Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  

Anglická olympiáda

Věra Žádníková (26.01.2018)


Vítězové školního kola olympiády AJ


V týdnu 22. až 26. ledna 2018 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v angličtině. Celkově se zúčastnilo 25 žáků druhého stupně. V kategorii 6. a 7. tříd vyhrála M. Krátká, druhá byla E. Knaislová a  třetí K. Wernisch. V kategorii 8. a 9. tříd bylo umístění následující: 1. místo M. Deodati, 2. místo J. Frídl a 3. místo K. Korčák. Všem srdečně gratulujeme a jsme napnuti, jak dopadnou žáci z 1. a 2. místa v obvodním kole.


Zavítala k nám svatá Anděla

Johanka Fiřtová, Majda Štětková, Veronika Říhová (4.A) (26.01.2018)

bez popisku 1708 bez popisku 1707


V pátek 26. ledna nás na náboženství navštívila svatá Anděla Merici. Nejdříve jsme jí zazpívaly písničku o jejím životě a potom nám o sobě vyprávěla. Měla na sobě hnědý františkánský plášť a kolem pasu měšec na růženec, kříž a Písmo svaté. Nesla s sebou ranec na chléb a vodu a v ruce držela hůl. Dala nám do třídy znak s nápisem SERVIAM, což je latinské slovo a znamená „budu sloužit“ a ne si z někoho dělat sluhu. Když přišla do naší školy, poznala, že je doma. Ukázala nám, že sloužit tomu, kdo to potřebuje, je dobré. Na oslavu jejího svátku jsme dostali bonbóny a na závěr se s námi pomodlila. Bylo to s ní prima!


Pojďme zkusit DELF A1–A2 i tento rok!

Magdaléna Kolářová (26.01.2018)

      bez popisku 1706              bez popisku 1705


Mezinárodní zkouška z francouzského jazyka - DELF junior                            - diplom má celoživotní platnost a je uznávaný ve Francii i na celém světě 
- certifikát je velké plus při příjímacím řízení na SŠ i na univerzitu
- žáci skládají zkoušku, která odpovídá jejich momentální jazykové úrovni
- během studia se dají průběžně složit další zkoušky vyšší úrovně 
- žáci mají větší motivaci ke studiu při běžné školní výuce                            DELF A1: 3. 4. 2018, přihláška: 19. 2. – 2. 3. 2018, cena: 850 Kč                                       DELF A2: 4. 4. 2018, přihláška: 19. 2. – 2. 3. 2018, cena: 850 Kč                                       Ke zdárnému složení zkoušky je kromě intenzivní práce v hodinách potřeba i pravidelná příprava na výuku (tedy výborné zvládnutí probírané látky) a vypracování několika zkušebních testů. V případě zájmu nebo dalších dotazů se obraťte na Magdalénu Kolářovou (madlenk75@gmail.com).     PŘIHLÁŠKA     INFORMACE


Návštěva Topičova salónu

M. Lukeš, N. Klípová, F. Ladová (3.B) (22.01.2018)

bez popisku 1713 bez popisku 1714 


Topičův salon navštěvujeme často. Tentokrát tam probíhala výstava Zaostřeno na neurčito. Některé výtvory vypadaly, že se pohybují. Nebo se nám zdálo, že některé obrazy svítí. Vyráběli jsme i vlastní obraz – obtiskávali na papír mince, dělali dírky a rýhy. Byla to skvělá zábava. Pak jsme si z vlastních výtvorů udělali malou výstavku.


Nedělní výlet

sestra Magdalena (21.01.2018)

bez popisku 1704 bez popisku 1703


V letošním školním roce již potřetí děti využily možnosti prožít nedělní odpoledne s kamarády, Otcem Benediktem a sestrami. Tentokrát jsme se vydali objevovat krásy Starého Města pražského. Začali jsme ve Voršilské ulici u nunciatury, kolem kostela sv. Martina ve zdi, kolem kostela sv. Havla. Kdo zná Otce Benedikta, tak ví, že jít kolem nějaké památky znamená dozvědět se něco, co jsme určitě nevěděli! Před kostelem sv. Haštala nás čekal kostelník a na dlouhou dobu byl kostel „náš“. Poté jsme se vydali do Týnského chrámu. Druhý den děti z 2.A nadšeně vyprávěly, co všechno viděly a co si z vycházky zapamatovaly. A těšíme se na příští výlet!

Dílna literární i výtvarná

O. Berka, V. Beníčková (3.B) (15.01.2018)

bez popisku 1712 bez popisku 1711


Paní spisovatelka Tereza Říčanová nám vyprávěla o svých knížkách – třeba Psí knížka a Kozí knížka. Nejvíce se mi líbilo vyprávění o Istanbulu. Tuto knížku paní spisovatelka teprve vydá. Aby ji mohla napsat, jela samotný Istanbul navštívit. Mohli jsme si prohlédnout deníky, do kterých si zapisovala poznámky a kreslila.


„Tři králové“ na nunciatuře

Hana Svobodová (1. stupeň) (12.01.2018)

bez popisku 1701 bez popisku 1700


Tříkrálové koledování uzavřela v pátek 12. ledna třída 3.B návštěvou nunciatury. Děti zažily milé setkání s papežským nunciem, dozvěděly se, jak se např. slaví svátek Tří králů v Itálii a využily příležitost nejen ke koledě, ale i k blahopřání panu nunciovi k jeho nedávným narozeninám.


Mše svatá pro 1. třídu a pro školku

sestra Veronika (10.01.2018)

 bez popisku 1696 bez popisku 1697


Ve středu 10. ledna prožili mši svatou naši prvňáčci spolu s dětmi ze školky. Přivítal je P. Pavel Semela se svým tučňáčkem Lilem. Poprvé četla Boží slovo Sabinka Mondelli z 1.A a hudebně nás doprovodil na klávesy Šimon Tojner z 1.A. Děti chválily Pána nejen zpěvem a pohybem, ale zapojily se i do obětního průvodu, přímluv a ministrování. Atmosféra mše sv. byla velmi radostná. Velké díky patří třídním učitelům Jaromírovi a Ireně, kteří je na tuto Boží oslavu pečlivě připravili.


Mše svatá pro 1. třídu a pro školku

(11.01.2018)

bez popisku 1695 bez popisku 1694


Ve středu 10. ledna prožili mši svatou naši prvňáčci spolu s dětmi ze školky. Přivítal je P. Pavel Semela se svým tučňáčkem Lilem. Poprvé četla Boží slovo Sabinka Mondelli z 1.A a hudebně nás doprovodil na klávesy Šimon Tojner z 1.A. Děti chválily Pána nejen zpěvem a pohybem, ale zapojily se i do obětního průvodu, přímluv a ministrování. Atmosféra mše sv. byla velmi radostná. Velké díky patří třídním učitelům Jaromírovi a Ireně, kteří je na tuto Boží oslavu pečlivě připravili.