Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2017   2016   2015   2014   2013   2012  

První svaté přijímání v kostele sv. Voršily

sestra Veronika (25.06.2017)

První svaté přijímání je krásnou slavností a důležitým mezníkem na společné cestě s Pánem. Letos jsme tyto vzácné okamžiky prožili v neděli 25. června spolu se 16 dětmi  naší školy, které poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Jeden chlapec přijal křest a spolu s ním všechny děti obnovily křestní slib. Mši sv. celebroval P. Benedikt Hudema, školní kaplan, který nám v homilii přiblížil, jak je krásné prožívat přátelství s Ježíšem. Hudebně nás doprovázely sbory „HROŠI“ a „ACANT“, kterým patří velký dík. Modleme se za tyto děti i nadále, aby se jejich srdce stala úrodnou půdou a přinášela užitek jejich přátelství s Pánem.


bez popisku 1616


Ocenění našich žáků

Markéta Francová, foto MŠMT (20.06.2017)

U příležitosti Světového dne uprchlíků 20. června byli oceněni Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v ČR (UNHCR v ČR) a MŠMT naši žáci Sámer (6.A) a Simon (3.B) za skvělé výsledky nejen ve škole, ale také v soutěžích a mimoškolních aktivitách, a to z více než 2000 nominací. Slavnostní ocenění proběhlo v budově MŠMT a společně se pak slavilo na parníku na Vltavě.


Simon a Samer


Učitelé opět v Kostelním Vydří

Sestra Veronika (18.06.2017)

Formačně odpočinkové dny strávili učitelé v Kostelním Vydří, a to ve dnech od 15. – 18. 6. 2017. Celým prodlouženým víkendem nás duchovně doprovázel P. PhDr. Jozef Gumenický, který nám dával podněty pro zamyšlení nad texty evangelia a nové evangelizace. Každý den jsme byli spojeni s Pánem jak v osobní modlitbě, tak při mši svaté. I tento rok jsme poznávali krásná místa v okolí. Zavítali jsme do Strmilova na prohlídku tkalcovny, nakoupili čerstvě praženou kávu nebo putovali po České Kanadě. Děkujeme Pánu za tyto dny, které nás vedou jak ke stmelování kolektivu, tak i k odpočinku na tomto poutním místě.


bez popisku 1617


Slavnost Těla a Krve Páně

Sestra Magdalena, OSU (15.06.2017)

bez popisku 1614


Slavnosti Těla a Krve Páně se v klášterním kostele sv. Voršily zúčastnily děti z prvního stupně a z mateřské školky. Po slavnostní mši svaté vybraní zástupci jednotlivých tříd vyšli v průvodu před kostel, kde Otec Benedikt požehnal celému městu. Některé děti se na tuto slavnost připravovaly předem, střádaly okvětní lístky do košíčku, aby je pak mohly sypat před Nejsvětější svátostí. Pro zajímavost: Svátek zavedl Urban IV. roku 1264 po zázraku v Bolseně. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk – procesí s žehnáním celému světu. 


 bez popisku 1613 bez popisku 1615


Noc kostelů

Sestra Magdalena, OSU (09.06.2017)

Letošní Noc Kostelů byla pro mne novou zkušeností. Zajistit lidi, program… obrátila jsem se na děti z naší školy. V té době ale byla polovina dětí z 1. stupně na škole v přírodě. Nakonec se podařilo zajistit školní sboreček Knoflíček pod vedením paní učitelky Pavly Tiché a vytvořit program „Voršilské znění“ – hudba, písně a myšlenky sv. Anděly, pár slov o kostele sv. Voršily, houslový koncert (Roza Borecká ze 7.A), hra na klarinet (Jenda Řeřicha ze 7.A), na závěr modlitba s hudbou a tancem v gestech. Od 18 do 22.30 hod. jsme zaznamenali 1122 návštěvníků!


bez popisku 1612  bez popisku 1611 


Jazykový diplom pro páťáky

Lenka Zemanová (11.06.2017)

bez popisku 1608


Šest žáků z pátých tříd složilo ve Francouzském institutu v Praze úspěšně zkoušku z francouzštiny a získali tak svůj první jazykový diplom DELF Prim A1. Celá zkouška probíhala ve francouzštině a měla část písemnou i ústní. Zkoušející byli rodilí mluvčí.  Všechny děti byly velmi úspěšné, čtyři dokonce získaly více než 90% bodů. Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu cizích jazyků.

Škola v přírodě na Vesmíru

Pavla Tichá (20.05.2017)

bez popisku 1599  bez popisku 1601


Týden od 15. do 19. května  třídy 2.A a 3.AB strávily v centru mládeže Vesmír v Orlických horách. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli naplno užít venkovních her a sportu, společný výlet i táborák, noční bojovku, návštěvu lanového centra i překrásnou mši sv. v kostele sv. Matouše za svitu svíček a loučí. Třeťáci se během týdne "vypravili" do světa rytířů a šlechtických rodů, druháci se  zase vydali do kouzelné Narnie na pomoc princi Kaspianovi.


Všechny děti se zároveň ochotně zapojily do pomáhání v kuchyni pod vedením emeritní paní ředitelky Jany Novákové, která na závěr pobytu obdržela ocenění Zlaté ručičky. Děkujeme i celému týmu Vesmíru v čele s P. Tomášem Hoffmanem za milou atmosféru a zázemí.


bez popisku 1602  bez popisku 1600Arabesky tančily na jedničku

Jana Mišejková (20.05.2017)

Malá Arabeska


V sobotu 20. května se konala v Saleziánském divadle v Kobylisích soutěžní přehlídka scénického tance dětí Čech a Moravy.


Děti z naší Malé a Velké Arabesky se zúčastnily tohoto náročného klání a ve svých kategoriích současného tance získaly Zvláštní cenu poroty oceněnou pohárem. Z úspěchu se radujeme s nimi.


První místo v soutěži Matematické putování

Lenka Zemanová (17.05.2017)

Tým páťáků ve složení Marie Horáková, Markéta Zemanová, Klára Klesnilová a Benedikt Slavický se 17. května zúčastnil na Pedagogické fakultě UK soutěže Matematické putování. Úkolem bylo dopadnout pachatele velké loupeže gumových medvídků. K tomu bylo třeba vyřešit řadu matematických a logických úloh. V soutěži zvítězili a za odměnu pak získali kromě diplomu i část lupu.


bez popisku 1597


Pěšky na Svatou Horu aneb co může vyrůst z našich žáků

P. Benedikt Hudema (12.05.2017)

Svatá Hora


V pátek 12. května večer vyrazilo 19 poutníků pěšky na Svatou Horu, aby prosili za duchovní povolání, mezi nimi i 5 sedmáků pod vedením P. Benedikta. Celonoční putování (v délce téměř 60 km) jsme nakonec nejen zvládli (Sedmáci jsou prostě borci!), ale odměnou nám byla dopolední mše sv., kdy pan kardinál přijal našeho asistenta (a bývalého žáka) Václava Šustra mezi kandidáty svěcení (vidíte, že se nemodlíme zbytečně). Není náhodou, že ministrovali další naši žáci a nechyběli ani naše sestry. Svatou Voršilu prostě nelze přehlédnout. Snad nás příští rok vyrazí ještě o něco více...


Svatá Hora 2


Svět knihy

Hana Svobodová (1. stupeň) (12.05.2017)

Také se vám stalo, že vám kamarád doporučil k přečtení opravdu pěknou knížku? A právě taková doporučení zamíří přes oceán od našich dětí k jejich vrstevníkům do českých škol Bez hranic. Lektorka Nina Rutová si s dětmi ze 2. B na veletrhu Svět knihy povídala o tom, podle čeho si vybírají knížky. Druháci si už vědí rady – podle ilustrací, názvu, velikosti písmen, někteří se rovnou začtou a zkusí, zda je knížka bude bavit. Naši čtenáři si vybrali k přečtení každý jednu knihu od současného českého autora. Až ji přečtou, napíší k ní svůj „doporučující“ dopis. Knihy i s dopisy se vydají letadlem s lektorkou Ninou k českým dětem, které se vzdělávají v zahraničí. Pak už jen budeme čekat na zprávu, zda „doporučující“ dopisy splnily svůj účel. 


bez popisku 1596   bez popisku 1595


Postup do pražského finále McDonald´s Cup 2017

Pavla Tichá (09.05.2017)

Fotbalový tým


V úterý 9. května se konalo semifinále fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Náš tým mladších žáků druhých a třetích tříd obhájil první místo a postoupil do pražského finále, které se koná v úterý 16. května. K úspěchu jim moc gratulujeme a držíme palce.


Duchovní obnova v Hájku

Anděla Kahounová, 8.A (03.05.2017)

Ve dnech 2. a 3. května proběhla duchovní obnova žáků osmých tříd ve františkánském klášteře v Hájku nedaleko Prahy. Tématem našeho setkání bylo sedm svátostí, které představovaly sedm studánek, a my jsme je postupně otvírali  a  prohlubovali si smysl jednotlivých svátostí. U ohniště jsme si povídali a hráli různé hry, zejména mě zaujala večerní hra Čarodějka. Duchovní obnovu jsem si užila, převládala tam pohodová nálada a klid. 


bez popisku 1592 bez popisku 1593Mezinárodní zkouška z francouzského jazyka - DELF junior

Magdaléna Kolářová (03.05.2017)

DELF Junior


Někteří žáci naší školy skládali mezinárodně uznávanou zkoušku z francouzštiny v březnu tohoto školního roku ve Francouzském Institutu v Praze. Výsledky jsme s dozvěděli nedávno a chtěli bychom jim tímto vyjádřit uznání za jejich snahu, trpělivost i nadšení při studiu francouzštiny. Je potřeba také ocenit jejich odvahu, protože zkouška se skládá ze čtyř částí a vše probíhá výhradně ve francouzštině a zkoušející jsou rodilí mluvčí. Chtěli bych tímto poděkovat Barboře Lisé (9.A), Janě Trávníčkové (9.A), Agátě Kubínkové (8.A) a Tomáši Potočkovi (7.B) za jejich nadstandardní práci a vzornou reprezentaci školy. V České republice je diplom DELF úrovně B1 nebo B2 (dle uvážení  ředitele dané střední školy) uznáván také jako maturitní zkouška. To je lákavá motivace, ne?


Výsledek obrázku pro delf junior


Jak se soutěžilo v náboženství

Sestra Veronika (27.04.2017)

Vyhlášení vítězů soutěže


Ve čtvrtek 27. dubna proběhlo vyhlášení vítězů soutěže žáků školní výuky náboženství Arcidiecéze pražské. Tematickým zaměřením druhého ročníku soutěže byla škola a rodina. Žáci prvního stupně ilustrovali příběh z Lukášova evangelia „Jak se malý Ježíš ztratil“. Ve školním kole byli oceněni tito žáci: Beata Fiřtová (2.B), Anna Rážová (2.B), Daniel Matoušek  (3.A), Barbora Uhlířová (3.B), Julie Záhorská (3.B), Anežka Jablonská (5.A) a Otto Steinbauer (5.A).  Do diecézního kola postupují: Kristýna Hocková (4.A), Jolana Hocková (4.A) a Markéta Vavřínová (5.B). Všem soutěžícím děkujeme a výhercům gratulujeme.


Křížová cesta na Petříně

Sestra Magdalena, osu (12.04.2017)

Křížová cesta na Petříně


Je středa Svatého týdne a my s žáky druhého stupně odcházíme na Petřín, abychom společně rozjímali nad utrpením Pána Ježíše při křížové cestě, kdy poneseme velký dřevěný kříž, a tak hlouběji prožijeme Ježíšovo bolestné utrpení. Mezi jednotlivými zastaveními zpíváme zpěvy z Taizé: “Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji, …“ Prší, poprchává, ale nikomu to nevadí. Žáci nesou kříž, čtou jednotlivá zastavení, zpívají, naslouchají... Kolemjdoucí se zastavují a někteří se přidávají… Křížová cesta je dobrou přípravou na to, abychom se dotkli Ježíše v nás a prožili pravou velikonoční radost. Požehnané Velikonoce všem.


Noc s Andersenem

Pavla Tichá (01.04.2017)

bez popisku 1586


Letošním tématem celostátního nocování byli hrdinové ze Čtyřlístku. Třídy 1.B a 2.A si společně odpoledne prošly připravenou trasu s nejrůznějšími úkoly. Na stanovištích čekali na děti jejich oblíbení hrdinové. Účastníci si tak mohli například vytvořit vlastní komiks, projet překážkovou dráhu na koloběžce nebo vyluštit pohádkový kvíz a mnohé jiné úkoly. Společný večer jsme si zpestřili čtením komiksů i filmem Čtyřlístek ve službách krále. Před spaním ještě děti čekala stezka odvahy do suterénu s odměnami v podobě krásných dárků od nakladatelství. Myslím, že si Noc s Andersenem všichni moc užili.


bez popisku 1584 bez popisku 1585


Arabesky tančí

Jana Mišejková (27.03.2017)

Malá Arabeska


Ve dnech 25. a 26. března se zúčastnily všechny tři skupiny Arabesek krajské postupové přehlídky dětského scénického tance, která se konala v Saleziánském divadle. V silné konkurenci (63 choreografií) pražských a středočeských tanečních skupin získala Malá Arabeska ocenění poroty za choreografii Pohádka o mráčku (diplom za jevištní zpracování a dětský taneční projev) a Velká Arabeska ocenění za choreografii Uklízečky (diplom za humor v tanci).


Velká ArabeskaÚspěchy na celostátní přehlídce v Odrách

Sestra Veronika (24.03.2017)

Přehlídka v Odrách  Přehlídka v Odrách


Přehlídka v Odrách


V tradičním březnovém termínu se konal předjubilejní ročník celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách. V letošním ročníku jsme zhlédli 88 vystoupení  z 21 církevních škol. Žáci naší školy byli velmi úspěšní. Do čtvrtečního galaprogramu vybrala porota vystoupení Arabesky „Svědomí“ pod vedením Mgr. Jany Mišejkové, recitační přednes Terezy Hruškové (3.B),  balet Marie Husákové (6.B) a  sólový zpěv Michaely Pacákové. V divácké anketě byla oceněna za 2. místo Tereza Hrušková (3.B) a Michal Květák (8.B), který též získal diplom čestného uznání odborné poroty. Všem dětem srdečně blahopřejeme. Ve středu jsme se zúčastnili večeru chval, který byl přenášen televizí Noe a ve čtvrtek se pro všechny přítomné konala mše sv. v kostele sv. Bartoloměje. Z letošní přehlídky si odvážíme bohatý zážitek a budeme se těšit na jubilejní 25. ročník.


Setkání se Svatým otcem Františkem

P. Benedikt Hudema Foto: Osservatore Romano a P. Tomáš Roule(16.03.2017)

Setkání s papežem


Ministranti z Pražské arcidiecéze, a mezi nimi i žáci naší školy, o jarních prázdninách vyrazili se školním kaplanem na poutní cestu do Říma. Kromě duchovního programu a památek byla i výjimečná možnost osobního setkání s papežem Františkem. Naše kluky prosil o modlitbu za svoji osobu a vyzýval zvláště k modlitbě růžence. Evidentně ví, o čem mluví (a to platí nejen pro ministranty). Věděl, kde leží Praha, zajímal se o naši skupinku i o zdravotní stav umírajícího pana kardinála Vlka. Naši borci také porazili výběr Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého - výhrůžka, že budou bez večeře (není nad dobrou motivaci) zapůsobila - a v dramatickém závěru, na penalty, o jeden jediný gól bylo jasně rozhodnuto. Třeba se příští rok připojí další naši žáci, Bůh ví, jaká setkání se zase podaří...


Přátelské utkání


Papež František českým ministrantům: Ať se všichni mladí lidé modlí růženec


Poetické setkání

Magdalena Fenclová (02.03.2017)

Ve dnech 1. a 2. března 2017 proběhlo obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání. Ve čtyřech kategoriích nás reprezentovalo 12 žáků. Ocenění získalo několik žáků: Barbora Lepšíková (2.B), Eva Bryndová (5.A), Viktorie Kuthanová (5.B), Katarína Mišejková (7.A), Michal Květák (8.B), Všem recitátorům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.


bez popisku 1577Masopustní rej a karneval v družině

Lenka Zemanová (28.02.2017)

Masopustní rej plný masek, soutěží a tance se tradičně konal ve školní tělocvičně, a to v pátek 24. února . O pár dní později si mohly menší děti užít ještě karneval ve družině.


bez popisku 1545 bez popisku 1544 


Jak proběhla biologická olympiáda

Jana Šafusová (21.02.2017)

V úterý 21. 2. jsme opět po roce předávali ceny za školní kolo biologické olympiády. V soutěži, která je v obou kategoriích tradičně hodně náročná na přípravu, soutěžily čtyři žákyně v kategorii 8. a 9. tříd. Zvítězila Eliška Fridrichová z 8.B, druhá byla Andrea Moučková z 9.A, třetí Malvína Anderová z 8.B. K pěkným umístěním gratulujeme. V této kategorii nikdo nepostupuje do obvodního kola.


Vyhlášení vítězů biologické olympiády 2017
Mladší soutěžící (kategorie 6. a 7. tříd) se utkali v mnohem větším počtu, přihlásilo je jich 19. Z nich 10 soutěžících splnilo kritérium pro úspěšné řešitele. Velmi blahopřejeme! První tři úspěšní řešitelé postupují do obvodního kola škol Prahy 1. Z 1. místa postupuje Tomáš Kotek, ze 2. místa Tomáš Potoček a ze 3. místa Eva Sedešová, všichni ze 7.B. Čeká je tedy další náročná příprava a pro obvodní kolo musí zpracovat vstupní odborný úkol na zadané téma. Těšíme se, že se jim to podaří k jejich spokojenosti a že třeba někdo i postoupí do krajského kola. Držíme palce.


Báje a pověsti v knihovně

Hana Svobodová (2. stupeň) (21.02.2017)

V úterý 21. února se žáci 6. B zúčastnili literární dílny v pobočce Městské knihovny v Praze ve Školské ulici. Tématem byly báje a pověsti. Na začátku žáci jmenovali znaky bájí a pověstí a seznámili se s technikami kreativního myšlení. Poté se ve skupinkách shodli na osnově příběhu a svoji krátkou báji napsali. Jedna báje byla vytvořena dokonce ve verších.


bez popisku 1538Obr Dobr za vysvědčení

Věra Žádníková (31.01.2017)

Po mši a rozdání pololetního vysvědčení zhlédli žáci pátých až devátých tříd filmové ztvárnění knihy známého britského spisovatele Roalda Dahla. Tento velšský spisovatel, jehož rodiče byli Norové, 13. září oslavil nedožité 100. narozeniny. Víte, že prodal přes 200 miliónů knih v 60 jazycích? Známé jsou nejen knihy pro děti, ale i povídky pro dospělé. Vytvořil nejméně 234 vlastních nových slov, jako například fňokurka-snozzcumber, šumlenka-frobscottle a čoklidi-human beans.


Squash

Hana Svobodová a Valerie Beníčková (2.B) (26.01.2017)

bez popisku 1519


Díky projektu „Squash do škol“ jsme se mohli zúčastnit netradiční sportovní akce. Nafukovací kurt si děti užily přímo v tělocvičně školy.


Trenéři rozdělili třídu na čtyři družstva. Každý tým měl nějaké jméno. Náš jsme pojmenovali Krokodýli. (Napsala a nakreslila Valerie Beníčková, 2. B)


bez popisku 1518 bez popisku 1517Obvodní kolo soutěže v německém jazyce

Hana Svobodová (2. stupeň) (30.01.2017)

bez popisku 1516


V minulých dnech proběhlo na ZŠ Kladská v Praze 2 obvodní kolo soutěže MŠMT  v německém jazyce. V I. kategorii  pro  6.  a  7. třídy se umístil  na 3. místě Dominik Blažek ze 7. B. V kategorii  8. a 9. tříd jsme měli také zástupkyně z  naší školy a ty opět zabodovaly: Magda Brázdová z 9. A obsadila 3. místo a vítězkou obvodního kola v této kategorii se stala Míša Kokaislová z 9. B., která postupuje do krajského kola. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. A všem žákům připomínáme: Učit se cizí jazyky se vyplatí!


Anglická olympiáda

Věra Žádníková (30.01.2017)

Vítězové OAJ 2017


Ve dnech 16. a 19. ledna 2017 proběhlo školní kolo anglické olympiády. V písemné části si žáci šestých a sedmých tříd poslechli písničku Penny Lane od Beatles a text o britských jménech,  povaze a hlavním tématu britské konverzace-počasí.  Žáci v kategorii osmých a devátých tříd si vyslechli informace o Národní loterii a pracovali s textem k tomuto tématu. V ústní části se žáci krátce představili a hovořili na vylosované téma. Na medailových místech se umístili v kategorii II.A M. Brázdová (9.A), J. Trávníčková (9.A) a A. Moučková (9.A), v kategorii I.A P. Kudláčková (7.B), J. Novotný (7.B) a K. Korčák (7.A). Velkou radostí  je, že zlatá a stříbrná medaile v I.A patří žákům, kteří mají AJ jako druhý cizí jazyk. První dva z každé kategorie postupují do obvodního kola. Gratulujeme!Třeťáci na horách

Magda Šilarová (25.01.2017)

Spokojená 3.A a 3.B zdraví z Richtrových bud v Krkonoších!


bez popisku 1514 bez popisku 1513Škola v přírodě v Příchovicích

Pavla Tichá (20.01.2017)

bez popisku 1507


Týden od 15. do 20. ledna strávily třídy 1.B a 2.A na horách, konkrétně v Příchovickém skiareálu U Čápa a v okolí. Počasí nám přálo a sněhu bylo všude dostatek. Kromě lyžování a bobování jsme si užili i malý výlet na nedalekou rozhlednu Štěpánka, odkud byl nádherný výhled na Jizerské hory i Ještěd. Jsme rádi, že se naše "eskymácká" výprava vydařila i přesto, že děti byly na škole v přírodě poprvé.


bez popisku 1508 bez popisku 1509  Třída 2.B opět v Topičově salonu

V. Beníčková, B. Fiřtová, 2.B (12.01.2017)

bez popisku 1506


Ani tentokrát nás výstava a výtvarná dílna nezklamaly. V galerii jsme se dívali na různé obrazy M. Mouchy. Každému z dětí připomínaly něco jiného. Jako vždy jsme něco tvořili. Dnes to byly obrazy. Nakapali jsme tuš na papír a rozfoukávali. Nakonec jsme vybarvili všechny bílé plochy. Těšíme se na další výtvarné dílny v galerii.


bez popisku 1505 bez popisku 1504

Koncert flétniček

Lenka Budíčková (11.01.2017)

Koncert flétniček


Ve středu 11. ledna 2017 se ve školní družině konal koncert flétniček pod vedením pana Vavřína. Děti z prvních a druhých tříd nám zahrály několik vánočních koled. Některé z nich jsme si společně zazpívali a připomněli si tak vánoční čas. Děkujeme panu Vavřínovi i dětem, že nám svým vystoupením zpestřili a zpříjemnili středeční odpoledne. Budeme těšit na jejich další koncert, který se bude konat na jaře.


Tříkrálová sbírka

Sestra Benedikta (11.01.2017)

Od čtvrtku 5. ledna do středy 11. ledna 2017 se naše škola s žáky třetích, pátých a sedmých tříd podílela na tradiční Tříkrálové sbírce. Naši koledníci zpívali koledy, kolemjdoucím rozdávali přání do nového roku, úsměvy a radost z narozeného Spasitele. Jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit.


Koledníci