Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  

Šest učitelů na hodině němčiny

Alena Škáchová (02.11.2022)

Hodina němčiny


Dnes při hodině si šest žáků z páté třídy vyzkoušelo roli učitele. Každý "učitel" měl své stanoviště s úkolem, ke kterému si nastudoval řešení. Ostatní byli v roli "žáků", obcházeli stanoviště a plnili úkoly. Příští hodinu se role vystřídají. Když je to jeden na jednoho, nelze se neučit. :-)


Návštěva apoštolského nuncia

Sestra Anděla (18.10.2022)

Školní mše


V úterý 18.10. sloužil slavnostní mši sv. ke cti patronky školy, sv. Voršily, apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Byla to pro nás všechny radost i velké obohacení, protože přinesl nový pohled na to, čeho si máme všímat (že ne všechny děti se mají tak dobře, žijí v místech, kde je chudoba, násilí nebo válka a nemohou chodit do školy), co je důležité pro náš život a pro to, abychom se dobře rozhodovali (které konkrétní hodnoty). 


Na hodině FJ  Rozhovor


Po mši si prohlédl naší školu a navštívil třídy 3.B, 4.A, 7.A a 9.A. Žáci měli příležitost se ho zeptat na to, co je zajímalo, ale také otec nuncius se ptal dětí. Setkání v deváté třídě bylo oživeno ukázkou chemických pokusů, které žáci sami komentovali. O velké přestávce se s námi pomodlil v kapli desátek růžence a děti ze 4.B mu zazpívaly spolu se sestrou Veronikou. A ještě si stihl zahrát ping-pong s chlapci z 8.A. Myslím, že to byl pro všechny velký zážitek duchovní hloubky, ale především prosté lidskosti.    


Ping pong


Výlet do Roudnice nad Labem

Sestra Veronika (08.10.2022)

Roudnice nad Labem 1


V sobotu 8. října 2022 vyrazili žáci naší školy spolu s otcem Benediktem, sestrou Veronikou a s mládeží z farnosti sv. Vojtěcha na pouť do Roudnice nad Labem. Byl to již čtvrtý výlet v rámci projektu Grantys: „Poznáváme poutní místa Čech a Moravy II“ s finanční podporou MČ Praha 1 – Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 v roce 2022.
V dopoledních hodinách jsme vyjeli vlakem z Masarykova nádraží a hned po příjezdu do Roudnice jsme měli mši sv. v kostele Narození Panny Marie. Naobědvali jsme se na farní zahradě a poté jsme si prohlédli bývalý augustiniánský klášter. Během odpoledne došlo i na pohybové hry, vědomostní test a sladkou odměnu.
Pouť jsme ukončili společnou modlitbou a poděkováním za krásně prožitý den. Těšíme se na další výlet a doufáme, že bude již brzy.


Roudnice nad Labem 2Pomáháme sběrem kaštanů

Sestra Alžběta (30.09.2022)

Vnímáme potřeby našeho okolí?


Sběr kaštanů


Letos se nám znovu otevírá možnost pomoci mnoha lidem díky výtěžku za nasbírané kaštany…


Výtěžek z kaštanů opět půjde na podporu potřebným skrze voršilské misie. Podaří se nám letos trhnout rekord? Posledně jsme nasbírali 1 698 kg. Je velmi důležité uchovávat je tak, aby nezplesnivěly, tzn. nejlépe v prodyšných taškách a pytlích, rozprostřené v přepravce. Ve škole budou nachystány přepravky, kam je můžete nosit. Kdyby chtěl někdo přispět finančně, je to možné. Ze srdce všem děkujeme!


INFORMACEZveme naše absolventy do školy

Filip Roubíček (29.09.2022)

Setkání absolventů


Navštívili jsme poutní místo Klokoty

Stáňa Šimková (24.09.2022)

Výlet Klokoty 1


V sobotu 24. 9. 2022 se uskutečnil třetí výlet skupinky žáků naší školy v rámci projektu  „Poznáváme poutní místa Čech a Moravy II.“ s finanční podporou MČ Prahy 1 - Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Prahy 1 v roce 2022. Z Hlavního nádraží jsme vyrazili spolu s otcem Benediktem, sestrou Veronikou, paní učitelkou Stáňou a studenty z farnosti sv. Vojtěcha směr Tábor. Cesta Jižním expresem uběhla rychle.
Z nádraží jsme putovali pěšky směr Klokoty, kde jsme měli mši svatou a prohlídku, na blízké louce jsme si zahráli hry. Cestou zpět jsme si prohlédli Muzeum čokolády a marcipánu Tábor. Muzeum se nám moc líbilo, hlavně dílnička, na které jsme si mohli z marcipánu vyrobit svůj výrobek. Výlet se nám vydařil a určitě všem doporučujeme  poutní místo Klokoty a město Tábor navštívit. 


Výlet Klokoty 2Reportáž pro Český rozhlas

Terezie Brůžková (20.09.2022)

Reportáž pro Český rozhlas


V úterý 20.9. 2020 jsme v hodině francouzštiny FJ1 ve třídě 9.AB přivítali reportérku Českého rozhlasu. Paní reportérka zde natáčela rozhlasový pořad o tandemové výuce v hodině cizího jazyka.


Jako obvykle byla skupina rozdělená na dvě poloviny a žáci pracovali 20 minut s paní učitelkou Brůžkovou a druhá polovina konverzovala s rodilou mluvčí Géraldine. Poté se obě skupiny prohodily. Reportérka natáčela celou hodinu a na konci udělala krátký rozhovor s Teodorem Hellerem, žákem 9.B, rodilou mluvčí Geraldine a také s paní učitelkou. Reportáž bude uveřejněná v Českém rozhlase podle časového harmonogramu v následujících týdnech.Máme nové hřiště

Rada rodičů (01.09.2022)

školní hřiště


Během letních prázdnin proběhla plánovaná rekonstrukce školního hřiště. Počasí bylo příznivé, a tak kompletní výměna povrchu hřiště proběhla bez problémů. Děkujeme sestrám voršilkám a všem dárcům z řad rodičů za poskytnutí financí na rekonstrukci.


Rekonstrukce hřiště 1   Rekonstrukce hřiště 2


Rekonstrukce hřiště 3Školní rok 2022/2023

Filip Roubíček (26.08.2022)

Školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022.


Žáci prvních tříd se sejdou v 8 hodin ve škole, ostatní žáci prvního stupně v 8:20 v kostele sv. Voršily na Národní třídě, od 8:30 do 9:30 se zúčastní slavnostní mše svaté, potom do 10 hodin následuje program s třídními učiteli ve škole. Od 10 hodin se koná informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B.


Žáci druhého stupně se sejdou v 9 hodin ve škole, od 10:00 do 11:00 se zúčastní slavnostní mše svaté v kostele sv. Voršily, po mši odcházejí domů.


V pátek 2. září 2022 budou mít žáci vyučování pod vedením třídních učitelů - třídy 1. stupně od 8:00 do 11:40 hodin (žáci prvních tříd skončí v 10:45, žáci druhých tříd v 11:15), třídy 2. stupně od 8:00 do 12:00 hodin.


Od pondělí 5. září 2022 začíná výuka podle rozvrhu hodin (rozvrhy tříd najdete v nabídce Rozvrh hodin).


Školní družina - přihlášky je třeba odevzdat třídní učitelce nejpozději ve středu 7. září 2022. Školní družina bude v provozu od pátku 2. září 2022.


Školní jídelna (Voršilská 5) - informace o školím stravování najdete v nabídce Školní jídelna. Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny od pondělí 29. srpna 2022. Školní jídelna vaří od pátku 2. září 2022.


Školní klub - aktuální přehled kroužků najdete v nabídce Školní klub, elektronické přihlašování na zájmové kroužky bude zahájeno v pondělí 5. září 2022.


Termíny prázdnin, třídních schůzek a školních akcí najdete v nabídce Školní rok.


První třídní schůzky ve školním roce 2022/2023 se konají ve čtvrtek 15. září 2022 pro třídy prvního stupně od 16:30, pro třídy druhého stupně od 17:30 hodin. Škola nanečisto

Stáňa Šimková (31.08.2022)

Škola nanečisto


Ve středu 31. 8. 2022 se 19 budoucích prvňáčků setkalo ve škole s paní školní psycholožkou Markétou a speciální pedagožkou Stáňou.
V kroužku se všechny děti navzájem seznámily, zahrály si hry, zatančily si izraelský tanec s hudbou a vyrobily si kočičku z papíru. Na závěr si prohlédly školní hřiště a ukázaly si  dveře naší budoucí třídy. Společně prožité dvě hodiny rychle uběhly a my se všichni budeme těšit na první školní den.Nedělní slavnost

Sestra Veronika (26.06.2022)

Slavnost 1


V neděli 26. června prožilo radostný den 24 dětí naší školy, které poprvé přijaly Tělo a Krev Pána Ježíše. Jedna dívka byla pokřtěna a spolu s ní jsme obnovili křestní slib. Slavnosti předcházela duchovní obnova na faře u sv. Vojtěcha, kde děti přistoupily ke svátosti smíření.
Mši sv. celebrovalP. Benedikt Hudema, školní kaplan. Celou slavnost hudebně doprovázela schola, které patří velký dík. Modleme se za tyto děti, aby se u nich nevytratilo přátelství s Pánem Ježíšem.


Slavnost 2Škola nanečisto

Stáňa Šimková (27.06.2022)

Škola nanečisto 1


V pondělí 27. června se 11 budoucích prvňáčků 1.A setkalo ve škole s paní učitelkou Irenkou, paní vychovatelkou Maruškou a speciální pedagožkou Stáňou. V kroužku jsme se seznámili, zahráli si hry a vyrobili si vějíř z papíru, který jsme hned využili. Společně prožitý čas rychle uběhl a my se všichni budeme těšit na setkání 1. září ve škole.


Škola nanečisto 2


Zachraňme hřiště pro naše sviště

Rada rodičů (16.06.2022)

Bližší informace najdete v sekci Rada rodičů ZDE.


hřiště


Kroužkování a Překvapení v Divadle Na Prádle

Kateřina Tschornová (01.06.2022)

Na Prádle 1


Den dětí jsme oslavili nejen vycházkami, ale i tancem, zpěvem a divadlem při představení zájmových kroužků Arabeska a Divadelního kroužku ZŠSV v Divadle Na Prádle. A Překvapením byla Svěrákova muzikálová Červená Karkulka v podání žáků 3.B pod vedením paní učitelky Báry Masopustové.


Na Prádle 2Poslední rozloučení s panem školníkem

Filip Roubíček (15.06.2022)

V pátek 3. 6. 2022 odešel na věčnost pan školník Martin Lenfeld. O školu se obětavě staral ve dne i v noci téměř 28 let. Za ta dlouhá léta mu škola přirostla k srdci a stala se jeho domovem. Jeho náhlý odchod nás všechny hluboce zasáhl.


zádušní mše


V úterý 14. 6. a ve středu 15. 6. se konaly v kostele sv. Voršily školní mše, při kterých žáci a učitelé zapálili svíčku a pomodlili se za zesnulého pana školníka. Poslední rozloučení s panem školníkem Martinem proběhlo ve středu 15. 6. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě za účasti sester voršilek, pedagogického sboru, současných i bývalých zaměstnanců, žáků a jejich rodičů, absolventů a přátel školy. Po církevním obřadu byl uložen do hrobu na Vyšehradském hřbitově. 


pohřeb


Pamatujeme na něj v modtiltbě s vděčností za jeho službu.Klubový turnaj

Filip Roubíček (13.06.2022)

Turnaj ve hře Othello    Turnaj ve hře Abalone


Členové klubu MLHA z řad žáků druhých až šestých tříd se během roku naučili hrát řadu deskových her a řešit různé hlavolamy. Na posledním setkání při klubovém turnaji porovnali své herní dovednosti ve dvou abstraktních hrách Abalone a Othello. Každý hráč odehrál celkem šest her, nejprve s vylosovanými soupeři a pak se stejně úspěšnými. Radost ze hry a zaslouženou sladkou odměnu si odnesli nejen vítězové turnaje.


Vítězové turnajeVýletní dny 8.A

Alena Škáchová (10.06.2022)

8.A na jahodách


8.A prožila výletový týden. Dvakrát jsme navštívili Zbraslav, dojeli jsme do aquaparku v Berouně, přežili (samozřejmě i užili) jsme si spaní ve škole a jako bonbónek nakonec jsme byli na samosběru jahod v Kunraticích. Doporučujeme!Výlet do Litoměřic

Stáňa Šimková (04.06.2022)

Výlet do Litoměřic 1


V sobotu 4. června 2022 se uskutečnil druhý výlet skupinky žáků naší školy v rámci projektu „Poznáváme poutní místa Čech a Moravy II.“ s finanční podporou MČ Prahy 1- Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Prahy 1 v roce 2022. Z Masarykova nádraží jsme vyrazili spolu s otcem Benediktem, sestrou Veronikou, paní učitelkou Stáňou a studenty z farnosti sv. Vojtěcha směr Litoměřice. Cesta vlakem uběhla rychle a ze zastávky Litoměřice město jsme se vydali směr Biskupství litoměřické, kde nás vřele přivítal sám diecézní biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. Na uvítanou nás pohostil vanilkovou zmrzlinou, koláčky a limonádou, za což jsme mu všichni děkovali. Následně nás provedl biskupským palácem, zajímavě nám vyprávěl o obrazech a historii litoměřické diecézie. Společná fotka s otcem biskupem nám bude připomínat milé setkání. Následná prohlídka katedrály sv. Štěpána byla spjata se mší svatou, ve které jsme se modlili za zemřelého pana školníka Martina z naší školy. Výstup na věž a hry na louce vedle katedrály sv. Štěpána zakončily náš program. Cestu zpět vlakem jsme strávili povídáním o našich prožitcích. Litoměřice určitě stojí za návštěvu.


Výlet do Litoměřic 2Smuteční oznámení

Filip Roubíček (03.06.2022)

Martin Lenfeld


      S hlubokým zármutkem vám                oznamujeme, že pan školník                  Martin Lenfeld zemřel náhle                  v pátek 3. 6. 2022.


      Poslední rozloučení proběhne                ve středu 15. června 2022 ve 13 h        v bazilice sv. Petra a Pavla                    na Vyšehradě. Po církevním                  obřadu bude uložen do hrobu                na Vyšehradském hřbitově.


      Vzpomeňte prosím na něj                      v modlitbě.


Spolu je nám dobře

Filip Roubíček (12.05.2022)

Před olomouckou školou


Ve dnech 10. a 11. května v rámci voršilského projektu navštívili žáci z páté až deváté třídy partnerskou ZŠ sv. Voršily v Olomouci. První den se seznámili s pamětihodnostmi Olomouce a jejím okolím. Pan ředitel Zdeněk Navrátil je provedl historickým centrem města a pak se vydali na Svatý Kopeček, kde si prohlédli zoologickou zahradu a při zpáteční cestě se zastavili u baziliky Navštívení Panny Marie. Druhý den se seznamovali s žáky a učiteli olomoucké školy – společně se učili a pak se zúčastnili týmové hry „Užij si Olomouc“. Dvoudenní výjezd do Olomouce zakončili prohlídkou Pevnosti poznání. Na podzim přijedou žáci z olomoucké školy k nám do Prahy.


Prohlídka města s panem ředitelem   Návštěva zoologické zahrady


Klobouková party

Klára Kuthanová (29.04.2022)

Klobouková party 1 Klobouková party 2


V pátek 29. 4. jsme se sešli s druhostupňovými žáky na Kloboukové party ve školní tělocvičně.  A zažili dvě krásné hodiny her uvnitř i venku na školním hřišti, 2 hodiny tance, zpěvu a hodování – to vše za skvělé moderace Terezy Hruškové z 8.A a Adama Holečka z 9.A.

Ceny rozdány, občerstvení snědeno, těšíme se na party v příštím roce a děkujeme Radě rodičů a sestrám voršilkám za finanční podporu akce.


Klobouková party 3


Klobouková party 4A neobyčejnou elektrickou kytaru získává...

Sestra Anděla (21.04.2022)

Elektrická kytara 1


Ve čtvrtek 21. dubna k nám na velkou přestávku přišel náš bývalý žák Jan Piskač. Nabídl, že rád daruje někomu z našich žáků elektrickou kytaru, na kterou hrával v kapele, ale nyní ji už nepotřebuje. Proběhlo tedy 3-kolové losování ze zapsaných zájemců, kteří se shromáždili ve vestibulu školy. Již týden před tím se mohli žáci s vážným zájmem o ni zapisovat u paní vrátné. Z 28 zájemců bylo nejdříve vylosováno 10, poté z těch 10 tři a nakonec jeden. Ve vestibulu opravdu bylo velmi cítit stoupající napětí a současně nadšení, když se okruh zájemců zužoval. Losování se ujal sám p. ředitel Filip Roubíček. Gratulujeme výherci, kterým se stal Adam Holeček z 9.A. Jan Piskač kytaru tedy mohl rovnou osobně předat. A myslím, že to byla pro všechny přítomné velmi povzbudivá zkušenost, že bývalí žáci se stále cítí s naší školou spjati, rádi se do ní vracejí a také se dělí o to, co mají. Jendo, děkujeme!


Elektrická kytara 2

Úniková hra frankofonní

Kateřina Tschornová (25.04.2022)

Únikovka 1 Únikovka 2


Je po přijímacích zkouškách na střední školy - tedy čas na odpočinek, uvolnění. To jsme si s francouzštináři devátých ročníků dopřáli v pondělí 25. 4. při únikové hře na téma frankofonie. Odehrávala se v budově školy, na školním hřišti, v zahradě MŠ a ve školní kuchyňce, kde jsme vařili speciality frankofonních zemí  (švýcarské raclettes, tuniskou ojju, a kanadskou poutine) a pak je také snědli. Zpětné vazby na projekt (realizovaný v rámci projektů MŠMT - Šablony - Společnými silami) od žáků byly fantastické. Radost ze získávání nových informací o francouzštině a zemích, kde se francouzsky mluví, se setkala s radostí na straně realizátorek projektu (externí spolupráce Mgr. MgA Kateřina Tichá) z krásné práce žáků 9.A a 9.B během projektu.


Únikovka 3 Únikovka 4Francouzština v básních žáků

Kateřina Tschornová (20.04.2022)

Poésie


Žákyně loňských devátých tříd s nadšením a láskou pokračují ve studiu francouzštiny a píší básně. Zde je jejich poezie:


LA MORT


C´est là, affreux souci, la terreur implacable


Au jour fatal et rêves et destins…


J´ai trop vécu, trop de passé m´accable


La mort viendra et des roses fleuriront dans ses mains.


L´éclat immaculé, le divin élément


L´homme, race éphémère et qui vit sous la rue


Nous détruisons tout ce qui est impérissable


Ô, pécheurs, le diable aux portes de l´enfer vous salue


Mais le temps suit son cours et sa pente inflexible


Et maintenant, ami, de ces heures passées


Il y a longtemps nous étions enveloppés par une force invisible


Beauté, amour, tout est mort, il ne reste que des fragments de pensées.


(Anna S., 15 ans)


DANS LA FORȆT…


Échouée dans la forȇt


Une étoile de mer,


Très vieille et poussiéreuse.


Elle a l´air triste


Comme une danseuse


solitaire.


UNE BAGUE MYSTÉRIEUSE


Hier j´ai beaucoup nagé


Comme un poisson léger.


Et sous l´eau de mer,


L´eau d´azure et claire,


J´ai trouvé une petite bague,


Emportée par de grosses vagues.


Peut-ȇtre elle appartenait à une fille,


Peut-ȇtre elle était très belle et gentille…


Qu´est-ce qu´elle fait maintenant?


Elle cherche sa bague dans des eaux?


Je l´ai prise à la maison.


Tu dis „Pourquoi?“


En fait je n´ai pas de raison,


Mais tout le temps je crois,


Que je trouverai cette étrangère,


Et je pourrai lui donner sa bague dorée.


(Valérie Skoumalová, 16 ans).S přáním velikonoční naděje

Filip Roubíček (13.04.2022)

Velikonoční přání „Proč pláčeš, ženo?“ zeptal se jí Ježíš. “Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, odpověděla: „Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést.“ (Jan 20, 15)


Křížová cesta na Petříně

Sestra Magdalena (13.04.2022)

Křížová cesta 1


Je středa Svatého týdne. Naši žáci druhého stupně tradičně končí výuku před velikonočními prázdninami modlitbou Křížové cesty na Petříně. Protože po dva roky z důvodu pandemie křížová cesta nebyla, pro většinu žáků je to nová zkušenost s touto pobožností. Po počátečních rozpacích se brzy celé společenství žáků a učitelů ztišilo, v tichu se žáci střídali v nesení těžkého dřevěného kříže a od jednoho zastavení ke druhému se zpívala píseň „Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji, Ježíši ukřižovaný, kyrie eleison.“ Do modlitby vkládáme celou nelehkou situaci ve světě a modlíme se i za žáky devátých tříd, kteří dělají zkoušky na střední školy. Po ukončení křížové cesty nám Otec Benedikt požehnal, a s tím jsme se rozešli na velikonoční prázdniny.


Křížová cesta 2   Křížová cesta 3Obvodní kolo olympiády v německém jazyce

Hana Svobodová (06.04.2022)

V březnu se konalo obvodní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se v kategorii II.A (8. a 9. ročníky ZŠ) zúčastnili Michael Babický, Sofie Stehlíková a Magdaléna Kokaislová. Magda obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola, které proběhlo 6. dubna v Gymnáziu Nad Alejí. Tam se jí na vyšší příčce umístit nepodařilo, přesto si vedla velmi dobře a patří tak, podle výroku poroty, mezi špičku žáků - němčinářů v Praze. Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci školy a přeji mnoho studijních a životních úspěchů.Pouť za sv. Ludmilou

sestra Veronika (03.04.2022)

Tetín


V neděli 3. dubna vyrazili žáci naší školy spolu s otcem Benediktem, sestrou Veronikou a dalšími asistenty na poutní místo Tetín. Byl to první výlet v rámci projektu Grantys: „Poznáváme poutní místa Čech a Moravy II.“, s finanční podporou MČ Praha 1 – Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 v roce 2022. Vyrazili jsme vlakem do Berouna a odtud putovali na Tetín za sv. Ludmilou. Otec Benedikt nás seznámil s historií poutního místa a kostelů sv. Ludmily, sv. Kateřiny a sv. Jana Nepomuckého. Prohlídka nás natolik upoutala, že jsme zvládli i vědomostní test. Slunečné odpoledne jsme využili ke hraní pohybových her a nechyběla ani sladká odměna a výborný moučník. Pouť jsme zakončili na Smíchovském nádraží společnou modlitbou a poděkováním za krásně prožité odpoledne.


Tetín 2


O zeměpisné olympiádě

Matouš Šimek (22.03.2022)

Zeměpisná olympiáda 1


Na začátku března se v naší škole uskutečnilo také školní kolo zeměpisné olympiády. Otázky a úkoly pro školní kolo připravil pan učitel Matouš Šimek ve spolupráci s panem učitelem Vítkem Zemanem. Týkaly se látky probírané v ročníku soutěžících, všeobecného zeměpisného přehledu, schopnosti pracovat se školním atlasem, či poznat známá místa podle obrázků.


Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří postoupili do okresního kola, se v kategorii 6.tříd stali Carlos Lozano, Petr Fuchs a Jáchym Korselt, v kategorii 7.tříd Jan Tutr, Ben Koutecký a Jaroslava Kourová a v kategorii 8. a 9. tříd Berta Vráblíková, Julie Rosenová a Josef Bartošek. Mezi řešitele, kteří nepostoupili do okresního kola, ale dosáhli velmi slušného výsledku, patří Kateřina Vorlíčková, Klára Mrázková, Brigita Dědková, Samuel Kuthan a Mikuláš Ptáček.


Centrálně zadávané okresní kolo probíhalo online ve škole na noteboocích. Nikomu se z něj dál postoupit nepodařilo, ovšem Jan Tutr a Petr Fuchs dosáhli ve svých kategoriích na Praze 1 nejlepšího výsledku mezi účastníky ze základních škol (překonali je pouze gymnazisté). Slušného výsledku v okresním kole dosáhla i Berta Vráblíková a Josef Bartošek.


Zeměpisná olympiáda 2 Zeměpisná olympiáda 3


 

Poetické setkání

Nika Nováková, Kateřina Tschornová (02.03.2022)

Poetické setkání 2


Dnes jsme si užili pěkné poetické setkání. Vedle našich básní a textů jsme si poslechli i texty a básně našich kamarádů z jiných škol, seznámili se s nimi a o pauze si společně zahráli "Cukr, káva, limonáda". Bylo moc milé se opět po tak dlouhé době setkat.


A den poté, ve čtvrtek 3. března, na Poetickém setkání v ZUŠ Biskupcova recitovali své krásné texty František Dus a Tomáš Vojvoda (3. kategorie – žáci 6.-7. tříd) a Eliška Čaplová a Adam Holeček (4. kategorie – žáci 8.-9. tříd). 


Anděl strážný od Miloše Kratochvíla a Truffaldino z Goldoniho Sluhy dvou pánů – to jsou texty, za jejichž interpretaci získal právě žák 9.A, Adam Holeček, ocenění poroty v obvodním kole Poetického setkání. Blahopřejeme a děkujeme Adamovi za skvělou reprezentaci školy.


Poetické setkání 1  Poetické setkání 3


Olympiáda z francouzského jazyka pro 1. stupeň

Kateřina Tschornová (28.02.2022)

Konverzační soutěž ve FJ pro 1. stupeň


Ve výuce francouzštiny jsme 28. února zahájili novou tradici – olympiádu z francouzského jazyka pro 1. stupeň. Účast byla hojná, nadšení velké, tréma přiměřená.


A dopadlo to takto. Ze třetích ročníků první místo získala Tessa Tvrdá (3.B), druhé místo Eliška Pagáčová (3.A) a třetí místo Gabriel Klener (3.B).
Ze čtvrtých ročníků jsou na prvním místě Ester Přibylová a Adrien Mikeš (oba 4.A). Na druhém místě Amálie Svatošová, Maxmilián Matějka a Tobiáš Kryl (všichni ze 4.A) a Neda Kučerová (4.B).  A na třetím místě jsou Tobiáš Koutný a Vít Ramplé (4.A). Páté ročníky mají tyto vítěze: na prvním místě Anežka Zapiór (5.A), na druhém místě Kilián Záhorský a na třetím místě  Viktorie Vaňáčová (oba z 5.B).
 


Félicitations ! Blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže ve francouzské konverzaci pro 1. stupeň.Třetí třídy na cestě do minulosti

Nika Nováková (28.02.2022)

3.A v Národním muzeu 3.B v Národním muzeu


V pondělí se třetí třídy vydaly na cestu do minulosti. V nově zrekonstruovaném Národním muzeu naši třeťáci navštívili nové expozice z dob minulých i současných. V plné kráse mohli zkoumat dávné mořské i suchozemské živočichy, ale např. také sbírku minerálů. Ještě toho zůstalo mnoho neprobádáno, tak se do Národního muzea jistě brzy znovu vydají.


Školní turnaj ve florbalu

Jana Šafusová (22.02.2022)

Florbalový turnaj 1


V úterý 22. 2. 2022 se konal v tělocvičně školní turnaj 6. - 8. tříd ve florbalu. Velké díky paní učitelce Janě Sobotkové a zvláště panu učiteli Matoušovi Budíčkovi, který odpískal 15 zápasů!


Všechna družstva chtěla zvítězit a to se odrazilo na kvalitě zápasů. Turnaj měl náboj! Po odehrání všech zápasů systémem každý s každým, měla družstva 8.A a 8.B shodný výsledek ve všech kritériích.


Rozhodující druhý vzájemný zápas vyhrála 8.A o jediný bod (1:0). Děkujeme za strhující podívanou a zvláště za velmi sportovní chování.


Na fotografii níže je druhý tým vlevo (8.B) a vítězný tým vpravo (8.A). Na krásném třetím místě se umístilo družstvo 7.A.


Florbalový turnaj 2Soutěž Frankofonie

Kateřina Tschornová (21.02.2022)

Soutěž Frankofonie 1


Úžas - to je téma letošního ročníku výtvarné soutěže Frankofonie. Do celostátního kola z naší školy postupují práce žáků prvního i druhého stupně, které vidíte na fotkách. Každou práci bylo nutné doprovodit krátkým komentářem ve francouzštině a vymyslet originální název, též ve francouzštině.


Žáci vybírali z deseti předložených francouzských výrazů vyjadřujících nějakou formu překvapení nebo údivu (ébaubi, médusé, décalé, kai, saperlipopette, farcer, tintamarre, époustouflant, pince-moi, divulgacher).


Soutěž Frankofonie 2


Bruslení 8.A a 8.B

Jana Šafusová (11.02.2022)

Bruslení 8.A a 8.B


Konečně můžeme za pohybem! 8.A a 8.B byla bruslit na zimním stadionu Na Nikolajce.Školní kolo německé olympiády

Alena Škáchová (09.02.2022)

Německá olympiáda


Ve středu 9. 2. proběhlo školní kolo německé olympiády ve dvou kategoriích. Všichni účastníci projevili velkou statečnost a pěkně učitelkám povyprávěli o zvoleném tématu. Ti nejlepší byli v pondělí oceněni.
Děkujeme a přejeme další studijní úspěchy!


Hromnice na ZŠSV

Géraldine Baar, Kateřina Tschornová (02.02.2022)

Hromnice 1


Ve středu 2. února čekalo na žáky 3.A, 4.B, 5.A, 8.AB (FJ1) a 9.AB (FJ1) v hodinách francouzštiny s rodilou mluvčí Géraldine Baar překvapení v podobě oslavy svátku la Chandeleur (Hromnice).
V evropských frankofonních zemích (Francie, Belgie, Švýcarsko) se 2. února slaví návrat světla a blížící se jaro (dny se začínají prodlužovat) právě přípravou palačinek, jejichž kulatý tvar připomíná slunce.
Géraldine představila symboliku zvyků spojených se svátkem Chandeleur, mezi něž patří i vyhazování palačinky do vzduchu při smažení (doprovodila video ukázkou). Žáci o zvycích diskutovali a nakonec je Géraldine seznámila s receptem a pozvala děti k ochutnávce vlastnoručně připravených palačinek se světlou kasonádou, „cassonnade“, což je belgická specialita - poleva připravená ze třtinového cukru oblíbená hlavně dětmi.
Díky této kulturní zkušenosti, která zaměstnala všechny smysly, si děti mohly plně vychutnat frankofonní tradici a mohou ji vzkřísit každý rok. A teď - pánev na plotnu!


Recept na palačinky (pro 4 osoby)
V míse smíchejte dle následujícího pořadí:
4 vejce
1 čajovou lžičku cukru
litr plnotučného mléka
400 g hladké mouky
trochu oleje (asi jednu čajovou lžičku)
Těsto nechte nejméně 30 minut odpočinout. Poté usmažte palačinky na rozpáleném oleji nebo másle. Podávejte samotné či ozdobené dle fantazie – cukrem, citrónem, marmeládou, čokoládou, sýrem, šunkou… Dobrou chuť! Bon appétit !Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

Kateřina Ezechiášová (26.01.2022)

Konverzační soutěž ve FJ 1


Ve středu 26. ledna se u nás ve škole uskutečnila konverzační soutěž ve francouzštině pro druhý stupeň, které se zúčastnilo celkem 12 žáků. Tito žáci soutěžili v kategorii pro úroveň A2 a je třeba říci, že si vedli opravdu výborně! Jednalo se o hovoření o sobě, popis obrázku a nakonec mluvení na dané téma. V konverzační soutěži se na prvním místě umístil Teodor Heller z 8.B, na druhém místě se umístila Barbora Janáčová ze 7.B a třetí příčku obsadila Barbora Jelínková ze 7.B. Vítězové budou ve škole odměněni na památku drobnými dárečky, nicméně věříme, že všichni zúčastnění si z letošní soutěže odnesli skvělou životní zkušenost a hlavně zaslouženě dobrý pocit. Soutěžícím děkujeme za aktivitu, odvahu a vynikající výkony. Příští rok se budeme těšit opět na viděnou!


Konverzační soutěž ve FJ 2


Historie Francie ve čtyřech patrech

Kateřina Ezechiášová (17.01.2022)

Historie Francie 1


Pondělní výuka byla, již tradičně, zahájena testováním žáků proti viru, ovšem v netradiční situaci se poté ocitli francouzštináři z 5.A a z 5.B. Byla pro ně totiž připravena dopolední projektová výuka na téma "Historie Francie". Žáci byli nejprve seznámeni s programem, následně pracovali samostatně i ve skupinkách na tom, co o Francii vědí obecně, načež se vědomosti začaly zužovat pouze do témat historie, kdy byly žákům zprostředkovány konkrétní informace a fakta pomocí kvízu, osmisměrky a dalších cvičení, aby nakonec historie jakoby ožila - a to díky loutkovým divadelním vstupům paní učitelky Kateřiny Tschornové a herečky Kateřiny Tiché. S žáky jsme se přesouvali v různých etapách dějin tak, jak jsme stoupali výše a výše po škole. Závěrem, v souvislosti se současným francouzským prezidentem Emmanulem Macronem, dostali žáci na ochutnání onen výtečný dezert - makronky. Alespoň občas si historie zaslouží sladký konec!


Historie Francie 2 Historie Francie 3


Tříkrálové koledování

Hana Svobodová a děti z 2. B (06.01.2022)

Tříkrálové koledování 1


Letošního koledování se zúčastnilo několik tříd prvního stupně. Krásný zážitek mají koledníci z 2. B, kteří navštívili nunciaturu.
Nejenže se pan nuncius přidal ke zpěvu koledníků, ale zapíval jim i krásnou koledu ve své rodné angličtině.


Tříkrálové koledování 2