svatém Ivanovi. Poutní putování se mi líbilo.
Pouť na Skalku

Amálie Zemanová a Ela Navrátilová (5.A) (16.09.2013)

Pouť na Skalku


V pondělí 16. září 2013 naše třída 5.A vyrazila na pouť do Mníšku pod Brdy - na Skalku. Přijeli jsme autobusem číslo 321. Cílem naší cesty byl malý barokní kostelík, ze kterého je výhled na celý Mníšek pod Brdy. Cestou na hřeben jsme našli houby. Prohlédli jsme si základy starého kláštera a pak jsme pokračovali po druhé straně hřebene až do Řevnic, kde jsme si hráli na hřišti. Odtud jsme se vlakem vrátili do Prahy. Pouť se všem moc líbila.


Sportovní den

Magdalena Fenclová (16.09.2013)

Sportovní den 1  Sportovní den 2


V pondělí 16. září 2013 proběhl sportovní den “Na Františku“. Žáci ze šesti tříd 2. až 5. ročníku si vyzkoušeli tradiční i netradiční sportovní disciplíny. Přesto, že nám počasí příliš nepřálo, naši náladu a sportovní výkony to neovlivnilo. Děti cvičily s velkým nasazením a učitelé ani nestačili měřit jejich výkony. Sportovní den jsme si moc užili.


Voršilská škola v Olomouci slaví dvacetiny

Sestra Růžena (04.09.2013)

Základní škola sv. Voršily v Olomouci


Ve středu 4. září 2013 oslavila Základní škola sv. Voršily v Olomouci 20. výročí svého znovuotevření. Na oslavách u této příležitosti zastupoval naši školu pan ředitel Roubíček s několika pražskými sestrami. Děkovnou mši svatou v kostele sv. Kateřiny sloužil O. arcibiskup Jan Graubner, následovalo hudební setkání se skupinou Střípky. Poté se hosté přesunuli do školy, kde byly slavnostně otevřeny nové suterénní prostory pro šatny a dílnu. Oslava byla zakončena rautem a prohlídkou školy.Nový školní rok

Sestra Růžena (02.09.2013)

Mše svatá v kostele sv. Voršily


Školní rok 2013/2014 jsme zahájili v pondělí 2. září 2013 mší svatou v 8.30 v kostele sv. Voršily. Hlavním celebrantem byl O. biskup Karel Herbst SDB, koncelebrovali duchovní působící ve škole P. Antonín Krasucki OP a P. Pio Olah OP. Otec biskup přivítal zvláště prvňáčky a v závěru mše jim požehnal školní aktovky. Přinášení obětních darů doprovodilo africkým tancem několik dětí z pátých tříd pod vedením sestry Claudine OSU ze Senegalu.


Učitelům prázdniny skončily

Filip Roubíček (25.08.2013)

O prázdninách se ve škole pilně pracovalo: stěhovalo, malovalo, opravovalo, uklízelo... Některé prostory jsou v novém. Učitele čeká připravit vše na návrat žáků do školy po prázdninách. Přípravný týden zahájí dvoudenním seminářem etické výchovy a zakončí duchovní obnovou v klášteře sester boromejek.


Zakončení školního roku

Sestra Anděla (28.06.2013)

Mons. Dominik DukaV pátek 28. června 2013 jsme poděkovali za školní rok 2012/2013 při závěrečné mši svaté v kostele sv. Voršily, kterou celebroval pražský arcibiskup O. Dominik Duka, OP spolu s našimi otci dominikány O. Antonínem a O. Piem.Školní turnaj ve fotbale

Viktor Tolar (26.06.2013)

Turnaj ve fotbale  


Ve středu 26. června 2013 proběhl v naší škole turnaj ve fotbale. Turnaje se zúčastnili žáci 2. až 5. tříd. Vítězným družstvem kategorie mladších žáků (2. a 3. třída) se stala 3.B a vítězem kategorie starších žáků (4. a 5. třída) se stala 5.A. Vítězové si odnesli poháry, fotbalové míče i sladkou odměnu. Vítězům gratulujeme!
Zastavení s hudbou

Ondřej Tichý (24.06.2013)

Zastavení s hudbou

Ve středu 17. června 2013 po řadě vernisáží a společných setkání mezi obrazy v Galerii Na schodech se uskutečnilo závěrečné zastavení s hudbou, kterého se účastnili školní orchestr, třídy 8.A, 4.B, 3.A, učitelé i autor obrazů Václav Lamr. Školní orchestr zahrál dvě instrumentální skladby a při společném zpěvu Každý den na chvilku utichl i běžný ruch ve škole. Máme radost, že Galerie Na schodech se stává více a více místem neformálniho setkávání umělců, žáků, učitelů i rodičů.


Nahrávky: Irská * Mexická * Každý den * Svůj cíl


Biblické příběhy

Marie Fričová (21.06.2013)

V Galerii Na schodech je výstava obrazů Václava Lamra. Obrazy zobrazují různé biblické příběhy, například O marnotratném synu a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Výstavu jsme zhlédli jako třída. Pan Lamr nám vysvětloval, co některé z obrazů znázorňují, podle čeho je maloval, jak je maloval. Zaujaly mě obrazy, které jsou vytvořeny z různých slov nebo textů. Pan Lamr nám také ukázal náčrty, podle kterých obrazy maloval. Výstava mě zaujala a obrazy se mi líbily.


Návrat syna k otci     Václav Lamr


Povodeň 2013

Filip Roubíček (06.06.2013)

V pondělí 3. června vytrvale pršelo a hladina Vltavy stoupala. Školní výuka byla kvůli povodňové situaci na základě výzvy primátora zrušena. Budova naší školy nebyla přímo ohrožena povodní, ale dopravní obslužnost v centru byla komplikovaná, neboť nejezdilo metro.


Střelecký ostrov 3. června 2013


V úterý 4. června ráno Vltava kulminovala. Přestalo pršet a voda začala klesat. Škola byla otevřena s omezeným provozem kvůli komplikovanému dopravnímu spojení. Vyučování v mimořádném režimu probíhalo na prvním stupni od 8.00 do 11.40 a na druhém stupni od 8.55 do 12.40. Školní družina a školní jídelna byly v provozu. Do školy přišlo přes sto žáků.


Žofín 4. června 2013   Hladina Vltavy už klesá


Od středy 5. června byla již výuka podle rozvrhu. Žáci, kteří nemohli do školy přijít z důvodu dopravních omezení, byli omluveni. Ve čtvrtek začalo opět jezdit metro.


První svaté přijímání

Sestra Veronika (02.06.2013)

První svaté přijímání


Neděle 2. června 2013 byla pro 28 dětí z naší školy významným dnem. Poprvé se setkaly s živým Kristem ve svátosti oltářní a pět z nich přijalo svátost křtu. Vyvrcholila tak jejich roční snaha o pochopení tajemství Kristova zpřítomnění a děti tak mohly hlouběji prožívat své osobní společenství s Ním. Den před slavností se prvopřijímající děti setkaly s milosrdným a odpouštějícím Otcem ve svátosti smíření. Celá slavnost se nesla v duchu radosti a doprovázející rodiče, příbuzní i učitelé zaplnili kostel sv. Voršily do posledního místa. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na následném pohoštění a prvopřijímajícím dětem popřát, aby je Kristus v eucharistii posilňoval v jejich dalším životě.


Školní akademie Stále v pohybu

Sestra Anděla (29.05.2013)

Školní akademie - David a Goliáš (4.B)   Školní akademie - žáci 3.B


Koncem května nás opět přivítalo Salesiánské divadlo v Kobylisích. Žáci si ve spolupráci se svými učiteli připravili pestrý program. Angažovanost na prvním stupni byla velká – různá divadelní, taneční a hudební představení byla zpestřena cizojazyčnými výstupy.


Školní akademie - taneční kroužek   Školní akademie


Druhý stupeň byl zastoupen synchronizovaným pohybem s recitací v podání žáků 9.B a jejich třídního učitele Martina Nováka. O zpěv a mluvené slovo se zasloužili žáci 6. a 7. ročníku. Učitelé předvedli dramatizaci Malého prince v režii Dany Leškové - splnili tak přání S. Věry.


Školní akademie - žáci 9.B   Školní akademie - Malý princZážitky ze školy v přírodě

Marie Vavřínová (27.05.2013)

ŠvP 8.A a 8.B


Na školu v přírodě jsme vyjeli do Janova nad Nisou. Pension Pod Vlekem se nachází v malebném kopcovitém terénu Jizerských hor. Přivítalo nás milé prostředí a sympatický pan vedoucí. Zábavné a dobrodružné hry pro nás připravili naši třídní učitelé za pomoci sestry Anděly a bratří františkánů – bratra Filipa a bratra Kapistrána. Líbily se nám jak hry v lese, tak i společenské hry, při kterých jsme se všichni zasmáli a mohli se více a lépe poznat. V cestě za pokladem Skleněného království jsme museli překonat spoustu překážet, a také vzájemně spojit své síly. Společné úsilí se však vyplatilo, neboť jsme našli skleněný poklad, o který jsme se spravedlivě rozdělili. Úžasný zážitek nám také přinesla bobová dráha a návštěva lanového centra. Byla to povedená škola v přírodě. Doufám, že se podaří i příště.


Na bobové dráze   V lanovém centruJarní koncert

Petra Šaňková (02.05.2013)

Knoflíček  Knoflík


Ve čtvrtek 2. května proběhl Jarní koncert našich školních sborů Knoflíček a Knoflík. Dopoledne jsme zpívali pro děti z 1. stupně, odpoledne pro veřejnost. Knoflíček zazpíval a rozpohyboval písně o pohádkových postavách, o zvířatech i lidové písně. Knoflík vytáhl ze svého repertoáru trojhlas Jede sedlák do mlejna, Zamotanou písničku, Seikelovu píseň, africkou píseň Siyahamba v jazyce kmene Zulu i písně Jaroslava Ježka. Sbory zpívaly za doprovodu klavíru, harmoniky, bubnu a houslí. Všechny tři koncerty byly moc hezky přijaty, zpěváci i diváci odcházeli spokojení.


S. Anděla  Knoflík  Knoflíček


Knoflík a Knoflíček zazpívaly na jedničku

Petra Šaňková (20.04.2013)

Knoflík


Naše školní sbory Knoflík a Knoflíček se v sobotu 20. dubna zúčastnily krajské soutěže dětských pěveckých sborů. Oba sbory podaly maximální výkon, zazpívaly s chutí a podařilo se jim zaujmout porotu. Knoflík si ve své kategorii vyzpíval stříbrné pásmo a Knoflíček zlaté.


Knoflíček


Němčináři navštívili Vídeň

Hana Svobodová (19.04.2013)

Vídeň 1


V pátek 19. dubna 2013 odjelo 80 žáků a 5 pedagogů naší školy na jednodenní zájezd do rakouského hlavního města. Cestovní kancelář CK2 pro nás připravila velmi zajímavý program. Navštívili jsme letní rezidenci Habsburků - zámek Schönbrunn, kde jsme viděli nádherné interiéry a zámecký park. Poté jsme metrem přejeli do centra, prošli nádvořími starobylého Hofburgu a prohlédli jsme si podzemní hrobku Habsburků. Měli jsme také čas na individuální prohlídku centra. Děti mohly ochutnat místní speciality, například slavný Sachertorte. Pak nás tramvaj dovezla k nejproslulejšímu obytnému domu ve Vídni, tzv. Hudertwasserhausu. Závěr náročného dne děti prožily v zábavním parku Prater.


Vídeň 2


První místo v německé olympiádě

Hana Svobodová (15.04.2013)

JF


Začátkem dubna se konalo v Goethe Institutu nedaleko naší školy celostátní kolo olympiády v německém jazyce. Poprvé v historii naší školy se do něj probojovala naše žákyně - Jasmína Ferencová z 9.B. Soutěž nebyla snadná, obsahovala poslechovou část, osobní rozhovor s rodilým mluvčím a popis situace z běžného života. Jasmína obstála a vyhrála. Gratulujeme!


Pátá výstava v naší galerii

Filip Roubíček (11.04.2013)

Ve čtvrtek 11. dubna se konala vernisáž již páté výstavy v naší školní Galerii Na schodech. Tentokrát vystavovali čtyři žáci z devátých tříd, kteří se účastnili talentových zkoušek na umělecké školy. Rozhodli se studovat na uměleckých školách, které jim pomohou otevřít dveře do světa umění, proto byla výstava nazvána OpenDoor. Své práce představili Theodora Bognárová (9.A), Klára Fojtů (9.A), Kryštof Novák (9.A) a Kateřina Šámalová (9.B). Náštěvníci výstavy měli možnost si prohlédnout jejich kresby, malby, koláže a fotografie. Přejeme našim začínajícím umělcům mnoho úspěchů při studiu na uměleckých školách.


OpenDoor 1   OpenDoor 2


Křížová cesta

Martin Novák (27.03.2013)

Křížová cesta 1   Křížová cesta 2

Společné putování od soudního stolce Pilátova až na horu Kalvárii absolvovali naši žáci ve středu dne 27. března. Jednotlivá zastavení pro nás pravidelně připravuje Ondřej Mrzílek. A tak máme jedinečnou možnost prožít poslední chvíle života Ježíše Krista, které si ve svatém týdnu připomínáme, a následně vstoupit do doby velikonoční.

Úspěchy našich žáků v angličtině

Věra Žádníková (27.03.2013)

Come and Show


V tomto školním roce jsme se úspěšně zapojili do dvou soutěží v angličtině. Od 5. listopadu 2012 do 1. března 2013 probíhala soutěž Cambridge Competition 2012-13, ve které skupiny žáků 8. a 9. tříd projevovaly kolektivního ducha a své znalosti angličtiny při plnění 8 úkolů. V konkurenci 195 skupin nejen ze základních škol, ale i gymnázií srovnatelné jazykové úrovně se naši žáci umístili v první polovině: skupina 8.AB (AJ1) 51. - 54. místo 94,58 %, skupina 8.A (AJ1) 67. místo 92,08 %, skupina 9.AB (AJ2) 83. místo 88,44 %. V celopražském kole recitační soutěže Come and Show zazářila Emma Ulovcová z 9.B s recitací povídky Horace od Alice B. Coats a umístila se na prvním místě. Blahopřejeme!Postní rozjímání s hudbou

Sestra Anděla Foto: Martin Myslivec (20.03.2013)

Sestry voršilky   Školní sbor


Ve středu 20. 3. 2013 v kostele sv. Voršily se sešli Sestry, učitelé, žáci i rodiče, aby se společně modlili, hráli a zpívali „na jedné lodi“. Duchovním slovem Na cestě k cíli se třemi tématy Ježíš, který kráčí po moři, Ježíš, který utišuje bouři a Přechod Izraelitů přes Rákosové moře provázel O. Pio, dominikán. Do programu se zapojily oba školní sbory Knoflík a Knoflíček pod vedením Petry Šaňkové, školní orchestr pod vedením Ondřeje Tichého, ale také Sestry, učitelé, žáci 3.A, 4.B, 9.A a 9.B. Při závěrečném spojení všech v lodi kostela zazněla píseň z komunity Taizé Každý den a tradicionál Svůj cíl. Nakonec všechny pozdravil i čestný host apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza, zažertoval, že příště bychom se mohli setkat v sousedním Národním divadle, a udělil své požehnání. Myšlenka tohoto projektu vznikla po dlouholetém hledání, za pomoc s realizací děkujeme občanskému sdružení Potichounku a manželům Pavle a Ondřeji Tichým. Byla to také příležitost, jak se duchovně spojit s jejich velkou „fanynkou“ Sestrou Věrou. Celé hudební pásmo bylo doplněno i vizuálně, žáci z některých tříd 1. stupně namalovali i působivé tematické obrazy.


Mons. Guiseppe Leanza   Školní orchestr


Na návštěvě u apoštolského nuncia

Sestra Anděla (19.03.2013)

Nunciatura


V úterý 19. 3. 2013 v den inaugurace papeže Františka I. a svátku sv. Josefa někteří žáci 4.B spolu se svou třídní učitelkou B. Masopustovou a asistentkou M. Divokou a žákyně z 9.B spolu se Sr. Andělou a Sr. Benediktou navštívili apoštolského nuncia Mons. Giuseppe Leanzu. Popřáli k jeho jmeninám a zazpívali mu. Žákyně ze 4.A předaly dárek - vlastnoručně vyrobeného pejska a kočičku a Sestry za komunitu voršilek květinu. Bylo to velmi srdečné setkání, O. nuncius daroval všem křížky z Říma, požehnané ještě papežem Benediktem XVI. a jeho obrázek. Dokonce si připravil i otázky na děti v češtině, společně se pomodlili Otčenáš a dostali požehnání.


Štrachání

Barbora Šalandová (12.03.2013)

Štrachání 1  Štrachání 2  Štrachání 3


Ve čtvrtek 7. března proběhla ve škole vernisáž výstavy s názvem Štrachání. Štrachání je o tom, že jsme si měli z domova přinést co nejstarší věc, která patřila našim rodičům, prarodičům či praprarodičům. Danou věc jsme nakreslili, vyfotili a vymysleli k ní příběh, který mohla ona věc prožít. Celou výstavou nás provázeli žáci sedmých tříd. Richard Balog a Eliška Nováková si připravili průvodní slovo. Výstavy se zúčastnili někteří naši rodiče, učitelé, pan ředitel a biskup Václav Malý s doprovodem. Výstavu zahájily dívky ze třídy 7. A, které zazpívaly píseň Amazing grace. Ondřej Kubovčiak povídal o vyštrachaném divadelním kukátku babičky Růženky, Agáta Vavrušková přečetla příběh starého perleťového knoflíku, David Černý přednesl příběh hodinek svého dědečka, Ester Strkulová mluvila o prastaré kožené kabelce. Alena Wichterlová zazpívala píseň Řeka lásky a Josef Šolc zahrál dvě skladby na klarinet. Myslím si, že se nám výstava docela povedla, protože biskup Malý i všichni přítomní vypadali velmi spokojeně.


Štrachání 4   Štrachání 5Návštěva Mons. Václava Malého

Lenka Zemanová (11.03.2013)

Mons. Václav Malý ve třídě 3.B


Ve čtvrtek 7. března 2013 navštívil naši školu otec biskup Václav Malý se svými spolupracovníky, paní Evou Bartoňovou a panem Filipem Dostálem. Po krátkém přivítání v ředitelně se vydali za dětmi. Nejprve navštívili hodinu hudební výchovy ve třídě 3.B a pak si od dětí ze 2.B poslechli jarní básničky. O přestávce jim děti z 1.A vyprávěly o tom, jak se starají o školní zvířata, a seznámily je s leguánem, osmáky degu i s rybičkami v akváriu. Následovala vernisáž výstavy prací žáků sedmých tříd s názvem Štrachání aneb Přehlídka věcí, které provázely vaše dětství. Po obědě se otec biskup setkal s učiteli náboženství a na závěr své návštěvy se všemi učiteli školy.


Obnova u sester trapistek

Lenka Zemanová (04.03.2013)

Postní duchovní obnova pro učitele se konala od 1. do 3. března 2013 v klášteře sester trapistek v Poličanech u Benešova. Duchovním průvodcem nám byl P. Angelo Scarano, farář z pražských Stodůlek. Tématem jeho přednášek bylo podobenství O marnotratném synovi, které interpretoval jako podobenství O marnotratném otci. Kromě přednášek jsme se mohli zúčastnit modliteb sester, projít se po okolní přírodě nebo navštívit obchůdek s výrobky, které ve svých klášterech vyrábějí sestry trapistky i trapističtí mniši (např. sušenky, med, marmeládu, hořčici). Před odjezdem jsme se setkali se sestrou Michaelou, která nám vyprávěla o životě trapistek.


Trapistický klášter

Loučíme se s naší milovanou sestrou Věrou

Filip Roubíček (21.02.2013)

sestra Reconciliatrix


S hlubokým zármutkem v srdci Vám oznamujeme, že ve čtvrtek 21. února 2013 nás navždy opustila sestra Reconciliatrix Věra Špringlerová. Naše škola byla pro ni velkou životní radostí. V roce 1990 se zasloužila o její znovuotevření a dlouhých 23 let až do posledních dní svého života pobyla se školou v niterném vztahu. V modlitbách ji provázejme na její cestě k Otci.   OznámeníNaše rodina - Rozhovor se sestrou Reconciliatrix


Paměť národa - Vzpomínky sestry Reconciliatrix


Listář - Příběhy sestry Reconciliatrix


Ostrovník - Rozhovor se sestrou Věrou


Němčináři zabodovali

Marie Hojná (18.02.2013)

V úterý 22. ledna se konalo obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky v kategorii I.A (7. a 8. ročník). David Rosenheim ze 7.B obstál v těžké konkurenci a umístil se na krásném 2. místě. Týden na to proběhla konverzační soutěž pro kategorii II.A (8. a 9. ročník). Po delší době naše škola opět získala palmu vítězství. Mezi silnými soupeři jasně a s přehledem zvítězila naše Jasmína Ferencová z 9.B. Gratulujeme!


Naši biologové na olympiádě

Jana Šafusová (05.02.2013)

V úterý 5. února se žáci 2. stupně zúčastnili školního kola biologické olympiády. Řešili náročné úkoly z botaniky a zoologie. Vypracovat správně všechny úkoly, zvláště zachytit cytoplasmy a chloroplastů v buňkách listu Elodea vyžadovalo plné soutředění.


BIO1 BIO2 BIO3


TenSing ve škole

Martin Novák (30.01.2013)

Ve středu 30. ledna se uskutečnil koncert TenSing pod vedením Edity Djakoualnové a dalších bývalých i současných žáků. TenSing je hudebně sociální aktivita pro mladé ve věku 13 - 19 let pod záštitou YMCA a YWCA. Jedná se o sbor doprovázený kapelou, tancem a dalšími workshopy, který se pravidelně schází po celý rok a účastní se různých akcí. V závěru žáci dostali nabídku připojit se k pravidelným zkouškám, které se konají vždy ve čtvrtek v 17:00 v klubu u františkánů.


TenSing

Svátek sv. Anděly

Marie Hojná (27.01.2013)

sv. Anděla Merici


V neděli 27. ledna na svátek sv. Anděly Merici, zakladatelky řádu sester voršilek, byla v kostele sv. Voršily uvedena slavnostní mše F-dur pro sóla, orchestr a varhany F. X. Thuriho. Hlavním celebrantem byl Jeho Excelence Monsignor Giuseppo Leanza, sbor a orchestr řídil sám autor. Pro všechny zúčastněné to byl jedinečný hudební zážitek, který umocnil atmosféru tohoto svátku. Děkujeme všem učinkujícím a zvláště autorovi a sbormistru p. Thurimu za nádherné provedení.


Knoflíci v senátu

Petra Šaňková (22.01.2013)

Knoflík


V úterý 22. ledna se 15 zpěváků z našeho pěveckého sboru Knoflík zúčastnilo slavnostní snídaně, na kterou byli pozváni senátoři a poslanci. Hosty snídaně byli kromě politiků i   P. Vojtěch Eliáš (prezident Arcidiecézní charity Praha), ředitel charity Oldřich Haičman i náš milý P. Antonín.


Po setkání politiků probíhalo tříkrálové koledování spolu s Tříkrálovou sbírkou. Sbor byl pozván, aby tuto akci svým vystoupením zpříjemnil. Za odměnu jsme si mohli projít část Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát ČR, a dát něco dobrého na zub.


Naši florbalisté druzí v Praze

Jana Sobotková (17.01.2013)

Florbal 2013


Celopražského kola ve florbalu se zúčastnilo 12 nejlepších týmů základních škol a víceletých gymnázií. Naši žáci vybojovali krásné druhé místo. Od prvního místa je dělila jediná branka, kterou inkasovali v poslední minutě utkání. Přestože se nám tím uzavřela cesta do republikového kola, je to pro naši školu velký úspěch, neboť naposledy jsme se probojovali do celopražského kola před pěti lety. Děkujeme hráčům za vzornou reprezentaci.


Pozdrav z Krkonoš

Barbora Masopustová a Magdalena Šilarová (14.01.2013)

Lyžařská hora


Žáci čtvrtých tříd a paní učitelky Bára a Magda posílají pozdravy z lyžařského zájezdu ve Strážném v Krkonoších. Všichni jsou spokojení, dnes svítilo slunce a lyžovalo se skvěle.


Tříkrálová sbírka

Jana Vašinová (11.01.2013)

"My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám," zpívaly děti z naší školy při koledování pro českou charitu.


Tříkrálová sbírka


Z družiny se zhostili úlohy králů Míša, Tonička a Kryštof, ale měli i další pomocníky. Majda, Ella a Ríša nesli cukr a kalendáře. Koledovalo se na Národní třídě až ke kostelu Panny Marie Sněžné, kde děti měly možnost si zazpívat společně s bratrem františkánem, který hrál na kytaru.


Do Tříkrálové sbírky přispěly i děti z Mateřské školy sv. Voršily, které se na "vzácnou návštěvu" velmi těšily. Byla to hezká příležitost, jak přispět na potřebné účely a současně se cítit obdarovaným.Tříkrálový koncert

Dana Lešková (09.01.2013)

Foto J. Šilar


Ve středu 9. ledna 2013 se konal v kostele sv. Voršily Tříkrálový koncert. Krásnou atmosféru navodil školní instrumentální orchestr O. Tichého a zpěváci ze 4.B pod vedením P. Tiché. Svou trubku rozezněl K. Karlík z 5.B. Houslové trio ze ZUŠ Bajkalská, M. Merklová, Ž. Mrázková a E. Franců, zahrálo Svitu koled od R. Zapletala. Odpoledne trio zastoupily housle s klavírem v podání M. Merklové a M. Dobošové. Na koncertu vystoupily dva školní pěvecké sbory Knoflík a Knoflíček. Svým krásným pásmem koled rozezpívaly celý kostel.