Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  

Nový rok zahájí ve škole jen žáci prvních a druhých tříd

Filip Roubíček (29.12.2020)

V týdnu od 4. 1. 2021 budou mít prezenční výuku ve škole pouze žáci prvních a druhých tříd. Pro žáky ostatních tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem. Provoz školy se řídí opatřeními pro stupeň 5 PES (viz informace z MŠMT) - platí stejná omezení jako v listopadu 2020. Školní jídelna je v provozu, obědy je třeba včas objednat. Provoz školní družiny je zkrácen do 16 hodin, děti se vyzvedávají buď do 14 hodin před odpolední vycházkou, nebo až po ní. Z důvodu dodržení homogenity skupin je omezen provoz školního klubu.


info MŠMT


Přejeme radostné Vánoce

Filip Roubíček (18.12.2020)

Vánoční přání


První adventní týden s prvňáčky

Hana Svobodová a žáci 1.B (04.12.2020)

Mikuláš v 1.B


Jsme moc rádi, že můžeme prožívat advent opět společně ve škole se svými kamarády. V pondělí nám náš školní kaplan otec Benedikt posvětil adventní věnec. V pátek jsme slavili nejen svátek Barborek, ale také (trochu předem) svátek svatého Mikuláše.


Mikuláš 1   Mikuláš 2Šťastný učitel při DV

Kateřina Tschornová, Kateřina Ezechiášová (01.12.2020)

Komiksy 1


Nelekejte se, není to diagnóza, je to fakt. Šťastným je učitel třeba tehdy, když děti během distanční výuky francouzštiny pracují jako o závod, a ještě si samy říkají o domácí úkoly. Například o komiks na libovolné téma. Nebo, když je skutečně zajímá, jak se řekne medojed, nebo rosomák. Tak prosím: un blaireau de miel (medojed), un carcajou (rosomák), la bande dessinée - la BD (komiks). Potěšte se také. :)


Komiksy 2


Komiksy 3


Komiksy 4


Komiksy 5V adventu většina žáků opět ve škole

Filip Roubíček (26.11.2020)

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků prvního stupně, 9. ročníku a dále žáků 6. až 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky. Prezenční výuku ve škole tedy budou mít všechny třídy prvního stupně, deváté třídy a další tři třídy druhého stupně, které se budou střídat po týdnu. V lichém týdnu (od 30. 11.) nastoupí do školy třídy 6.A, 7.A, 8.A a třídy 6.B, 7.B, 8.B budou pokračovat v povinné distanční výuce. V sudém týdnu (od 7. 12.) se třídy vystřídají, třídy 6.B, 7.B, 8.B budou mít prezenční výuku ve škole a třídy 6.A, 7.A, 8.A distanční výuku doma.


Provoz školy a organizace výuky se řídí pokyny MŠMT (viz níže). Žáci a zaměstnanci (i další osoby ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Během vyučování je zajišťováno pravidelné větrání učeben a výuka TV je nahrazena vycházkou. Z důvodu dodržení homogenity skupin probíhá výuka (s výjimkou dělených hodin) v kmenových učebnách a je upravena výuka cizích jazyků ve smíšených skupinách (A+B). Změny v rozvrhu byly oznámeny ve zprávách ze školy.


Školní jídelna je v běžném provozu, obědy je třeba včas objednat. Školní družina je v provozu jen do 16 hodin, děti se vyzvedávají buď do 14 hodin před odpolední vycházkou, nebo až po ní. Zájmové kroužky a jiné aktivity v rámci školního klubu se nekonají. Pokračují pouze kroužky v distanční formě.


info MŠMTŽáci prvních a druhých tříd se vrací do školy

Filip Roubíček (13.11.2020)

Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků prvních a druhých tříd ve škole. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci a zaměstnanci (i další osoby ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Během vyučování bude zajištěno pravidelné větrání učeben a bude také zařazen krátký pobyt žáků venku. Školní jídelna bude v běžném provozu, obědy je třeba včas objednat. Školní družina bude v provozu jen do 16 hodin, děti se vyzvedávají buď do 14 hodin před odpolední vycházkou, nebo až po ní. Zájmové kroužky a jiné aktivity v rámci školního klubu se nekonají.


info MŠMT


Distanční výuka v listopadu

Filip Roubíček (30.10.2020)

Na základě oznámení vlády o prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020 zůstává škola pro všechny žáky nadále uzavřena. Po podzimních prázdninách od 2. 11. 2020 do odvolání pokračuje distanční výuka.


Pro distanční výuku celá škola jednotně používá informační systém Bakaláři a aplikaci MS Teams. V systému Bakaláři je průběžně zveřejňován základní přehled probíraného učiva a zadaných úkolů. Podrobné zadání úkolů, výukové materiály, přehled online hodin najdete v MS Teams.


Další informace k distační výuce ZDE.


Sběr kaštanů

Sestra Alžběta Ladnarová (26.10.2020)

Sběr kaštanů Odvoz kaštanů

VE STŘEDU 4. 11. bude UKONČEN SBĚR KAŠTANŮ

Během podzimních prázdnin ještě můžete sbírat kaštany. Potom už bude ukončení sběru. Do této chvíle jsme nasbírali 1.175 kg kaštanů, takže na pomoc lidem do Mexika a Peru zatím půjde 4.700,-Kč. Někteří jste se nás ptali, zda můžete přispět i finančně - můžete, v takovém případě mi, prosím, napište e-mail (sestra.alzbeta@zssv.cz) a domluvíme se. Moc děkujeme všem sběračům, dárcům a těm, kteří myslíte na chudé a nemocné ve svých modlitbách! Náš Pán ať vám žehná a Matka Boží chrání.


Čtenářský klub

Matylda Sacherová, Terezie Svobodová (5.B), Lucie Baloušová (05.10.2020)

Čtenářský klub 1


V tomto školním roce zahájil svou činnost Čtenářský klub pro 5. až 9. ročník. Každé páteční odpoledne (15:15–16:15) se scházíme a společně si povídáme o knížkách. Potom máme čas na čtení svých knížek. Při tom všem si užijeme spoustu legrace a zábavy.


Čtenářský klub 2Slavnostní koncert k 30. výročí školy

Filip Roubíček (01.10.2020)                                                                               


               N A Š E   Š K O L A   S L A V Í   3 0   L E T              


                   1 9 9 0  -  2 0 2 0                   Zveme Vás na slavnostní koncert


u příležitosti oslav 30 let školy, který se koná


v neděli 11. října 2020 od 14:30 v kostele sv. Voršily. Komorní orchestr Quattro


V programu slavnostního koncertu vystoupí Komorní orchestr Quattro se sólisty pod taktovkou dirigenta Marka Štilce. Zazní skladby J. S. Bacha, C. Francka, G. F. Händela, F. Schuberta a G. Holsta.Sběr kaštanů na pomoc potřebným

Sestra Alžběta (29.09.2020)

Loni se nám podařilo nasbírat skoro 800 kg a výtěžek tak činil 2.500 Kč. Tento rok řádí koronavir a mnoho zemí trpí bídou a hladem. Máme o tom zprávy od našich sester z misijních zemí, kde je situace více než vážná. V Mexiku v Iguale hrozí zavření mateřské školy a v Peru nemají lidé co jíst (více v příloze). Jsem si vědoma toho, že i situace u nás se stále zhoršuje, a nevíme, co bude. Kdybyste však někdo z vás mohl přispět, byť symbolickou částkou, tak budeme moc vděčné.

Z voršilské školky v Mexiku Naše sestry v Peru

Děkuji moc za spolupráci a vyprošuji vám Boží požehnání a hodně síly, nejen při překonávání každodenních zkoušek. Ať dokážeme vidět i to krásné, čím nás Pán každodenně obdarovává.

Tangramiáda

Filip Roubíček (25.09.2020)

Tangramiáda pro páté a šesté třídy


V pátek 25. 9. 2020 se sešly ve školní knihovně trojčlenné týmy pátých, šestých, sedmých a osmých tříd, aby po roce opět poměřily své dovednosti ve skládání tangramu. Soutěž Tangramiáda probíhá ve škole již několik let a žáci si ji oblíbili. Soutěžící mají za úkol sestavit v časovém limitu ze sedmi dílků hlavolamu obrázky věcí, postav nebo zvířat podle zadaných předloh. Dvěma týmům se podařilo poskládat všechny předlohy před vypršením limitu. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. První tři nejúspěšnější týmy vyhrály deskové hry a každý si odnesl sladkou odměnu.


Tangramiáda pro sedmé a osmé třídyV Národním muzeu

Jana Šafusová (22.09.2020)

Výstava Sluneční králové Panteon Národního muzea


V úterý 22. 9. 2020 měli žáci 7.B možnost zhlédnout výstavu Sluneční králové v Národním muzeu. Mohli jsme si také projít všechny nyní otevřené expozice (např. mineralogickou sbírku nebo expozici o českých státních symbolech), viděli jsme kostru plejtváka v rekonstrukci a velmi nás zaujal pan M. Stehlík svým výkladem v krásném Pantheonu Národního muzea.Pouť do Staré Boleslavi

Jana Šafusová (15.09.2020)

Na pouti do Staré Boleslavi Pouť do Staré Boleslavi


V úterý 15. 9. 2020 přijaly třídy 7.A, 7.B, 9.A a 9.B pozvání otce Benedikta Hudemy a zúčastnily se poutě do Staré Boleslavi u příležitosti Dne církevních škol a svátku svaté Ludmily (16. 9.). Celý den bylo krásně a putování se vydařilo. Děkujeme za přípravu.Naše škola slaví 30 let

Filip Roubíček (11.09.2020)

mozaikaSrdečně zveme absolventy naší školy a jejich rodiče, současné a bývalé členy pedagogického sboru a přátele na oslavy 30. výročí naší školy. 


Předběžný program najdete ZDE.

Jáhenské svěcení

P. Benedikt Hudema (05.09.2020)

svěcení 2 svěcení 1


V sobotu 5. září byl v pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha vysvěcen panem biskupem Václavem Malým náš bývalý žák Václav Šustr. Slavnostní mše svaté se zúčastnil i nemalý počet bývalých i současných žáků, rodičů, sester a učitelů naší školy. Odkaz na videozáznam ZDE, odkaz na fotografie ZDEZDE.ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Filip Roubíček (25.08.2020)


Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020.


Žáci prvního stupně se sejdou v 8 hodin ve škole, od 8:30 do 9:30 se zúčastní slavnostní mše svaté v kostele sv. Voršily, pak do 10 hodin následuje program s třídními učiteli ve škole. Od 10 hodin se koná informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B.


Žáci druhého stupně se sejdou v 9 hodin ve škole, od 10:00 do 11:00 se zúčastní slavnostní mše svaté v kostele sv. Voršily, po mši odcházejí domů.


Očekáváme běžný provoz školy bez nutnosti nošení roušek, ale nadále je nutné dbát na zvýšenou hygienu (důkladné mytí nebo dezinfikování rukou po příchodu do školy). Při školních bohoslužbách je nošení roušky dobrovolné.


Ve středu 2. září 2020 budou mít žáci vyučování pod vedením třídních učitelů - třídy 1.AB od 8:00 do 10:45 hodin, ostatní třídy 1. stupně od 8:00 do 11:30 hodin, třídy 2. stupně od 8:00 do 12:00 hodin. Od čtvrtka 3. září 2020 začíná výuka podle rozvrhu hodin (rozvrhy tříd najdete v nabídce Rozvrh hodin).


Školní družina - přihlášky je třeba odevzdat třídní učitelce do čtvrtka 3. září 2020. Provoz školní družiny bude v úterý 1. září 2020 do 14 hodin, od středy 2. září 2020 do 17:30 hodin.


Školní jídelna - potřebné informace a přihlášku ke stravování najdete v nabídce Školní jídelna. Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny (vstup do kanceláře ŠJ ze dvora za altánem, Ostrovní 11). Školní jídelna vaří od středy 2. září 2020.


Školní klub - aktuální přehled kroužků najdete v nabídce Školní klub, elektronické přihlašování na zájmové kroužky bude zahájeno ve středu 2. září 2020 v 16 hodin.


Další informace o školních akcích najdete v našem webovém kalendáři. Termíny prázdnin, třídních schůzek a jiných akcí najdete v nabídce Školní rok.


První třídní schůzky ve školním roce 2020/2021 se konají ve čtvrtek 3. září 2020 pro třídy 1. stupně od 16:30, pro třídy druhého stupně od 17:30 hodin. Ateliér s ilustrátorem komiksů

Kateřina Svobodová (26.06.2020)

Již jsme Vám psali o tom, že Anna Kovačková ze 4.A patří mezi vítěze soutěže pořádané Francouzským institutem v Praze Concours Les Créafinés. A právě dnes si Anička naplno užila svou výhru - hodinu tvorby, kterou vedl francouzský ilustrátor komiksů Le Cil Vert (Sylvere Jouin). Součástí pátečního ateliéru bylo nejprve i malé občerstvení, následně již samotná tvorba pod vedením mistra komiksů, kde se Anička dozvěděla spoustu nových věcí, ale navíc i sama malovala svůj autobiografický komiks. Z prvních dojmů můžeme soudit, že si to Anička velmi užila a byl to pro ni parádní zážitek, o který se určitě ráda podělí se svými spolužáky během francouzštiny.


Ateliér 2


Aničko, ještě jednou Ti moc gratulujeme! 


Ateliér 1Školní ročenka

Barbora Masopustová, Martin Novák (15.06.2020)

Neváhejte, nová Školní ročenka za pouhých 100 Kč u vrátné služby k prodeji. Budete mít vzpomínku na tento netradiční školní rok.


ročenkaFrancouzské komiksové soutěžení

Kateřina Svobodová (25.06.2020)

Během doby koronavirové, karantény a izolace (le confinement), se děti učily doma, ba co víc - některé z nich dokonce tvořily, kreslily a vyrobily vlastní komiks právě s touto aktuální tematikou.


Jeden takový komiks byl vytvořen i Annou Kovačkovou ze 4.A, která jej navíc zaslala do soutěže pořádané Francouzským institutem v Praze (Concours Les Créafinés), a, představte si, Anička vyhrála! Aničko, moc Ti všichni gratulujeme k Tvému úspěchu a přejeme Ti, aby sis užila svou výhru - komiksový ateliér, který povede umělec Le Cil Vert.


Anna Kovačková (4.A)


Kromě tohoto komiksu však stojí rozhodně za zmínku i všechny ostatní, které nám byly zaslány zatím jen v elektronické podobě, abychom si je v září mohli vystavit v naší třídní francouzské galerii. Do školní soutěže se zapojili žácí prvního i druhého stupně. Už teď se tak těšíme na tuto komiksovou výstavu a všem našim francouzským výtvarníkům děkujeme, jste skvělí! 


(Níže můžete najít alespoň malou ochutnávku krásných komiskových děl. :))


01


02


03 04


05


06


07


08 09


10


11


12


Připraveni na zkoušky?

Hana Svobodová, foto Klára Kuthanová (05.06.2020)

Ve čtvrtek skončila školní příprava žáků devátých tříd na přijímací zkoušky. Žáci využili uplynulé tři týdny nejen k zopakování a procvičení učiva z češtiny a matematiky, ale i k vzájemnému, toužebně očekávanému, sdílení. Přejeme všem našim deváťákům hodně štěstí a úspěchů nejen při pondělních zkouškách, ale také při jejich dalším studiu.


foto 1  foto 2Den dětí

Barbora Masopustová a Klára Kuthanová (01.06.2020)

Plníme úkoly na školním hřišti...


DD1  DD2


       Co to máme dělat?                  Společně to zvládneme.


DD3  DD4


         Nesmím spadnout - nesmí mi spadnout!


DD5DD6  DD7


...a hledáme poklad.                                            Sladký poklad hlídá sokol.


Školní komiksová soutěž pro všechny francouzštináře

Kateřina Svobodová (01.06.2020)

Pojďme si k Mezinárodnímu dni dětí nadělit hravou soutěž - a pojďme vytvořit komiks ke "škole doma", kterou právě všichni prožíváme. Jak na to?


Ma vie de classe confinée


"Ma vie de classe confinée"
- tvorba komiksu ve francouzštině („můj školní život v době karantény“)
- způsob tvorby, materiál, rozsah i forma bez omezení
- lze tvořit i na počítači
- soutěž pro 1. i pro 2. stupeň
- soutěž pro jednotlivce i pro skupinky
- do soutěže se můžeš přihlásit, i když tvoříš svůj komiks pro soutěž ve
  Francouzském institutu v Praze

- hotové komiksy vyfoťte a zašlete své paní učitelce francouzštiny (na e-mail)
- v září budou komiksy vystaveny ve školní galerii
- termín odevzdání: 21. 6. (neděle)


Tak krásný DEN DĚTÍ všem a budeme se těšit na Vaši tvorbu! :)


První den prvního stupně

Bára Masopustová, foto Klára Kuthanová (25.05.2020)

Nebojte se, vstupte, vrátná služba vás odborně vydezinfikuje.


Skolniskupiny1  Skolniskupiny2


Kde třída má?       


Skolniskupiny3


Hurá, už se učíme. Nevadí, že paní učitelka je jen v televizi.


Skolniskupiny4


Žáci vzorně dodržují pravidla.


Naši deváťáci zpět v lavicích

Filip Roubíček (19.05.2020)

Příprava z českého jazyka


Po dvou měsících se jako první vrátili do liduprázdné školy žáci devátých tříd, aby se připravili na přijímací zkoušky na střední školy, které je čekají za tři týdny v pondělí 8. června. Ve škole je přivítali jejich třídní učitelé a vyučující českého jazyka a matematiky, s nimiž se budou každé úterý a čtvrtek připravovat na testy. Potěšilo je setkání se spolužáky, přestože se nemohli sejít jako celá třída a prostředí školy je kvůli hygienickým opatřením méně přívětivé. Přejeme jim, aby poslední dny školní docházky v naší škole prožili v pohodě a úspěšně zvládli přijímací zkoušky na střední školy, které si zvolili.


Výuka jazyků na dálku neboli distančně

Marta Štěpánová, Kateřina Svobodová (04.05.2020)

... čili ONLINE. :)


V německém jazyce jsme v první třídě na dálku probírali rodinu, což je tématem sedmé lekce. Žáci pak měli za úkol nakreslit svoji rodinu a německy popsat své sourozence, rodiče, prarodiče, případně i domácí mazlíčky.


1.A - NJ 3.B - NJ


Ve třetím ročníku v rámci německého jazyka žáci pracovali na projektu Ich und mein Leben - žáci tak vytvářeli projekt o sobě a svém životě. Snažili se uplatnit všechny dosud naučené znalosti v německém jazyce a co nejlépe popsat sebe a své koníčky. Projekt doplnilli o fotografie a obrázky.


A šesťáci se ve svém německém projektu Lifestyle tschechischer Jugendlichen snažili přiblížit, jak žijí současné děti a mladež. Zkoušeli popsat své koníčky a zájmy.


6.A - NJ


Při výuce na dálku využíváme v rámci francouzského jazyka rozmanité kanály - "Školu v pyžamu" pro první stupeň, "Školu OnLine" pro stupeň druhý, Webex pro videokonference, e-maily či WhatsApp pro zprávy a YouTube pro výuková videa - jistě nejeden učitel by se v aktuální situaci mohl klidně nazývat youtuberem. Výuka na dálku neboli distančně čili online je tak skutečně rozmanitá, pestrá a snad nám všem dobře pomůže a poslouží do té doby, než se zase budeme moci vídat tváří v tvář. C´est la vie. :)


FJ - Škola v pyžamu 3.B - FJ


FJ - výuková videaPožehnané Velikonoce

Filip Roubíček (09.04.2020)

Velikonoce


Adopce na dálku

Jana Píková (02.04.2020)

Vážení rodiče, obracíme se na vás s prosbou o pomoc dětem, které podporujeme v projektu Adopce na dálku. V Indii a Ugandě, kde naše děti žijí, pandemie COVID-19 ještě nepropukla, nicméně všichni se obávají nejhoršího. Zavřely se školy i hranice, lidé trpí zatím jen nedostatkem jídla a nikdo nemá tušení, co se bude dít, až pandemie udeří. Arcidiecézní charita Praha proto organizuje pomoc, která by měla přispět alespoň ke zmírnění dopadů této katastrofy. Máte-li zájem přispět byť minimální částkou např. na nákup jídla, plicních ventilátorů či jiného zdravotnického materiálu, přečtěte si prosím krátký informativní dopis ředitele Arcidiecézní charity Praha. V něm rovněž najdete čísla účtů, na které můžete své příspěvky zasílat. Předem velké Pán Bůh zaplať.Zápis dětí do prvního ročníku

Filip Roubíček (31.03.2020)

Aktualizované informace k zápisu dětí do prvního ročníku (2020/2021) byly zveřejněny na webových stránkách školy. Tiskopis žádosti, kritéria pro přijetí, průběh zápisu a další informace najdete zde. Příjem žádostí je od 1. 4. do 15. 4. Pohovory proběhnou od 15. 4. do 18. 4.


Informace k zápisu

Filip Roubíček (26.03.2020)

Příjem žádostí o zápis dítěte do prvního ročníku (2020/2021) bude zahájen 1. 4. a ukončen 15. 4. 2020. Žádost na předepsaném tiskopisu, jejíž přílohou bude dotazník a obrázek dítěte, může rodič doručit datovou schránkou, e-mailem (nutný elektronický podpis), poštou, příp. osobně. Po přijetí žádosti bude rodič telefonicky kontaktován a bude s ním domluven termín a průběh pohovoru. Pohovor s dítětem a rodičem, který proběhne prostřednictvím videohovoru, se uskuteční po Velikonocích. Organizace zápisu, kritéria pro přijetí a postup správního řízení budou popsány v poučení. Vyčkejte prosím do 31. 3. na zveřejnění všech informací. Děkujeme Vám za pochopení.


Provoz kanceláře školy

Filip Roubíček (16.03.2020)

Po dobu platnosti mimořádných opatření vlády a uzavření budovy školy je omezen provoz kanceláře školy: pondělí až středa od 8 do 14 hodin


Doporučujeme ohlásit návštěvu školy telefonicky na číslo 224 931 495.


MIMOŘÁDNÁ ŠKOLA DOMA

Filip Roubíček (11.03.2020)

Po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je od 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, bude vzdělávání žáků zajišťováno formou vypracovávání zadaných úkolů doma. Zadání úkolů pro jednotlivé třídy budou zveřejňována na webu školy, příp. jiným způsobem (e-mailem, v systému ŠkolaOnLine). Informace budou průběžně aktualizovány. Pro případné konzultace s učitelem využívejte školní e-maily (viz kontakty).


Zadání úkolů pro jednotlivé třídyMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ředitelství školy (10.03.2020)

Oznámení o přerušení vzdělávání žáků v budově školy


Na základě mimořádného opatření vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví, které zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole z důvodu prevence před onemocněním COVID-19, oznamujeme, že škola je pro žáky uzavřena od 11. 3. 2020 do odvolání.
Výroba loutek při francouzštině

Kateřina Svobodová (02.03.2020)

Během posledních hodin francouzštiny jsme, společně s paní učitelkou Kateřinou Tschornovou, vyráběli loutky a poslouchali jsme při tom různé šansony, třeba i zpěvačku Zaz. Naše nakreslené loutky jsme však prvně museli vybarvit, poté vystřihnout, podlepit čtvrtkou a nakonec stlouct dohromady a dodat jim pohyb, a to pomocí provázků. Nyní tak už má každý francouzštinář z 2.A a z 2.B svou vlastní marionnette, tedy loutku!


Výroba loutek 1


Výroba loutek 2Ještě jedno ohlédnutí za tříkrálovým koledováním

Sestra Magdalena (10.02.2020)

Tříkrálová sbírka 1


I letos se naše škola zapojila do tříkrálové sbírky. Někdo chodil koledovat se svou třídou, my jsme koledovali s rodinou odpoledne na Národní třídě. Měli jsme trubku a saxofon, hráli jsme koledy na přání, lidé s námi zpívali... Je to zajímavá zkušenost - zahrát si takto na veřejnosti. Odměnou nám kromě pocitu, že jsme pomohli dobré věci, bylo i pozvání na oběd do Arcibiskupského paláce. Přáli bychom podobný zážitek i vám. Stačí se příští rok přihlásit u sestry Magdaleny. :)


(Jakub, Matěj, Adélka)


Tříkrálová sbírka 2


Kinder lieben Karneval - in Deutschland auch!

Alena Škáchová (06.02.2020)

Masopust 1


V Německu mají také rádi masopust - Fasching. Vyrobili jsme si krásné masky na hodinách němčiny s dětmi ze 2.AB. A možná se s některými maskami potkáte v pátek na masopustním reji!


Masopust 2


Bruslení 8.A

David Strádal (29.01.2020)

Bruslení 8.A 1


Před pololetním vysvědčením a prázdninami žáci 8.A vyrazili bruslit do sportovního areálu Na Františku.


 Bruslení 8.A 2 Bruslení 8.A 3


Německá olympiáda

Zuzana Hadrabová, Marie Hojná, Hana Svobodová a Alena Škáchová (21.01.2020)

Německá olympiáda 1


14. a 21. ledna proběhlo obvodní kolo německé olympiády v ZŠ Kladské sídlící na Vinohradech. Tam naši zástupci měli možnost poměřit své síly a znalosti se spolužáky z ostatních pražských škol poté, co postoupili ze školního kola německé olympiády, které se uskutečnilo na naší škole již 11. prosince a 12. prosince 2019, kdy zabodovali žáci 7. 8. a 9. ročníku. V obvodním kole se pak soutěžilo ve dvou kategoriích: I. A (6. a 7. ročníky) a II. A (8. a 9. ročníky). U kategorie I. se nepostupuje dále, kategorie II. následuje postup do kola okresního. Tam jsme se letos dostali a s napětím očekáváme, zda naše zástupkyně postoupí i v kole krajském.


Německá olympiáda 2Francouzská olympiáda

Kateřina Svobodová (22.01.2020)

Francouzská olympiáda 1


Ve středu 22. ledna proběhlo školní kolo francouzské olympiády, přičemž letošní účast byla velmi hojná - a jsme tomu velice rádi a všem zúčastněným ještě jednou děkujeme: MERCI beaucoup! Z obou kategorií, tedy z kategorií A1 a A2, postupují naši zástupci do kola dalšího a my jim již teď moc fandíme a držíme palce.


Francouzská olympiáda 2 Francouzská olympiáda 3Bruslení Na Františku 5.B

Hana Svobodová (20.01.2020)

Bruslení Na Františku 1


Letošní bruslařskou sezónu jsme zahájili bruslením Na Františku. Bruslení jsme z loňského roku nezapomněli, daří se nám stále lépe. Těšíme se v příštích týdnech na další.


Bruslení Na Františku 2 Bruslení Na Františku 3


Anglická olympiáda

Věra Žádníková (20.01.2020)

Anglická olympiáda


Školní kolo anglické olympiády proběhlo 20. ledna, kdy se konala poslechová a písemná část, a poté ještě 23. ledna, kdy se uskutečnila ústní část. Celkově se zúčastnilo 18 žáků z 2. stupně, a to v kategoriích I.A pro 6. a 7. ročníky a  II.A pro 8. a 9. ročníky. Všem velmi děkujeme za účast a vítězům ze srdce gratulujeme.Slavnost Zjevení Páně

Sestra Anděla Slezáková, Olga Lucinová (06.01.2020)

Zjevení Páně 1


V pondělí 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně byly v kostele sv. Voršily slouženy dvě mše svaté - v 8 hodin pro žáky 2. stupně a v 10 hodin pro žáky 1. stupně. Během dopoledne proběhlo Tříkrálové žehnání školy - otec Benedikt Hudema spolu se svými pomocníky posvětil celou školu a zavítali také do školní družiny i školní jídelny. Kéž pokoj, který přinesl náš Pán, prostoupí i naše domovy.


Zjevení Páně 2Tříkrálová sbírka 1.B

Sestra Anděla Slezáková (06.01.2020)

Tříkrálové koledování 1.B 1


Třída 1.B se v pondělí s velkým nadšením zapojila do tříkrálové sbírky. Děti sice byly jako pytel blech, ale královsky zpívaly. Velice děkujeme! :)


Tříkrálové koledování 1.B 2