Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  

Společně v Týnském chrámu

P. Benedikt Hudema, foto K. Kuthanová (02.09.2019)

1 2 3


V pondělí 2. září 2019 jsme při mši sv. prosili o dary Ducha Svatého na zcela novém místě - ve starobylém hlavním pražském kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí. Po delší době jsme mohli opět začít nový školní rok společně, první i druhý stupeň, domácí škola, rodiče, pedagogický sbor a přátelé školy. Naše "voršilská komunita" se stále rozrůstá, do našeho kostela sv. Vošily na Národní třídě se už nevejdeme. S tímto chrámem nás spojuje nejen nejstarší "základní škola" v Praze a starobylý milostný obraz Panny Marie Rynecké (jehož kopii máme ve školní kapli), ale i to, že zde žáci a studenti různých škol po staletí prosili o dary Ducha sv.


4


P. Vladimíru Kelnarovi patří díky za přijetí i milou promluvu (snad nám půjde o něco lépe naslouchat Bohu i druhým), seminaristům za nácvik asitence, schole za písně, varhaníkům za monumentální tóny královského nástroje, pedagogům za doprovod našich ratolestí, rodičům za přítomnost v modlitbě. Přes různá úskalí (nedostatky v organizaci, davy turistů) to byl jistě dobrý začátek. Doufejme, že na konci roku budeme mít důvod děkovat, třeba i společně, v důstojném a prostorném chrámu. Veni sancte Spiritus - Přijď Duchu Svatý a naplň naše srdce! Požehnaný začátek školního roku!


5 6


Školní rok 2019/2020

Filip Roubíček (26.08.2019)

Školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019. Všichni žáci se sejdou v 8 hodin ve škole a zahájí školní rok s třídními učiteli ve svých třídách. V 9 hodin se přesunou na Staroměstské náměstí a od 9:30 do 10:30 se zúčastní slavnostní mše svaté v Týnském chrámu. Po skončení mše žáci odcházejí domů. Žáci prvních tříd a žáci, kteří chodí do družiny, budou odvedeny vychovatelkami  do školní družiny. Od 11 hodin se koná informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B.


V úterý 3. září 2019 a ve středu 4. září 2019 budou mít žáci vyučování pod vedením třídních učitelů: třídy 1.A a 1.B od 8:00 do 10:45 hodin, ostatní třídy 1. stupně od 8:00 do 11:30 hodin, třídy 2. stupně od 8:00 do 12:00 hodin. Od čtvrtka 5. září 2019 začíná výuka podle rozvrhu hodin (rozvrhy tříd najdete na webových stránkách školy www.zssv.cz).


Školní družina - přihlášky je třeba odevzdat třídní učitelce do středy 4. září 2019. Provoz školní družiny bude v pondělí 2. září 2019 do 14 hodin, od úterý 3. září 2019 do 17:30 hodin.


Školní jídelna - informace a přihlášku ke stravování najdete na webových stránkách školy. Kancelář ŠJ (Ostrovní 11 - vstup přes dvůr vpravo za altánem) je otevřena od pondělí 26. srpna 2019 (od 7:30 do 14 hodin). Školní jídelna vaří od úterý 3. září 2019 (v ÚT a ve ST od 11 do 13 hodin).


Školní klub - elektronické přihlašování na zájmové kroužky školního klubu (přehled zájmových kroužků najdete na webových stránkách školy a na vývěsce ve vestibulu školy) bude probíhat od pondělí 2. září 16 hodin do 15. září 2019.


Další informace o školních akcích najdete v našem webovém kalendáři. Termíny prázdnin, třídních schůzek a jiných akcí najdete na webových stránkách školy.


První třídní schůzky ve školním roce 2019/2020 se konají ve čtvrtek 5. září 2019 pro třídy prvního stupně od 16:30, pro třídy druhého stupně od 17:30 hodin.


První svaté příjímání

sestra Veronika (26.06.2019)

Po roční intenzivní přípravě přišel „velký den“, který prožilo 32 dětí naší školy. Slavnosti předcházela duchovní obnova na faře u sv. Vojtěcha, kde děti přistoupily poprvé ke svátosti smíření. V neděli 23. června přijaly s čistým srdcem Tělo a Krev Pána Ježíše a čtyři z nich byly pokřtěné. Byl to den „díkůvzdání“ Bohu za velké dary, které rozdává. Mše svaté se s radostí zúčastnili nejen jejich rodiče, příbuzní, ale i někteří učitelé. Díky všem, kteří různými způsoby přispěli k dobrému průběhu slavnosti a doprovázejí tyto děti i jejich rodiny modlitbou.


bez popisku 1960


Zájezd do Švýcarska, Německa a Rakouska

Alžběta Šímová, Anežka Pokorná (8.AB) (21.06.2019)

bez popisku 1959 bez popisku 1958


Na tento zájezd jsme vyráželi z Prahy těsně po půlnoci 17. 6. 2019. Jeli jsme se skvělými  učiteli: panem učitelem Tolarem a s paními učitelkami Hojnou, Svobodovou a Hadrabovou. Také s námi jela průvodkyně (alias vévodkyně) Marie. Po dlouhé cestě jsme dorazili do Švýcarska k Rýnským vodopádům. U vodopádů jsme se vezli krásně růžovou loďkou a ocitli jsme se u nich velmi blízko, až na nás cákala voda. Poté jsme v Kostnici u Bodamského jezera navštívili dům Jana Husa. Velmi unaveni jsme v pozdním odpoledni odjeli do ubytovny (Jugendherberge) v Ottobeurenu. Druhý den byl na programu nejvyšší bod Německa – Zugspitze (2962 m.n.m.). Nejdříve jsme jeli zubačkou a pak lanovkou. Nahoře bylo jen 8 stupňů a ležela tam ještě dost vysoká vrstva sněhu.  Měli jsme krásný výhled na spoustu vrcholů. Odpoledne jsme se procházeli kolem jeskynních vodopádů v Garmisch-Partenkirchenu. Poté už nás čekala jen šestihodinová cesta do Prahy. A celkový dojem? Moc jsme si to užili, jen škoda, že to nebyl delší zájezd!


St Ursula’s Scrabble Cup - jubilejní 5. ročník

Věra Žádníková (21.06.2019)

bez popisku 1955 bez popisku 1956


Jak je již tradicí, proběhl 19.-21. června 2019 školní pohár v této anglické hře, samozřejmě anglicky. Letošními vítězi se po čtyřech letech usilovného snažení stali Prokop Karlík s Tomášem Potočkem se ziskem 342 za 2+1 hry. Na druhém místě se umístili sourozenci Anežka a Dominik Blažkovi a třetí místo obsadili Amálie Toperczerová a Alžběta Kosová, které se na tuto pozici vyšvihly rekordním výkonem 2. hry 175 bodů. The Best Go (nejlepší tah) překonal všechny předešlé, EXTRA za 60 bodů bylo z hlav Viktorie Kuthanové a Valerie Wolské. Gratulujeme VŠEM vítězům a velmi děkujeme všem účastníkům za odvahu jít do toho.


Korespondence ve francouzštině

Magdaléna Kolářová (10.06.2019)

bez popisku 1954 bez popisku 1950


I ve 2. pololetí pokračujeme v dopisování s francouzskými žáky z Normandie. Naši francouzštináři ze 7.AB1, 8.AB1 a 8.AB2 si píší s deváťáky z Rouenu. Jejich dopisy jsou nejen pečlivě napsané, ale často i krásné a velmi přátelské.


bez popisku 1953 bez popisku 1952


bez popisku 1951

Páťáci na jazykové zkoušce DELF ve Francouzském institutu

Lenka Zemanová (30.05.2019)

bez popisku 1949


Ve čtvrtek 30. května se francouzštináři z 5.A a 5.B vydali do Francouzského institutu, aby zde složili svou první oficiální jazykovou zkoušku a získali mezinárodně uznávaný diplom DELF Prim A1. Čekal je písemný test, v němž prokázali své znalosti spojené s poslechem i porozuměním psanému textu, psali také vlastní krátký text na zadané téma. Následovala ještě individuální ústní zkouška s rodilým mluvčím. Čas mezi jednotlivými částmi zkoušky si děti krátily různými hrami a vládla mezi nimi radostná atmosféra.


bez popisku 1948 bez popisku 1946

Putování za sv. Václavem

Anička Kovačková, 3.A (28.05.2019)

Naše skupina vyrazila za slunečného počasí vlakem do Všenor. Po zdolání kopce jsme si užili zajímavý výklad v chládku kostela sv. Václava. Následoval sestup k řece a zdolání řeky Berounky. Tu jsme sice nepřeplavali, ale překonali jsme ji speciálním závodem po železničním mostě. Místo odpočinku nemohlo být lepší! Přátelské přijetí v Mokropsech s domácí limonádou, koláčem a opečenými špekáčky nás opět postavilo na nohy. Pak už zbýval jen rychlý pochod na vlak a hurá zpět do Prahy.


bez popisku 1937 bez popisku 1936

Rozlučkový víkend 5.B

S. + K. Kuthanovi, foto B. Havlínová (20.05.2019)

Během víkendu 17. 5. – 19. 5. 2019 jsme vyjeli společně s rodiči a paní učitelkou Bárou Masopustovou na „Rozlučkový víkend 5.B“ do kempu k řece Sázavě.  Počasí nám opravdu přálo, sluníčko svítilo, větřík mírně vál, ptáci zpívali. Doputovali jsme k zřícenině hradu Chřenovice, jezdili jsme po řece na kánoích, hráli fotbal, různé hry,  večer opékali buřty a jiné dobroty a když sluníčko zašlo, tak jsme zpívali za romantického doprovodu kytar. Bylo nám spolu moc dobře.


bez popisku 1934


9.A v Ostaši

Alena Škáchová (20.05.2019)

Naše třída vyrazila na školu v přírodě do chatové osady Ostaš. V úterý jsme zůstali v kempu a využili hezké počasí na krátký dopolední výlet na Ostaš a na hraní různých her, jako třeba kroket, fotbal, frisbee a badminton. Ve středu jsme šli na celodenní výlet nejprve do Adršpašských a pak Vlčích roklí do Teplických skal. Celý den nám bohužel pršelo a byla zima. Ve čtvrtek jsme vyrazili na další delší výlet do Broumovských skal. Za tmy jsme se šli pomodlit ke kapličce Svatého kříže a poté jsme měli minibojovku. Hodně pozdě v noci jsme ještě pozlobili pana učitele Matouše Šimka, ale možná se mu to jen zdálo... Cestou zpět do Prahy jsme si udělali neplánovanou, ale hezkou zastávku v Choceňském parku, protože rychlík měl zpoždění. Všem výlet k Ostaši a okolí doporučujeme!


bez popisku 1933  bez popisku 1932


9.B v Janově nad Nisou

Magdaléna Rybová a Anastasiya Lyashko, 9.B (20.05.2019)


V pondělí 13. května okolo jedenácté hodiny naše třída dorazila k chatě Rychtářka v krásném prostředí Jizerských hor. Ubytovali jsme se a poté dostali velmi chutný oběd. Zbytek dne probíhal v klidovém režimu prozkoumáváním okolí a společnými hrami, které pokračovaly i po večeři. Úterní dopoledne jsme prožili na veliké trampolíně a na bobové dráze, což jsme si opravdu hodně užili. A odpoledne další adrenalin: Lanové centrum. Bylo sice náročné a ještě nám pršelo, přesto jsme si to  také užili. Středeční hodně deštivé dopoledne jsme věnovali výrobě maňásků, odpoledne proběhl i přes déšť šifrovací orienťák. Šifry jsme jen sbírali, luštili jsme je až v chatě a teprve po večeři celou akci dokončili na Janovském hřbitově. Po našem odchodu zářil zapálenými svíčkami u kříže. Čtvrteční výjezd do Liberce ocenil každý: Dopoledne aquapark v centru Babylon a odpoledne IQ Landia, kde jsme měli objednanou i science show. Večer jsme si zahráli připravená maňásková divadla, vybrali odměny a šli spát. Byla to naše poslední škola v přírodě.


Škola v přírodě 9.BSetkání se sestrami v Jiřetíně

Filip Roubíček (24.04.2019)

Po velikonočních svátcích proběhlo setkání ředitelů voršilských škol z Prahy a Olomouce. Provinciální představená sestra Marie-Anna pozvala ředitele do Jiřetína pod Jedlovou, kde sídlí komunita nejstarších sester voršilek. Sestry rády zavzpomínaly na léta strávená ve školách v Praze a Olomouci a vyprávěly veselé i vážné příběhy ze svého bohatého života. I přes svůj pokročilý věk jsou stále aktivní - zastanou potřebné práce v kuchyni nebo na zahradě, praní prádla, řízení auta, práci na počítači... Děkujeme sestrám za vřelé přijetí a jejich modlitby a přejeme jim, aby si uchovaly svou radostnost a činorodost.


Komunita sester v JiřetíněSpolečné slavení Velikonoc u sv. Vojtěcha

Tomáš Potoček, 9.B (23.04.2019)

Společně jsme se sešli ve čtvrtek ráno v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši se žehnáním olejů (tzv. Misse Chrismatis) jsme se přesunuli na faru u sv. Vojtěcha, kde jsme strávili velikonoční triduum. ,,To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?" (Mt 36, 40b) V noci ze čtvrtka na pátek jsme se po hodinách střídali v nočním bdění před svatostánkem. Na Velký pátek si každý vybral jedno zastavení z křížové cesty a napsal k němu zamyšlení s modlitbou.


Vigilie 
Radost ze zmrtvýchvstalého Krista jsme prožívali po Velikonoční vigilii při agape, kdy jsme v krásném Foersterově sále slavili. Do svých domovů jsme se rozešli v neděli po mši svaté. Celé velikonoční triduum bylo provázeno rozjímáním a liturgií, jak bylo psáno na pozvánce, nicméně výhrůžka s ,méně spánku' se ukázala být planou. Těšíme se příště i na vás.


Oslava ve Foersterově sále
Radost ze zmrtvýchvstalého Krista ať vás provází po celou velikonoční dobu!


Požehnané Velikonoce

Filip Roubíček (17.04.2019)

Velikonoce


Křížová cesta

Filip Roubíček (17.04.2019)

Ve středu Svatého týdne se žáci druhého stupně společně s otcem Benediktem, sestrami a učiteli tradičně vydávají na křížovou cestu. Letos jsme rozjímali nad utrpením Pána Ježíše u čtrnácti zastavení křížové cesty na Petříně. Nechť přijmeme Ježíšovu oběť a prožijeme velikonoční radost. 


Křížová cesta 1  Křížová cesta 2


Putování ke sv. Jindřichovi

Ella Glass 2.B (12.04.2019)

V neděli 7. 4. jsme šli do kostela sv. Bartoloměje s otcem Benediktem a sestrou Veronikou. Ve skupině bylo 16 lidí. Pokračovali jsme do kostela sv. Jindřicha v Jindřišské ulici, kde jsme se setkali s místním farářem a ten nás provedl po kostele a ukázal i sklep. Pak jsme na zahradě opékali buřty a hráli hry. Moc se mi tam líbilo.


bez popisku 1923 bez popisku 1922


Příběhy našich sousedů

Kateřina Oralová, foto Post Bellum (10.04.2019)

Vítězný tým z 9.B


Ve slavnostní a příjemné atmosféře proběhla ve středu 10. dubna 2019 závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Praze 1, který pořádala organizace Post Bellum ve spolupráci s Městskou částí Praha 1. Zaplněný Brožíkův sál Staroměstské radnice se zaujetím vyslechl příběhy 9 pamětníků, které zpracovaly dokumentaristické týmy ze 4 škol na Praze 1. Vítězným týmem se nakonec stali žáci naší školy Dominik Blažek, Vojta Bořek Dohalský, Prokop Karlík, Matyáš Lada, Matěj Lisý a Adam Zamojski, kteří zdokumentovali příběh rabína Karola Sidona:


https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2018-2019/sidon-karol/


Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách

Jana Mišejková (26.03.2019)

Ve dnech 19. - 21. 3. 2019 se konala v Odrách Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Ve třech přehlídkových dnech vystoupili žáci základních a středních škol v 90 číslech – hudebních, tanečních, divadelních. Naši školu reprezentovalo 10 dětí – pět recitátorů (Tomáš, Tereza, Matěj a Samuel z 5.B a Katarína z 9.A) s šesti recitacemi a taneční kroužek Arabeska se dvěma tanečními čísly. Za své výkony získali několik ocenění: tři čestná uznání za dvě recitace a tanec a Zlaté pásmo za tanec. Přehlídka byla dětem velkým obohacením kulturním i společenským.


bez popisku 1920 bez popisku 1919


Světový den vrabců

Magdalena Fenclová (25.03.2019)

K příležitosti Světového dne vrabců nakreslily děti ze 3.B obrázky těchto již zřídkakdy viděných opeřenců. Vybraná díla byla poslána na soutěž, která na počest vrabců probíhá.

bez popisku 1918Nedělní výlet

Maruška Hošková 2.B (24.03.2019)

V neděli 24. 3. jsme byli na výletě s otcem Benediktem a sestrou Veronikou. Byli jsme na kopci Parukářka a pak jsme šli do kostela sv. Prokopa. Prohlédli jsme si vnitřek kostela. Viděli jsme spoustu obrazů a křtitelnici, ze které byl pokřtěn otec Benedikt.


bez popisku 1917
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Filip Roubíček (15.03.2019)


DOD2019


Výstava Františka Kupky

Magdalena Fenclová (15.03.2019)

Navštívili jsme výstavu Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně. Výstava byla spojená se zážitkovým programem, ve kterém si děti mohly vyzkoušet hru světel, tak jak světlo používal ve svých dílech i malíř Kupka. Program i výstava byly velmi přínosné.


bez popisku 1903 bez popisku 1904Klubový turnaj ve hře Abalone

Filip Roubíček (11.03.2019)

Klub MLHA - turnaj


V pondělí 4. a 11. března 2019 proběhl další klubový turnaj. Tentokrát členové klubu MLHA porovnávali své síly v taktické hře Abalone. Každý hráč odehrál čtyři hry a ti nejlepší ještě finále. Na místa vítězů se probojovali Jiří Ježek (3.B), Daniel Matoušek (5.A) a Šimon Hladík (4.B). Favoritem soutěže se stal Jiří Ježek, který porazil všechny své soupeře. Diplom a odměnu podle úspěšnosti dostali i ostatní. Hraní zdar!     


Klub MLHA - hra AbalonePoetické setkání

Magdalena Fenclová (07.03.2019)

Ve dnech 6. a 7. března proběhlo na ZUŠ Biskupská obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání. Cenu poroty získali Marek Pacák, Julie Pösslová a Nela Trembuľaková ze 3.B, Tomáš Rehák ze 4.B a Anežka Blažková ze 7.B. Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům za dobrou reprezentaci školy.


bez popisku 1906 bez popisku 1905Popeleční středa

Filip Roubíček, foto Klára Kuthanová (06.03.2019)

Mše sv. pro 1. stupeň


Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. Všichni žáci a učitelé se zúčastnili školní mše v kostele sv. Voršily. Třídy prvního stupně ji slavily s P. Pavlem Semelou a třídy druhého stupně s P. Benediktem Hudemou.


Popeleční středa - mše sv. pro 1. stupeň
Pan biskup na návštěvě ve škole

Filip Roubíček (05.03.2019)

Společná modlitba s panem biskupem Václavem Malým


V úterý 5. března 2019 jsme přivítali v naší škole pana biskupa Václav Malého v doprovodu paní Vagenknechtové a Chalupové z Arcibiskuství pražského. Pan biskup nejprve pohovořil s vedením školy a sestrami a pak si prohlédl školu, zejména zrekonstruované prostory ve čtvrtém patře. Zastavil se ve třídách prvního stupně a zúčastnil se besedy s žáky druhého stupně. Svou návštěvu ve škole zakončil společnou modlitbou ve školní kapli sv. Voršily.


Pan biskup Václav Malý beseduje s žáky druhého stupně  Pan biskup Václav Malý na hudebním programu ve 4.ALentilková konference na hodině němčiny

Alena Škáchová (05.03.2019)

Děti z 1.AB už umí počítat do dvanácti a právě se učí barvy. Obojí jsme procvičovali i při "Lentilkové konferenci". Každý si spočítal své lentilky z krabičky a říkal, kolik lentilek má jakou barvu. Výsledky naší konference prezentujeme na nástěnce ve škole a některá zjištění jsou opravdu překvapivá! Nechte si doma vyprávět...


bez popisku 1899 bez popisku 1898Lyžařský zájezd

Lyžaři (04.03.2019)

Od úterý 26. 2. 2019 jsme se zúčastnili lyžařského zájezdu do střediska Kaltenbach v Rakousku.  Ubytování bylo hodně sportovní, ale v blízkosti sjezdovky. Byli jsme rozděleni do čtyř družstev. Počasí jsme měli úžasné kromě jednoho dne. Chtěli bychom se tam zase vrátit, protože se nám tam moc líbilo.


Kaltenbach


Pohádka v Goethe institutu

Zuzana Hadrabová (27.02.2019)

Navštívili jsme jakožto prvostupňová němčina filmovou produkci v Goethe institutu. Dětem se pro nás netradiční verze pohádky Aschenputtel (Popelka) moc líbila. Ocenily hlavně jiný přístup filmařů k této pohádce. I hlavní představitelka sklidila úspěch, protože byla úplně jiná než naše proslulá Libuše Šafránková. Film trval bezmála hodinu, byl samozřejmě v originále – v němčině pouze doplněn českými titulky. Protože většina dětí umí dobře číst, i s tímto oříškem si poradily nebo si obsah pohádky domyslely, hlavně se při určitých scénách zasmály.


bez popisku 1897Masopustní rej

Barbora Masopustová, foto Klára Kuthanová (22.02.2019)

Masopustní rej - tance


V pátek 22. 2. 2019 Rada rodičů uspořádala pro žáky prvního i druhého stupně tradiční Masopustní rej. Děti z prvního stupně si společně zatančily i zasoutěžily. Nejen malí, ale i velcí se náležitě vydováděli.


Masopustní rej - soutěže


Zimní škola v přírodě 3.B

Magdalena Fenclová (31.01.2019)

Třída 3.B již potřetí vyrazila na zimní školu v přírodě. I tentokrát probíhala v DCŽM Příchovice. Pestrý program nám zpestřila dvoudenní návštěva snowboardistek, které měly pro děti připravený teoretický i praktický program a soutěže. Škola v přírodě se nám velmi líbila, těšíme se na příští.


bez popisku 1908  bez popisku 1907Šachový turnaj

Tonda, Štěpán, František, Jáchym, Tomáš a Klárka (28.01.2019)

V pondělí 28. ledna 2019 jsme se zúčastnili šachového turnaje, ve kterém jsme hráli za naši školu. Byl to šachový turnaj všech škol z celé Prahy, dohromady nás tam bylo skoro 300 šachistů. Pro některé z nás to byl první opravdový turnaj v životě. Všichni jsme si zahráli a dokonce každý z nás uhrál pro společný tým nějaké body. Nakonec jsme dosáhli ze sedmi kol celkem 14 bodů. Ze 45 škol jsme se umístili na 26. místě. Moc se nám turnaj líbil a těšíme se, až si zase znovu zahrajeme.


Šachový turnaj


Obvodní kolo německé olympiády

Zuzana Hadrabová (25.01.2019)

15. a 22. ledna proběhlo obvodní kolo německé olympiády v ZŠ Kladská na Vinohradech. Naši zástupci poměřili své jazykové znalosti s žáky z ostatních pražských škol. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: I. A (6. a 7. ročník) a II. A (8. a 9. ročník). Kategorie nemá postup do dalšího kola, v případě kategorie II. následuje postup do krajského kola. Tam jsme se sice letos nedostali, přesto jde o velmi pěkné umístění.


Kategorie I. A: 2. místo Viktorie Kuthanová (7.B), 3. místo Hynek Trnka (6.A), 7. místo Vincent Schuster (7.A)


Kategorie II. A: 4. místo Marie Husáková (8.B), 5. místo Magdalena Mazurová (8.B), 8. místo Sofie Gucfová (9.B)


Anglická olympiáda

Věra Žádníková (24.01.2019)

Dne 21. a 24. ledna 2019 proběhlo školní kolo anglické olympiády v kategorii I.A (6. a 7. třídy) a II.A (8. a 9. třídy). Na stupních vítězů stanuli: K. Korčák, Š. Jánský, A. Negodujko, A. Monastier, A. Kellerová a A. Kukelková. Všem výhercům srdečně gratulujeme.


Klubový turnaj

Filip Roubíček (07.01.2019)

Klub MLHA


V pondělí 7. 1. 2019 proběhlo finále klubového turnaje ve hře RUMMIKUB. Do finále postoupili hráči, kteří získali v předcházejících třech hrách, jež se hrály v průběhu prosince, nejlepší skóre. Turnaje se zúčastnilo celkem 20 žáků druhých až pátých tříd, kteří pravidelně navštěvují pondělní Klub MLHA (matematicko-logické herní aktivity). Všichni hráči dostali sladkou odměnu, vítězové samozřejmě větší a diplom na památku. Absolutním vítězem se stal Tomáš ze 4.B, který zvítězil ve všech čtyřech kolech. Gratulujeme a těšíme se na další turnaj v jiné deskové hře rozvíjející logické myšlení.


St Ursula’s Scrabble Cup - jubilejní 5. ročník

Věra Žádníková (21.06.2019)

Jak je již tradicí, proběhl 19.-21. června 2019 školní pohár v této anglické hře, samozřejmě anglicky. Letošními vítězi se po čtyřech letech usilovného snažení stali Prokop Karlík s Tomášem Potočkem se ziskem 342 za 2+1 hry. Na druhém místě se umístili sourozenci Anežka a Dominik Blažkovi a třetí místo obsadili Amálie Toperczerová a Alžběta Kosová, které se na tuto pozici vyšvihly rekordním výkonem 2. hry 175 bodů. The Best Go (nejlepší tah) překonal všechny předešlé, EXTRA za 60 bodů bylo z hlav Viktorie Kuthanové a Valerie Wolské. Gratulujeme VŠEM vítězům a velmi děkujeme všem účastníkům za odvahu jít do toho.bez popisku 1955 bez popisku 1956

401

Jana Mišejková (26.03.2019)

Ve dnech 19.-21.3.2019 se konala v Odrách Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Ve třech přehlídkových dnech vystoupili studenti ZŠ a SŠ v 90 číslech – hudebních, tanečních, divadelních. Naši školu reprezentovalo 10 dětí – 5 recitátorů (Tomáš, Tereza, Matěj a Samuel z 5.B a Katarína z 9.A) s 6 recitacemi a taneční kroužek Arabeska s dvěma tanečními čísly. Za své výkony získali několik ocenění - 3 čestná uznání za 2 recitace a tanec a Zlaté pásmo za tanec. Přehlídka byla dětem velkým obohacením kulturním i společenským.