Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  

Vánoce

Filip Roubíček (20.12.2017)

Vánoční přání


Výtvarná soutěž Francouzského institutu v Praze

Lenka Zemanová (18.12.2017)

bez popisku 1688 bez popisku 1687


Francouzský institut v Praze vyhlásil soutěž Dessine-moi Noël! Výherci se staly dvě děti z naší školy, Aneta Marková ze 3.A (1. místo) a Josef Barošek z 5.A (2. místo). Jejich obrázky budou součástí oficiálního novoročního přání Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.Vánoční trhy

Lenka Zemanová (15.12.2017)

bez popisku 1689


V pátek se uskutečnila tradiční školní akce - vánoční trhy. Ve škole se sešlo plno dětí i rodičů, bývalí žáci i učitelé. Každá třída nabízela vánoční výrobky a často i občerstvení. Taneční kroužek Arabeska a divadelní kroužek připravily také vystoupení v tělocvičně.


bez popisku 1691 bez popisku 1690Adventní koncert

Filip Roubíček (13.12.2017)

Koncert Koncert Koncert


Adventní čas nás vybízí k zastavení a rozjímání, proto jsme uspořádali koncert klasické hudby v kostele sv. Voršily. Známé i méně známé skladby hráli na smyčcové a dechové nástroje a varhany nejen žáci naší školy, ale také naše absolventka, naši učitelé a hosté ze základní umělecké školy. Během koncertu byla představena vize školní kaple, na jejíž vybudování s vděčností přijímáme finanční dary. Vybrané dobrovolné vstupné bude použito právě na tento účel. Malým i velkým hudebníkům děkujeme za krásný umělecký zážitek a posluchačům za jejich příspěvky na školní kapli.


Biskupská návštěva

Filip Roubíček (13.12.2017)

Beseda s žáky   Mons. Václav Malý


Ve středu 13. prosince navštívil naši školu Mons. Václav Malý. Svou návštěvu zahájil zdravicí ve školním rozhlasu a pak předal diplomy žákům oceněným žákům ve školní výtvarné soutěži, která proběhla v rámci svatovojtěšské školní poutě. Při prohlídce školy přijal pozvání na učitelské pohoštění - projekt "spokojený učitel". Celou hodinu věnoval setkání s žáky z různých tříd druhého i prvního stupně a odpovídal na jejich otázky. Pak osobně pozdravil žáky obou prvních tříd. Návštěva byla završena po společném obědě posezením s vedením školy, školním kaplanem a sestrami, při kterém poděkoval za práci celého učitelského sboru a požehnal dalšímu rozkvětu školy.


Návštěva v 1.A


Vícejazyčnost je bohatství

Hana Svobodová (2. stupeň) (09.12.2017)

bez popisku 1682


Letošního ročníku soutěže Vícejazyčnost je bohatství, kterou již několik let organizuje nezisková organizace Spolek Zaedno, se z naší školy účastnili žáci ze 4.A a 4.B a němčináři z 5.AB. Čtvrťáci výtvarně ztvárnili a textem v angličtině, francouzštině  a němčině doprovodili dílo Guillauma Apollinaira „Pásmo“, páťáci do soutěže dodali leporelo zpracované  podle díla Heinricha Heineho „Německo. Zimní pohádka“. Všechny tři zúčastněné skupiny byly oceněny a v Domě národnostních menšin na Praze 2 si převzaly ceny. Fotografie a oceněné práce si můžete prohlédnout na webových stránkách pořádající organizace.


Autogramiáda ve 3.B

Bára Jelínková 3.B (08.12.2017)

bez popisku 1673 bez popisku 1674


Lenka Zemanová je spisovatelka knihy Výři nesýčkují a vyučuje francouzský jazyk. Výři nesýčkují je kniha, ve které jsou příběhy s vyjmenovanými slovy. Lenka Zemanová nám všem ze třídy knihu Výři nesýčkují podepsala. A pak nám trochu řekla, jak ji napadlo vymyslet tu knihu. Je to moje paní učitelka na francouzštinu.Adventní zastavení

Sestra Magdalena (07.12.2017)

Adventní zastavení


Ve čtvrtek 7. prosince se konalo ve Foerstrově sále na faře ve Vojtěšské ulici malé vystoupení našich žáků. Na faře probíhají opravné práce, a tak je třeba jít pod lešením se skloněnou hlavou. Všichni došli bez úhony a už je sál plně obsazený. Školní sboreček Knoflíček spolu s dětmi ze 3.A a 4.B je připraven na chodbě. Děti mají housle a Orffovy nástroje. Přítomnost paní učitelky Pavly Tiché a jejího manžela Ondřeje je pro mne zárukou, že vystoupení bude podmanivé. A taky, že ano. V obsazeném sále zhasla světla a ozval se zvláštní zvuk indického nástroje shruttibox s písní o svatém Martinovi. Přes zpívanou legendu o panně Barboře jsme přešli do adventní doby. Na scénickém orloji rychle uběhl čas a ve stínovém divadle připutovala Betlémská hvězda k Panně Marii. Jako diváci jsme se mohli zapojit do písně „Byla cesta, byla ušlapaná.“ A takto krásně jsme vkročili do letošního nejkratšího Adventu.


Němčina ve 3. třídě

Alena Škáchová (07.12.2017)

bez popisku 1672


Děti z třetích tříd nacvičily v hodinách němčiny malé divadélko. Průvodkyně Františka diváky seznámila se svojí rozvětvenou rodinou. Kromě sourozenců, rodičů, prarodičů, strýčka a tetičky tu byla i Kočka Bohunka a pes Ralf.


V knihovně Václava Havla

Magdalena Fenclová (06.12.2017)

V prosinci třída 2.B navštívila knihovnu Václava Havla. Děti si poslechly pohádku o Továrně Dobrovce, kterou Václav Havel napsal v 10 letech. Skládaly puzzle, dokreslovaly portréty, kreslily obrázky, zkoušely různé aktivity, zhlédly krátký film a hlavně povídaly. Strávili jsme tam krásný čas a odcházeli obohacení o nové znalosti a zážitky.


Knihovna Václava HavlaNedělní výlet

Stáňa Šimková (04.12.2017)

bez popisku 1671 bez popisku 1670


První adventní neděli 3. 12. vyrazilo 11 žáků prvního stupně spolu s otcem Benediktem, sestrou Magdalenou, sestrou Veronikou a paní učitelkou Stáňou na výlet do obory Hvězda a na Bílou horu. V oboře Hvězda nás otec Benedikt poutavě seznámil s historií jejího vzniku a též jsme obdivovali letohrádek Hvězda. V blízkosti letohrádku jsme si zahráli pohybovou hru s hledáním lístečků, kde jsme si hravou formou připomněli historii bitvy na Bílé hoře (8. 11. 1620) a získali od sestry Veroniky sladkou odměnu. Pohybové hry, ale i modlitba nás provázely cestou bukovými lesy obory až na Bílou horu. Zde jsme si prohlédli kostel Panny Marie Vítězné a tramvají se vydali na zpáteční cestu. Cestou jsme ještě stihli obdivovat nádherně osvětlený Břevnovský klášter. Výlet jsme zakončili před školu s dobrým pocitem, že jsme si adventní odpoledne pěkně užili.


Podzimní výlet

Magdalena Šilarová (11.11.2017)

Výlet 4.A


Žáci 4.A ani jejich rodiče se nebojí zimy a v sobotu ráno společně vyrazili na výlet. Krásná procházka podzimním lesem z Vráže do Svatého Jana pod Skalou, prohlídka kostela sv. Jana Křtitele a jeskyně sv. Ivana, oběd v Obecné škole - a pršet začalo, až když jsme se vlakem vraceli zpět!


Přírodovědná exkurze do Divoké Šárky

Nina Klípová a Beata Fiřtová, 3.B (07.11.2017)

bez popisku 1665


S celou třídou jsme prožili přírodovědnou exkurzi do Divoké Šárky. Vítek a Zoltán nám vyprávěli o různých zvířátkách, jak přezimují a co jedí. Živočichy jsme pozorovali lupou, dalekoledem i jsme si je fotili. Hráli jsme hry, rozdělili jsme se do skupinek na různá zvířata podle toho, co kdo jí a kde bydlí. Moc se nám to celé líbilo.


bez popisku 1664 bez popisku 1667

Czech Trip

CIEE students and 8.AB (AJ1) (03.11.2017)

Czech Trip 2017


On 3rd November we viseted your school. We were 19 american students. We spoke with kids and it was awesome. Thank you very much!!!Slavností předávání diplomů DELF Prim A1

Lenka Zemanová (01.11.2017)

bez popisku 1661


Ve středu 1. listopadu převzaly ve Francouzském institutu v Praze tři dívky z naší školy a jejich dvě spolužačky studující nyní na osmiletém gymnáziu mezinárodní jazykový diplom DELF Prim A1. Zkoušku složily už v květnu jako žákyně páté třídy, ale slavnostní setkání s předáváním diplomů se konalo až nyní. Diplomy předávala ředitelka kurzů a atašé pro francouzský jazyk paní Francoise Rousseau. Děti dostaly kromě diplomů i drobné dárky a také volnou vstupenku do francouzského kina.


Poslední rozloučení se sestrou Reginou

Sestra Klára (24.10.2017)

Sestra Regina


S vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme, že dne 23. října 2017 byla do Otcova domu zavolána Sestra Marie Regina Kopecká, OSU. Zemřela ve věku požehnaných 91 let, v 66. roce řeholního života. Poslední rozloučení se uskuteční 30. října v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Pozdravy ze školy v přírodě

Pavla Tichá, Jana Šafusová, Magdalena Šilarová (20.10.2017)

Třetí třídy na rozhledně


Týden od 16. 10. do 20. 10. strávily třídy 3.A a 3.B na škole v přírodě v Nekoři ve východních Čechách. Vypravili jsme se na výlet k pevnosti Bouda a během cesty se zastavili na rozhledně na Suchém vrchu. Výhled byl bohužel trošku zamlžený, ale výlet se nám vydařil.


Třída 8.B na škole v přírodě


Také třída 8.B si krásný podzim na škole v přírodě ve Vyskeři v Českém ráji patřičně užila. Sport, společné programy, hrad Kost, hřiště a mnohé další. Už se všichni těšíme na další akce třídy.
Čtvrťáci si letošní školu v přírodě užili v prvorepublikovém táboře YMCA v Soběšíně. Už cesta malým vláčkem malebným podzimním Posázavím byla velkým zážitkem. Návštěva hradu Český Šternberk, kde, jak všechny překvapilo, sám pan Sternberg stále bydlí, byla vyvrcholením krásného týdne.


Čtvrté třídy na hradě Český Šternberk


Nedělní výlet

Sestra Magdalena (01.10.2017)

Nedělní výlet do Berouna


A už je tu očekávaná neděle a před školou 11 dětí. Další tři přistoupily během cesty. Takže 14 dětí od první do čtvrté třídy, doprovod P. Benedikt, sestry Veronika a Magdalena. Ze Smíchovského nádraží do Berouna dvoupatrovým vláčkem, samozřejmě ve druhém patře, abychom zahlédli cestou Karlštejn. A už vystupujeme v Berouně. Cestou od nádraží se modlíme desátek růžence za sestry voršilky. Na náměstí je kašna se sochou svatého Jana Nepomuckého. Zvěčníme se na fotce a pokračujeme kolem kostela svatého Jakuba. Tam jsme vešli a ztišili se k duchovnímu svatému přijímání: „Pane Ježíši, protože tě právě já nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.“ A hurá na farní zahradu. Společně jsme připravili ohýnek a zapálili ho jednou sirkou, kluci nanosili prkna, na kterých se dalo sedět, a šikulové našli pět napichováků na špekáčky. Každý z nás se několika slovy představil, pojedli jsme opečené buřty… a jéje, už jsme měli vyrazit na zpáteční cestu - nestíháme, další vlak jede za 30 minut. Tak ten jsme stihli. A děti se cestou ptají: „Kdy bude další výlet?“ Prozradím: V neděli 19. 11., tentokrát na Bílou horu.


U kostela sv. Jakuba Na farní zahraděPouť na Skalku

Magdalena Šilarová (27.09.2017)

Skalka


Barokní areál Skalka je krásné poutní místo na hřebeni Brd. Čtvrťáci se sem letos vypravili na pouť stejně jako v loňském roce. Po společné modlitbě u kostelíka svaté Máří Magdaleny a duchovním programu pod vedením sestry Veroniky jsme putovali do Řevnic krásným podzimním lesem plným hub a barevného listí a pak vlakem zpět do Prahy.Setkání na Kampě

Tereza Severová a Lucie Tikalová (22.09.2017)

Setkání na Kampě


Dne 22. září uspořádala třída 2.B setkání rodičů, učitelů a přátel třídy v Komunitním centru Kampa. Pro děti byla k dispozici vnitřní herna a hlavně venkovní prostor a pískoviště. Rodiče zajistili společnými silami velkolepé občerstvení. Děti se podílely na přípravách ohniště pro společné opékání špekáčků. Spokojeni byli nejen děti, ale i rodiče. Všichni se těšíme na další společné setkání.


Setkání na Kampě Setkání na Kampě


Návštěva ZOO v Malé Chuchli

Pavla Tichá (21.09.2017)

ZOO v Malé Chuchli


Ve čtvrtek 21. září třída 3.A vystoupala do lesní ZOO v Malé Chuchli. Zkušení průvodci Marcel a Daniela, lektoři Lesů Praha, nás nejen seznámili s místními zvířaty, ale také nám o nich sdělili mnoho zajímavostí. Děti si mohly vyzkoušet nakrmit neposedné dančí a mufloní stádo. Na závěr si skupiny ověřily své znalosti v zábavném kvízu. Akce se nám líbila, oblíbencem se stal roztomilý mýval i spící liška. Vřele doporučujeme ostatním třídám.Spaní na faře místo ve škole

Sestra Magdalena (05.09.2017)

Začal školní rok a třída 7.B prožila hned druhý den společně při akci spaní ve škole - vlastně na faře u svatého Vojtěcha, protože ve škole probíhají stavební práce. Program začal v úterý 5. září v 19 hodin. Ve farním sále se děti navečeřely a pak přišlo slibované překvapení – mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem jen pro naši třídu. Po mši svaté následovala prohlídka chrámu doprovázená poutavým komentářem Otce Benedikta. Vrcholem večerního programu byl výstup na ochoz chrámu a pohled na osvětlené Staroměstské náměstí.


Na faře u sv. Vojtěcha


Po návratu jsme se společně pomodlili venku před farou a pak se skupinky žáků rozešly do svých „pokojů“, děvčata měla k dispozici postele, kluci spali na karimatkách na zemi. Paní učitelka třídní Hana Svobodová a sestra Magdalena obešly jednotlivé skupinky, aby jim před spaním přečetly něco na zamyšlenou. Po ranní modlitbě a výborné snídani pokračoval program ve škole. Musíme ocenit, že si žáci po sobě uklidili, umyli nádobí a vůbec zanechali dobrý dojem. Kéž to vydrží po celý rok!


Slavnostní zahájení školního roku

Filip Roubíček (04.09.2017)

Celoškolní mše - průvod


V pondělí 4. září 2017 jsme společnou mší v kostele sv. Voršily zahájili nový školní rok - již 28. v historii naší školy. Celoškolní mši celebroval školní kaplan P. Benedikt Hudema. Otec vyzval všechny žáky, aby v nadcházejícím školním roce rozmnožili své hřivny, a prvňáčkům požehnal k jejich vstupu do školy. Bohoslužbu v přeplněném kostele doprovázela hudbou a zpěvem schola sestavená převážně z řad učitelů školy.


Celoškolní mše - žehnání


Školní rok 2017/2018

Filip Roubíček (24.08.2017)

Školní rok 2017/2018 zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8:30 mší svatou     v kostele sv. Voršily. Žáci prvních tříd s rodiči se sejdou v 8 hodin ve škole a pak předjdou do kostela. Ostatní žáci přijdou na mši samostatně. Dohled nad žáky během mše je zajištěn pouze v kostele. Po skončení mše v 9:30 následuje program s třídními učiteli ve škole, tento program skončí v 10:30. Od 10 hodin se koná informativní schůzka pro rodiče žáků 1.AB.


V úterý 5. září 2017 a ve středu 6. září 2017 budou mít žáci program pod vedením třídních učitelů - třídy 1. stupně do 11:30, třídy 2. stupně do 12:00. Od čtvrtka 7. září 2017 začíná výuka podle rozvrhu hodin (rozvrhy tříd najdete v nabídce Rozvrh hodin).


Školní družina - přihlášky je třeba odevzdat třídní učitelce do středy 6. září 2017. Provoz školní družiny bude v pondělí 4. září 2017 do 14 hodin, od úterý 5. září 2017 do 17:30.


Školní jídelna - informace a přihlášku ke stravování najdete v nabídce Školní jídelna. Kancelář ŠJ (Ostrovní 11) otevřena od pondělí 28. srpna 2017. Školní jídelna vaří od úterý 5. září 2017.


Školní klub - elektronické přihlašování na zájmové kroužky školního klubu (přehled zájmových kroužků najdete v nabídce Školní klub) bude probíhat od 4. září do 17. září 2017. Kroužky budou zahájeny v týdnu od 25. září 2017.


Další informace o školních akcích najdete v našem webovém kalendáři. Termíny prázdnin, třídních schůzek a jiných akcí najdete v nabídce Školní rok.Stavební ruch ve škole

Filip Roubíček (21.08.2017)

Rekonstrukce - střecha nad učebnou VV  Rekonstrukce - bývalá učebna AJ


Během letních prázdnin začala plánovaná rekonstrukce střechy, půdní vestavby a výtahu. Stavební práce budou pokračovat i v průběhu školního roku, což bude jednak znamenat prostorové omezení pro školní i mimoškolní aktivity, jednak rušnější prostředí. Ze školního hřiště je staveniště a téměř celé čtvrté patro a některé další prostory jsou nepřístupné. Je snaha zajistit vše tak, aby stavební práce omezovaly provoz školy co možná nejméně. Stavební ruch ve škole bude sice nepříjemný, ale zrekonstruované prostory nás na jaře 2018 jistě potěší.První svaté přijímání v kostele sv. Voršily

sestra Veronika (25.06.2017)

První svaté přijímání je krásnou slavností a důležitým mezníkem na společné cestě s Pánem. Letos jsme tyto vzácné okamžiky prožili v neděli 25. června spolu se 16 dětmi  naší školy, které poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Jeden chlapec přijal křest a spolu s ním všechny děti obnovily křestní slib. Mši sv. celebroval P. Benedikt Hudema, školní kaplan, který nám v homilii přiblížil, jak je krásné prožívat přátelství s Ježíšem. Hudebně nás doprovázely sbory „HROŠI“ a „ACANT“, kterým patří velký dík. Modleme se za tyto děti i nadále, aby se jejich srdce stala úrodnou půdou a přinášela užitek jejich přátelství s Pánem.


bez popisku 1616


Ocenění našich žáků

Markéta Francová, foto MŠMT (20.06.2017)

U příležitosti Světového dne uprchlíků 20. června byli oceněni Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v ČR (UNHCR v ČR) a MŠMT naši žáci Sámer (6.A) a Simon (3.B) za skvělé výsledky nejen ve škole, ale také v soutěžích a mimoškolních aktivitách, a to z více než 2000 nominací. Slavnostní ocenění proběhlo v budově MŠMT a společně se pak slavilo na parníku na Vltavě.


Simon a Samer


Učitelé opět v Kostelním Vydří

Sestra Veronika (18.06.2017)

Formačně odpočinkové dny strávili učitelé v Kostelním Vydří, a to ve dnech od 15. – 18. 6. 2017. Celým prodlouženým víkendem nás duchovně doprovázel P. PhDr. Jozef Gumenický, který nám dával podněty pro zamyšlení nad texty evangelia a nové evangelizace. Každý den jsme byli spojeni s Pánem jak v osobní modlitbě, tak při mši svaté. I tento rok jsme poznávali krásná místa v okolí. Zavítali jsme do Strmilova na prohlídku tkalcovny, nakoupili čerstvě praženou kávu nebo putovali po České Kanadě. Děkujeme Pánu za tyto dny, které nás vedou jak ke stmelování kolektivu, tak i k odpočinku na tomto poutním místě.


bez popisku 1617


Slavnost Těla a Krve Páně

Sestra Magdalena, OSU (15.06.2017)

bez popisku 1614


Slavnosti Těla a Krve Páně se v klášterním kostele sv. Voršily zúčastnily děti z prvního stupně a z mateřské školky. Po slavnostní mši svaté vybraní zástupci jednotlivých tříd vyšli v průvodu před kostel, kde Otec Benedikt požehnal celému městu. Některé děti se na tuto slavnost připravovaly předem, střádaly okvětní lístky do košíčku, aby je pak mohly sypat před Nejsvětější svátostí. Pro zajímavost: Svátek zavedl Urban IV. roku 1264 po zázraku v Bolseně. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk – procesí s žehnáním celému světu. 


 bez popisku 1613 bez popisku 1615


Noc kostelů

Sestra Magdalena, OSU (09.06.2017)

Letošní Noc Kostelů byla pro mne novou zkušeností. Zajistit lidi, program… obrátila jsem se na děti z naší školy. V té době ale byla polovina dětí z 1. stupně na škole v přírodě. Nakonec se podařilo zajistit školní sboreček Knoflíček pod vedením paní učitelky Pavly Tiché a vytvořit program „Voršilské znění“ – hudba, písně a myšlenky sv. Anděly, pár slov o kostele sv. Voršily, houslový koncert (Roza Borecká ze 7.A), hra na klarinet (Jenda Řeřicha ze 7.A), na závěr modlitba s hudbou a tancem v gestech. Od 18 do 22.30 hod. jsme zaznamenali 1122 návštěvníků!


bez popisku 1612  bez popisku 1611 


Jazykový diplom pro páťáky

Lenka Zemanová (11.06.2017)

bez popisku 1608


Šest žáků z pátých tříd složilo ve Francouzském institutu v Praze úspěšně zkoušku z francouzštiny a získali tak svůj první jazykový diplom DELF Prim A1. Celá zkouška probíhala ve francouzštině a měla část písemnou i ústní. Zkoušející byli rodilí mluvčí.  Všechny děti byly velmi úspěšné, čtyři dokonce získaly více než 90% bodů. Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu cizích jazyků.

Škola v přírodě na Vesmíru

Pavla Tichá (20.05.2017)

bez popisku 1599  bez popisku 1601


Týden od 15. do 19. května  třídy 2.A a 3.AB strávily v centru mládeže Vesmír v Orlických horách. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli naplno užít venkovních her a sportu, společný výlet i táborák, noční bojovku, návštěvu lanového centra i překrásnou mši sv. v kostele sv. Matouše za svitu svíček a loučí. Třeťáci se během týdne "vypravili" do světa rytířů a šlechtických rodů, druháci se  zase vydali do kouzelné Narnie na pomoc princi Kaspianovi.


Všechny děti se zároveň ochotně zapojily do pomáhání v kuchyni pod vedením emeritní paní ředitelky Jany Novákové, která na závěr pobytu obdržela ocenění Zlaté ručičky. Děkujeme i celému týmu Vesmíru v čele s P. Tomášem Hoffmanem za milou atmosféru a zázemí.


bez popisku 1602  bez popisku 1600Arabesky tančily na jedničku

Jana Mišejková (20.05.2017)

Malá Arabeska


V sobotu 20. května se konala v Saleziánském divadle v Kobylisích soutěžní přehlídka scénického tance dětí Čech a Moravy.


Děti z naší Malé a Velké Arabesky se zúčastnily tohoto náročného klání a ve svých kategoriích současného tance získaly Zvláštní cenu poroty oceněnou pohárem. Z úspěchu se radujeme s nimi.


První místo v soutěži Matematické putování

Lenka Zemanová (17.05.2017)

Tým páťáků ve složení Marie Horáková, Markéta Zemanová, Klára Klesnilová a Benedikt Slavický se 17. května zúčastnil na Pedagogické fakultě UK soutěže Matematické putování. Úkolem bylo dopadnout pachatele velké loupeže gumových medvídků. K tomu bylo třeba vyřešit řadu matematických a logických úloh. V soutěži zvítězili a za odměnu pak získali kromě diplomu i část lupu.


bez popisku 1597


Pěšky na Svatou Horu aneb co může vyrůst z našich žáků

P. Benedikt Hudema (12.05.2017)

Svatá Hora


V pátek 12. května večer vyrazilo 19 poutníků pěšky na Svatou Horu, aby prosili za duchovní povolání, mezi nimi i 5 sedmáků pod vedením P. Benedikta. Celonoční putování (v délce téměř 60 km) jsme nakonec nejen zvládli (Sedmáci jsou prostě borci!), ale odměnou nám byla dopolední mše sv., kdy pan kardinál přijal našeho asistenta (a bývalého žáka) Václava Šustra mezi kandidáty svěcení (vidíte, že se nemodlíme zbytečně). Není náhodou, že ministrovali další naši žáci a nechyběli ani naše sestry. Svatou Voršilu prostě nelze přehlédnout. Snad nás příští rok vyrazí ještě o něco více...


Svatá Hora 2


Svět knihy

Hana Svobodová (1. stupeň) (12.05.2017)

Také se vám stalo, že vám kamarád doporučil k přečtení opravdu pěknou knížku? A právě taková doporučení zamíří přes oceán od našich dětí k jejich vrstevníkům do českých škol Bez hranic. Lektorka Nina Rutová si s dětmi ze 2. B na veletrhu Svět knihy povídala o tom, podle čeho si vybírají knížky. Druháci si už vědí rady – podle ilustrací, názvu, velikosti písmen, někteří se rovnou začtou a zkusí, zda je knížka bude bavit. Naši čtenáři si vybrali k přečtení každý jednu knihu od současného českého autora. Až ji přečtou, napíší k ní svůj „doporučující“ dopis. Knihy i s dopisy se vydají letadlem s lektorkou Ninou k českým dětem, které se vzdělávají v zahraničí. Pak už jen budeme čekat na zprávu, zda „doporučující“ dopisy splnily svůj účel. 


bez popisku 1596   bez popisku 1595


Postup do pražského finále McDonald´s Cup 2017

Pavla Tichá (09.05.2017)

Fotbalový tým


V úterý 9. května se konalo semifinále fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Náš tým mladších žáků druhých a třetích tříd obhájil první místo a postoupil do pražského finále, které se koná v úterý 16. května. K úspěchu jim moc gratulujeme a držíme palce.


Duchovní obnova v Hájku

Anděla Kahounová, 8.A (03.05.2017)

Ve dnech 2. a 3. května proběhla duchovní obnova žáků osmých tříd ve františkánském klášteře v Hájku nedaleko Prahy. Tématem našeho setkání bylo sedm svátostí, které představovaly sedm studánek, a my jsme je postupně otvírali  a  prohlubovali si smysl jednotlivých svátostí. U ohniště jsme si povídali a hráli různé hry, zejména mě zaujala večerní hra Čarodějka. Duchovní obnovu jsem si užila, převládala tam pohodová nálada a klid. 


bez popisku 1592 bez popisku 1593Mezinárodní zkouška z francouzského jazyka - DELF junior

Magdaléna Kolářová (03.05.2017)

DELF Junior


Někteří žáci naší školy skládali mezinárodně uznávanou zkoušku z francouzštiny v březnu tohoto školního roku ve Francouzském Institutu v Praze. Výsledky jsme s dozvěděli nedávno a chtěli bychom jim tímto vyjádřit uznání za jejich snahu, trpělivost i nadšení při studiu francouzštiny. Je potřeba také ocenit jejich odvahu, protože zkouška se skládá ze čtyř částí a vše probíhá výhradně ve francouzštině a zkoušející jsou rodilí mluvčí. Chtěli bych tímto poděkovat Barboře Lisé (9.A), Janě Trávníčkové (9.A), Agátě Kubínkové (8.A) a Tomáši Potočkovi (7.B) za jejich nadstandardní práci a vzornou reprezentaci školy. V České republice je diplom DELF úrovně B1 nebo B2 (dle uvážení  ředitele dané střední školy) uznáván také jako maturitní zkouška. To je lákavá motivace, ne?


Výsledek obrázku pro delf junior


Jak se soutěžilo v náboženství

Sestra Veronika (27.04.2017)

Vyhlášení vítězů soutěže


Ve čtvrtek 27. dubna proběhlo vyhlášení vítězů soutěže žáků školní výuky náboženství Arcidiecéze pražské. Tematickým zaměřením druhého ročníku soutěže byla škola a rodina. Žáci prvního stupně ilustrovali příběh z Lukášova evangelia „Jak se malý Ježíš ztratil“. Ve školním kole byli oceněni tito žáci: Beata Fiřtová (2.B), Anna Rážová (2.B), Daniel Matoušek  (3.A), Barbora Uhlířová (3.B), Julie Záhorská (3.B), Anežka Jablonská (5.A) a Otto Steinbauer (5.A).  Do diecézního kola postupují: Kristýna Hocková (4.A), Jolana Hocková (4.A) a Markéta Vavřínová (5.B). Všem soutěžícím děkujeme a výhercům gratulujeme.


Křížová cesta na Petříně

Sestra Magdalena, osu (12.04.2017)

Křížová cesta na Petříně


Je středa Svatého týdne a my s žáky druhého stupně odcházíme na Petřín, abychom společně rozjímali nad utrpením Pána Ježíše při křížové cestě, kdy poneseme velký dřevěný kříž, a tak hlouběji prožijeme Ježíšovo bolestné utrpení. Mezi jednotlivými zastaveními zpíváme zpěvy z Taizé: “Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji, …“ Prší, poprchává, ale nikomu to nevadí. Žáci nesou kříž, čtou jednotlivá zastavení, zpívají, naslouchají... Kolemjdoucí se zastavují a někteří se přidávají… Křížová cesta je dobrou přípravou na to, abychom se dotkli Ježíše v nás a prožili pravou velikonoční radost. Požehnané Velikonoce všem.


Noc s Andersenem

Pavla Tichá (01.04.2017)

bez popisku 1586


Letošním tématem celostátního nocování byli hrdinové ze Čtyřlístku. Třídy 1.B a 2.A si společně odpoledne prošly připravenou trasu s nejrůznějšími úkoly. Na stanovištích čekali na děti jejich oblíbení hrdinové. Účastníci si tak mohli například vytvořit vlastní komiks, projet překážkovou dráhu na koloběžce nebo vyluštit pohádkový kvíz a mnohé jiné úkoly. Společný večer jsme si zpestřili čtením komiksů i filmem Čtyřlístek ve službách krále. Před spaním ještě děti čekala stezka odvahy do suterénu s odměnami v podobě krásných dárků od nakladatelství. Myslím, že si Noc s Andersenem všichni moc užili.


bez popisku 1584 bez popisku 1585


Arabesky tančí

Jana Mišejková (27.03.2017)

Malá Arabeska


Ve dnech 25. a 26. března se zúčastnily všechny tři skupiny Arabesek krajské postupové přehlídky dětského scénického tance, která se konala v Saleziánském divadle. V silné konkurenci (63 choreografií) pražských a středočeských tanečních skupin získala Malá Arabeska ocenění poroty za choreografii Pohádka o mráčku (diplom za jevištní zpracování a dětský taneční projev) a Velká Arabeska ocenění za choreografii Uklízečky (diplom za humor v tanci).


Velká ArabeskaÚspěchy na celostátní přehlídce v Odrách

Sestra Veronika (24.03.2017)

Přehlídka v Odrách  Přehlídka v Odrách


Přehlídka v Odrách


V tradičním březnovém termínu se konal předjubilejní ročník celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách. V letošním ročníku jsme zhlédli 88 vystoupení  z 21 církevních škol. Žáci naší školy byli velmi úspěšní. Do čtvrtečního galaprogramu vybrala porota vystoupení Arabesky „Svědomí“ pod vedením Mgr. Jany Mišejkové, recitační přednes Terezy Hruškové (3.B),  balet Marie Husákové (6.B) a  sólový zpěv Michaely Pacákové. V divácké anketě byla oceněna za 2. místo Tereza Hrušková (3.B) a Michal Květák (8.B), který též získal diplom čestného uznání odborné poroty. Všem dětem srdečně blahopřejeme. Ve středu jsme se zúčastnili večeru chval, který byl přenášen televizí Noe a ve čtvrtek se pro všechny přítomné konala mše sv. v kostele sv. Bartoloměje. Z letošní přehlídky si odvážíme bohatý zážitek a budeme se těšit na jubilejní 25. ročník.


Setkání se Svatým otcem Františkem

P. Benedikt Hudema Foto: Osservatore Romano a P. Tomáš Roule(16.03.2017)

Setkání s papežem


Ministranti z Pražské arcidiecéze, a mezi nimi i žáci naší školy, o jarních prázdninách vyrazili se školním kaplanem na poutní cestu do Říma. Kromě duchovního programu a památek byla i výjimečná možnost osobního setkání s papežem Františkem. Naše kluky prosil o modlitbu za svoji osobu a vyzýval zvláště k modlitbě růžence. Evidentně ví, o čem mluví (a to platí nejen pro ministranty). Věděl, kde leží Praha, zajímal se o naši skupinku i o zdravotní stav umírajícího pana kardinála Vlka. Naši borci také porazili výběr Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého - výhrůžka, že budou bez večeře (není nad dobrou motivaci) zapůsobila - a v dramatickém závěru, na penalty, o jeden jediný gól bylo jasně rozhodnuto. Třeba se příští rok připojí další naši žáci, Bůh ví, jaká setkání se zase podaří...


Přátelské utkání


Papež František českým ministrantům: Ať se všichni mladí lidé modlí růženec


Poetické setkání

Magdalena Fenclová (02.03.2017)

Ve dnech 1. a 2. března 2017 proběhlo obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání. Ve čtyřech kategoriích nás reprezentovalo 12 žáků. Ocenění získalo několik žáků: Barbora Lepšíková (2.B), Eva Bryndová (5.A), Viktorie Kuthanová (5.B), Katarína Mišejková (7.A), Michal Květák (8.B), Všem recitátorům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.


bez popisku 1577Masopustní rej a karneval v družině

Lenka Zemanová (28.02.2017)

Masopustní rej plný masek, soutěží a tance se tradičně konal ve školní tělocvičně, a to v pátek 24. února . O pár dní později si mohly menší děti užít ještě karneval ve družině.


bez popisku 1545 bez popisku 1544 


Jak proběhla biologická olympiáda

Jana Šafusová (21.02.2017)

V úterý 21. 2. jsme opět po roce předávali ceny za školní kolo biologické olympiády. V soutěži, která je v obou kategoriích tradičně hodně náročná na přípravu, soutěžily čtyři žákyně v kategorii 8. a 9. tříd. Zvítězila Eliška Fridrichová z 8.B, druhá byla Andrea Moučková z 9.A, třetí Malvína Anderová z 8.B. K pěkným umístěním gratulujeme. V této kategorii nikdo nepostupuje do obvodního kola.


Vyhlášení vítězů biologické olympiády 2017
Mladší soutěžící (kategorie 6. a 7. tříd) se utkali v mnohem větším počtu, přihlásilo je jich 19. Z nich 10 soutěžících splnilo kritérium pro úspěšné řešitele. Velmi blahopřejeme! První tři úspěšní řešitelé postupují do obvodního kola škol Prahy 1. Z 1. místa postupuje Tomáš Kotek, ze 2. místa Tomáš Potoček a ze 3. místa Eva Sedešová, všichni ze 7.B. Čeká je tedy další náročná příprava a pro obvodní kolo musí zpracovat vstupní odborný úkol na zadané téma. Těšíme se, že se jim to podaří k jejich spokojenosti a že třeba někdo i postoupí do krajského kola. Držíme palce.


Báje a pověsti v knihovně

Hana Svobodová (2. stupeň) (21.02.2017)

V úterý 21. února se žáci 6. B zúčastnili literární dílny v pobočce Městské knihovny v Praze ve Školské ulici. Tématem byly báje a pověsti. Na začátku žáci jmenovali znaky bájí a pověstí a seznámili se s technikami kreativního myšlení. Poté se ve skupinkách shodli na osnově příběhu a svoji krátkou báji napsali. Jedna báje byla vytvořena dokonce ve verších.


bez popisku 1538Obr Dobr za vysvědčení

Věra Žádníková (31.01.2017)

Po mši a rozdání pololetního vysvědčení zhlédli žáci pátých až devátých tříd filmové ztvárnění knihy známého britského spisovatele Roalda Dahla. Tento velšský spisovatel, jehož rodiče byli Norové, 13. září oslavil nedožité 100. narozeniny. Víte, že prodal přes 200 miliónů knih v 60 jazycích? Známé jsou nejen knihy pro děti, ale i povídky pro dospělé. Vytvořil nejméně 234 vlastních nových slov, jako například fňokurka-snozzcumber, šumlenka-frobscottle a čoklidi-human beans.


Squash

Hana Svobodová a Valerie Beníčková (2.B) (26.01.2017)

bez popisku 1519


Díky projektu „Squash do škol“ jsme se mohli zúčastnit netradiční sportovní akce. Nafukovací kurt si děti užily přímo v tělocvičně školy.


Trenéři rozdělili třídu na čtyři družstva. Každý tým měl nějaké jméno. Náš jsme pojmenovali Krokodýli. (Napsala a nakreslila Valerie Beníčková, 2. B)


bez popisku 1518 bez popisku 1517Obvodní kolo soutěže v německém jazyce

Hana Svobodová (2. stupeň) (30.01.2017)

bez popisku 1516


V minulých dnech proběhlo na ZŠ Kladská v Praze 2 obvodní kolo soutěže MŠMT  v německém jazyce. V I. kategorii  pro  6.  a  7. třídy se umístil  na 3. místě Dominik Blažek ze 7. B. V kategorii  8. a 9. tříd jsme měli také zástupkyně z  naší školy a ty opět zabodovaly: Magda Brázdová z 9. A obsadila 3. místo a vítězkou obvodního kola v této kategorii se stala Míša Kokaislová z 9. B., která postupuje do krajského kola. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. A všem žákům připomínáme: Učit se cizí jazyky se vyplatí!


Anglická olympiáda

Věra Žádníková (30.01.2017)

Vítězové OAJ 2017


Ve dnech 16. a 19. ledna 2017 proběhlo školní kolo anglické olympiády. V písemné části si žáci šestých a sedmých tříd poslechli písničku Penny Lane od Beatles a text o britských jménech,  povaze a hlavním tématu britské konverzace-počasí.  Žáci v kategorii osmých a devátých tříd si vyslechli informace o Národní loterii a pracovali s textem k tomuto tématu. V ústní části se žáci krátce představili a hovořili na vylosované téma. Na medailových místech se umístili v kategorii II.A M. Brázdová (9.A), J. Trávníčková (9.A) a A. Moučková (9.A), v kategorii I.A P. Kudláčková (7.B), J. Novotný (7.B) a K. Korčák (7.A). Velkou radostí  je, že zlatá a stříbrná medaile v I.A patří žákům, kteří mají AJ jako druhý cizí jazyk. První dva z každé kategorie postupují do obvodního kola. Gratulujeme!Třeťáci na horách

Magda Šilarová (25.01.2017)

Spokojená 3.A a 3.B zdraví z Richtrových bud v Krkonoších!


bez popisku 1514 bez popisku 1513Škola v přírodě v Příchovicích

Pavla Tichá (20.01.2017)

bez popisku 1507


Týden od 15. do 20. ledna strávily třídy 1.B a 2.A na horách, konkrétně v Příchovickém skiareálu U Čápa a v okolí. Počasí nám přálo a sněhu bylo všude dostatek. Kromě lyžování a bobování jsme si užili i malý výlet na nedalekou rozhlednu Štěpánka, odkud byl nádherný výhled na Jizerské hory i Ještěd. Jsme rádi, že se naše "eskymácká" výprava vydařila i přesto, že děti byly na škole v přírodě poprvé.


bez popisku 1508 bez popisku 1509  Třída 2.B opět v Topičově salonu

V. Beníčková, B. Fiřtová, 2.B (12.01.2017)

bez popisku 1506


Ani tentokrát nás výstava a výtvarná dílna nezklamaly. V galerii jsme se dívali na různé obrazy M. Mouchy. Každému z dětí připomínaly něco jiného. Jako vždy jsme něco tvořili. Dnes to byly obrazy. Nakapali jsme tuš na papír a rozfoukávali. Nakonec jsme vybarvili všechny bílé plochy. Těšíme se na další výtvarné dílny v galerii.


bez popisku 1505 bez popisku 1504

Koncert flétniček

Lenka Budíčková (11.01.2017)

Koncert flétniček


Ve středu 11. ledna 2017 se ve školní družině konal koncert flétniček pod vedením pana Vavřína. Děti z prvních a druhých tříd nám zahrály několik vánočních koled. Některé z nich jsme si společně zazpívali a připomněli si tak vánoční čas. Děkujeme panu Vavřínovi i dětem, že nám svým vystoupením zpestřili a zpříjemnili středeční odpoledne. Budeme těšit na jejich další koncert, který se bude konat na jaře.


Tříkrálová sbírka

Sestra Benedikta (11.01.2017)

Od čtvrtku 5. ledna do středy 11. ledna 2017 se naše škola s žáky třetích, pátých a sedmých tříd podílela na tradiční Tříkrálové sbírce. Naši koledníci zpívali koledy, kolemjdoucím rozdávali přání do nového roku, úsměvy a radost z narozeného Spasitele. Jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit.


Koledníci