Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Kronika

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012  

Nová interaktivní tabule v učebně angličtiny v mezipatře

Věra Žádníková (26.04.2023)

Nová interaktivní tabule v AJ


Díky projektu "Modernizace vybavení a zařízení odborných učeben školy", který je spolufinancován Evropskou unií, se podařilo zajistit novou interaktivní tabuli, po které jsme dlouho toužili. Je dostatečně dlouhá na to, aby se na ní dalo jak promítat, tak i psát. Žáci 9.B také předělali většinu plakátů ve třídě, aby byly čitelnější a up-to-date.
Moc děkujeme! 🙂Czech Trip

Věra Žádníková (17.04.2023)

Czech Trip 3


Žáci 6.A (2. cizí jazyk) se setkali s americkými studenty a strávili spolu
45 minut konverzace. Oboustranně se snažili vypomáhat si se zvládnutím komunikace v cizím jazyce. Tématem byla společná cesta, což se povedlo a moc si to všichni užili.


Czech Trip 2


Czech Trip 1Výlet do Kutné Hory

Stáňa Šimková (15.04.2023)

Kutná hora


V sobotu 15. dubna 2023 se uskutečnil první poutní výlet skupinky 27 žáků naší školy v rámci projektu „Poznáváme poutní místa Čech a Moravy III.“ s finanční podporou MČ Prahy 1 - Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Prahy 1 v roce 2023. Přestože v pátek pršelo celý den, v sobotu nám počasí přálo. Spolu s otcem Benediktem, sestrou Veronikou, paní učitelkou Stáňou a třemi studenty z farnosti sv. Vojtěcha jsme vyjeli vlakem z Hlavního nádraží směr Kutná Hora. Cesta uběhla rychle a ze zastávky Kutná Hora hl. n. jsme se přesunuli autobusem do centra města, odkud jsme doputovali ke kostelu sv. Jakuba. Prohlídka nádherného kostela sv. Jakuba byla spjata se mší svatou, kterou sloužil otec Benedikt a následným odpočinkem na místní faře. Po obědě nás čekalo České muzeum stříbra, kde si mladší žáci spolu s otcem Benediktem a paní učitelkou Stáňou prohlédli okruh „Město stříbra s hledáním pokladu“ a starší žáci mohli se sestrou Veronikou projít okruh „Cesta stříbra včetně návštěvy středověkého dolu“. Cestou z muzea jsme si prohlédli Chrám sv. Barbory a v přilehlých zahradách si zahráli pohybové hry. Cestu zpět do Prahy jsme strávili hraním deskových her a povídáním o našich prožitcích. Pouť jsme ukončili společnou modlitbou a poděkováním za krásně prožitý den.Návštěva z Francie

Terezie Brůžková (11.04.2023)

Návštěva z Francie 1


V týdnu od 11. dubna jsme ve škole přivítali francouzské studenty z Angers, kteří k nám přijeli poznat naše školství a výuku francouzštiny. Žáci tak hovořili nejen o sobě a svých zájmech a rodinách, ale  kladli otázky i Francouzům.
Před příjezdem fr. studentů děti psaly dopisy, které Francouzi předají francouzským dětem a ti pak napíší zpět.
V dalších hodinách studentka představila své město Angers, speciality i památky, zejména zámky na Loiře.
Děti byly po návštěvě Francouzů moc rády, že si mohly vyzkoušet reálnou komunikaci a jistě jim to dalo další motivaci, proč se učit francouzštinu.


Návštěva z Francie 2


Olympiáda z německého jazyka

Marie Hojná, Zuzana Hadrabová (07.03.2023)

Olympiáda z NJ


Dne 7. března 2023 proběhlo obvodní kolo olympiády v německém jazyce.
V kategorii I.A (6. a 7. ročníky) se nejlépe umístila Johanka Roháčová, dále Adam Blažek a za ním Dominik Klein, všichni ze 7.A.
V kategorii II.A (8. a 9. ročníky) se zúčastnili Jakub Hádek z 9. A (umístil se na krásném 2. místě), Magdaléna Kokaislová (4. místo) a Samuel Kuthan
(5. místo), oba z 9.B.
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.


Březen - měsíc frankofonie

Alena Franková (31.03.2023)

Frankofonie 1


Věděli jste, že francouzština má zhruba 300 miliónů mluvčích na celém světě? A že se tak hovoří ve více než čtyřiceti zemích světa?


Díky francouzštinářům z 2.A a 2.B, pokročilým ze 7.A a 7.B a druhojazykářům z 9.A a 9.B, kteří se celý březen tématu frankofonie věnovali v rámci nejrůznějších aktivit, máte u učebny FJ možnost si na obří mapě prohlédnout rozmístění francouzštiny na planetě, seznámit se s jednotlivými zeměmi (i jejich vlajkami) a o některých si přečíst i bližší informace!


Frankofonie 2


Frankofonie 3Úspěšné basketbalistky z naší školy

Jana Šafusová (29.03.2023)

Basketbalový turnaj


Ve středu 29. března pokračoval v naší škole basketbalový turnaj škol
Prahy 1. Hlavním organizátorem byl opět pan učitel Viktor Tolar a opět mu vydatně pomáhali vybraní žáci 8. ročníku: počítání skóre, zápis a na závěr nezbytný úklid. Zaslouží poděkování! Ovšem největší radost máme z toho, že také  družstvo dívek ze 6. a 7. tříd vybojovalo pro naši školu 2. místo.Radostné Velikonoce

Filip Roubíček (06.04.2023)


Basketbalový úspěch mladších žáků

Jana Šafusová (28.03.2023)

Výběr žáků z 6. a 7. tříd


V úterý 28. 3. proběhlo v naší škole obvodní kolo Prahy 1 mladších žáků v basketbalu. Náš výběr chlapců ze 6. a 7. tříd vybojoval 2. místo. Kluci hráli opravdu dobře. Zítra budeme držet palce mladším dívkám.
Velké poděkování patří panu učiteli Viktoru Tolarovi, který se postaral o organizační zajištění turnaje a také všechny zápasy odpískal.


Duchovní obnova 3.A

Marie Šimůnková (24.03.2023)

Duchovní obnova 1


V pátek 24. 3. prožila 3.A s paní učitelkou Marií Šimůnkovou a sestrou Veronikou postní duchovní obnovu ve Vinoři. Duchovní obnovu na téma skutky milosrdenství vedl P. František Čech. Děti se podílely na slavnostní mši v kostele Povýšení sv. Kříže, ministrovaly a zpívaly ve schole za doprovodu s. Veroniky. Na faře pak luštily šifru, která je dovedla k jednotlivým skutkům milosrdenství. Část z nich si mohly vyzkoušet v praxi: navštěvovaly nemocné a „ve vězení“, stavěly přístřeší pro chudé bez domova a prokazovaly si navzájem dobré skutky.


 Duchovní obnova 2


Návštěva Zelené Niny

Berenika Hálová, Ludmila Kotěrová (07.03.2023)

Zelená Nina 1


V úterý 7. března navštívila druhé třídy Zelená Nina a společně se svými zeleninovými skřítky vyprávěla o fascinujícím a barevném království zeleniny. V průběhu dne se děti dozvěděly, do jakých skupin se zelenina dělí, seznámily se i s méně známými druhy zeleniny a zazpívaly si různé písničky o zelenině. Na závěr přišla na řadu i zeleninová laboratoř, kde si děti mohly na spiralizéru vytvořit okurkové nebo mrkvové špagety, z plátků zeleniny si vykrojily různé obrázky a to všechno se na závěr snědlo!


Zelená Nina 2


Zelená Nina 3


Zeměpisná olympiáda (školní a obvodní kolo)

Matouš Šimek (06.03.2023)

Zeměpisná olympiáda 1


Mezi olympiádami konanými v nedávné době nechyběla ani ta, v níž se účastníci utkávají v zeměpisných znalostech a dovednostech. Ve školním kole, připraveném panem učitelem Šimkem, dosáhli úspěchu v podobě prvních dvou míst spojených s postupem do obvodního kola šesťáci Vladimír Horák a Matěj Sedlák, v kategorii 7. tříd Petr Fuchs a Jáchym Korselt ze 7.B a v kategorii 8. a 9. tříd Teodor Heller z 9.B a Jan Tutr z 8.B.  Nad 60% úspěšnost se ve školním kole dostali i Carlos Lozano a Cyril Kubín ze 7.A a Ben Koutecký z 8.A. Při vyhlášení výsledků ve škole nechyběly datle přímo z Alžírska a pro nejúspěšnější řešitele další ceny a diplomy.
V obvodním kole konaném na DDM v Praze 2 dosáhli skvělého výsledku především Petr Fuchs a Teodor Heller, kteří byli ve svých kategoriích nejlepší z účastníků ze ZŠ (negymnazijních) a jen těsně jim uniklo umístění na prvních dvou místech znamenajících automatický postup do kola krajského (možný postup dalších je momentálně řešen).
Za účast, snahu a férový souboj děkují učitelé zeměpisu:
Matouš Šimek, Vít Zeman a David Strádal.


Zeměpisná olympiáda 2Poetické setkání

Kateřina Oralová (02.03.2023)

Poetické setkání 2023


Dne 2. března 2023 proběhlo na ZUŠ Biskupská obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání.
Poděkování za přednes textu obdrželi Vladimír Horák z 6.B, Antonín Stejskal z 6.A a Tereza Hrušková z 9.B. Velká gratulace patří Veronice Vejpustkové z 9.A, která svým přednesem zaujala porotu natolik, že její výkon byl oceněn postupem do krajského kola!Masopustní rej

Klára Kuthanová, Věra Chloubová (17.02.2023)

Masopustní rej 1


V pátek 17. února proběhl pro žáky 1. stupně za velkého veselí, tance a her oblíbený Masopustní rej organizovaný Radou rodičů. Děti i někteří učitelé přišli v rozličných originálních maskách.  Tradičně pod vedením Báry Masopustové a za pomoci asistentů z 6. a 9. tříd děti plny radosti tancovaly a hrály hry. Výborná atmosféra a rozzářené oči dětí byly rodičům i pedagogům odměnou. Tatínek Petr Hruška divoký rej skvostně nafotil.


Masopustní rej 2Školní kolo biologické olympiády

Jana Šafusová (21.02.2023)

Biologická olympiáda 1 


V úterý 21. února jsme v ředitelně vyhlašovali výsledky školního kola biologické olympiády, které proběhlo dne 6. února 2023. Velmi si ceníme všech účastníků, kteří se pustili do této tradičně nelehké odborné soutěže. Nebylo jich málo.


Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Kategorie D šestých a sedmých tříd a kategorie C osmých a devátých tříd. Gratulujeme těm, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii a Aničce z 9.B k postupu do obvodního kola.


Biologická olympiáda 2Oslava němčinářů z 5.B

Alena Škáchová (15.02.2023)

Geburtstagsparty 1


Po dlouhých přípravách nastala naše Geburtstagsparty - narozeninová oslava! Napsali jsme si navzájem pozvánky, vyrobili blahopřání, napekli a nakoupili občerstvení, popřáli jsme si a zazpívali Zum Geburtstag viel Glück a nakonec ... nakonec jsme všechno snědli!


Geburtstagsparty 2Setkání ministrantů

P. Benedikt, školní kaplan (11.02.2023)

Setkání ministrantů 1


V sobotu 11. února se po delší době uskutečnilo setkání ministrantů - nejen z naší školy. 4 desítky kluků si kromě nácviku na mši sv. a jejího slavení u sv. Vojtěcha mohli v teple (téměř jako na zámku) vychutnat skvělé řízky a zákusky všeho druhu. Krátké promluvy o postní době završil soutěžní test. Nastřádanou energii v TV areálu naší školy všichni využili při fotbálku i dalších sportech. Předávání cen ukázalo, že borci z naší školy mají nejen dobré hlavy, ale jsou i sportovně zdatní. Ocenění získali nejen starší kluci z druhého stupně, ale i naši „prvnáčci“ a žáci z domácí školy. Blahopřejeme a těšíme se na další setkání.


Setkání ministrantů 2Exkurze do Osvětimi

Jana Šafusová (10.02.2023)

Exkurze do Osvětimi 1


V souvislosti s probíranými novodobými dějinami odjely 10. února třídy 9. A a 9. B na exkurzi do největšího německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau na okraji polského městečka Osvětim. I tolik let po druhé světové válce působí toto místo pořád děsivě.


Po silném zážitku, návratu do Prahy a následném přespání ve škole žáci uzavřeli dvoudenní exkurzi návštěvou pražského židovského města na Josefově s jeho synagogami a hřbitovem.


Exkurze do Osvětimi 2


Exkurze do Osvětimi 3 Exkurze do Osvětimi 4Návštěva Goethe Institutu

Hana Svobodová (08.02.2023)

Goethe Institut 1


Ve středu 8. února navštívili naši nejpokročilejší němčináři blízký Goethe Institut, kde byl pro ně připravený zábavný program - samozřejmě v němčině. Žáci se seznámili  s nabídkou místní knihovny a zahráli si hru, která rozvíjela jejich zeměpisné i jazykové znalosti.


Goethe Institut 2 Goethe Institut 3


Konverzační soutěž ve francouzštině

Terezie Brůžková (06.02.2023)

Konverzační soutěž 1


Dne 1. února se uskutečnila konverzační soutěž ve francouzštině, kde měli přihlášení žáci možnost konverzovat francouzsky na vylosovaná témata s rodilou mluvčí Géraldine a paní učitelkou Brůžkovou. Děti si v obou kategoriích vedly velmi dobře, a tak jsme mohli s panem ředitelem
dne 6. února vyhlásit vítěze, předat diplomy a  ceny spojené s francouzštinou a francouzskou kulturou.


V kategorii A1 se na 3. místě umístila Josefína Andršová z 8.A, na 2. místě Jaroslava Kaurová také z 8.A a na 1. místě Adam Čermák taktéž z 8.A.
V kategorii A2 se na 3. místě umístila Magdalena Štefanová z 6.B,
na 2. místě Ema Gondeková také z 6.B a na 1. místě Teodor Heller z 9.B. Všem oceněným blahopřejeme!


Konverzační soutěž 2Beseda a tvůrčí dílna s malířkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou

Klára Kuthanová, Štěpánka Rácová (foto) (06.02.2023)

Tvůrčí dílna 1


Tvůrčí dílna 2


V hodinách výtvarné výchovy v 9. třídách nás poctila svou návštěvou paní Lucie Seifertová, autorka a ilustrátorka známého kresleného seriálu
Dějiny udatného českého národa a mnoha prostorových leporel.
Poutavě dětem líčila postup, jak v jejích rukách vzniká kniha, od prvotních náčrtků, přes technické řešení, až po hotové dílo. Každý žák si na závěr vyrobil podle návrhu paní Seifertové svůj vlastní prostorový „tahák“ k určování historických slohů. 


Tvůrčí dílna 3


Tvůrčí dílna 4Po stopách sv. Anděly Merici aneb Poznej kořeny své školy

Sestra Anděla (29.01.2023)

Soutěž


V týdnu od 23. ledna do 27. ledna měli žáci možnost zúčastnit se soutěže „Po stopách sv. Anděly Merici aneb Poznej kořeny své školy“.  Velmi nás potěšila poměrně vysoká účast, celkem se zúčastnilo 94 žáků, většinou z
1. stupně. Pro nás Sestry bylo těžké rozhodnout, čí práce jsou ty nejlepší,
a tak v I. kategorii (1.-2. ročník) byli ohodnoceni čtyři žáci, ve II. kategorii (3.-5. ročník) sedm žáků a ve III. kategorii (žáků 2. stupně) byli oceněni všichni účastníci. Všem gratulujeme! Setkání o svátku sv. Anděly Merici

Sestra Anděla (27.01.2023)

Setkání se starosty


V pátek 27. ledna v rámci slavení svátku zakladatelky sester voršilek, sv. Anděly Merici, proběhlo o velké přestávce setkání starostů tříd se sestrami. Bylo to moc milé. Pan ředitel i žáci sestrám popřáli a předali jim připravené dárky, ve kterých byli velmi tvůrčí. Děkujeme, že na nás myslíte! My na vás také nezapomínáme ve svých modlitbách a snažíme se pomoci, jak můžeme.


Blahopřání


DárkyCzech Trip opět na scéně

Věra Žádníková (01.02.2023)

Czech Trip 1


Po coronavirové odmlce do naší školy 1. února opět zavítalo 10 amerických studentů na svůj výlet do české školy. V hodině anglického jazyka v devátých třídách se nejprve 20 minut snažili dorozumět česky. Náš jazyk si osvojují teprve 1 týden! Následných 25 minut bylo věnováno komunikaci v angličtině, aby naši žáci měli možnost si v praxi vyzkoušet, co všechno po sedmi letech umí.


Czech Trip 2Planeta Praha

Věra Žádníková (31.01.2023)

Planeta Praha


V den rozdávání výpisu pololetního vysvědčení, 31. ledna 2023, vyrazilo
13 tříd naší školy na filmové představení PLANETA PRAHA. Žáci i učitelé byli překvapeni, kolik zvířat v Praze žije a jak jsou schopné se přizpůsobit měnící se době.St Ursula’s Scrabble Cup

Věra Žádníková (27.01.2023)

Scrabble Cup 1


8. ročník poháru (25. - 27. ledna) proběhl v přátelsky soutěživé atmosféře. Dvojice listovaly anglickými výkladovými slovníky o sto šest. Procvičily si jak abecedu, tak pochopení vysvětlení anglického slovíčka tak, aby uměly říct český význam přeloženého slova.


Zajímavosti


👍🏻 Za 40 minut jedné hry oběhla hra kolem stolu 11krát. Zahrálo se 44 tahů.


👍🏻 Nejhorší sada sedmi písmen: 3xA a 4xI


👍🏻Na druhém místě se umístila dvojice, která byla složena z náhradníků, přihlášení onemocněli.


👍🏻 A z rozhovoru jedné dvojice: A je to anglicky?“ „To je MEGA anglicky!“


Gratulujeme 1.-3. místu a nejlepšímu tahu The Best Go. Děkujeme všem účastníkům za nasazení a asistentům zápisu a časomíry za vzornou spolupráci! :-)


Scrabble Cup 2Po stopách sv. Anděly Merici aneb Poznej kořeny své školy

Sestry voršilky (23.01.2023)

Po stopách sv. Anděly Merici


Plýtvání potravinami

Barbora Patoková (13.01.2023)

Víte, jaké množství zakoupeného jídla se nesní, ale naopak vyhodí? Víte, jestli se jídlem plýtvá nejvíc v restauracích, obchodních řetězcích nebo v domácnostech? Jaký dopad má plýtvání potravinami na životní prostředí? Máte nápad, jak plýtvání potravinami omezit? Víte, jaký je rozdíl mezi označením potravin „spotřebujte do…“ a datem minimální trvanlivosti?


Program na VŠE 1  Program na VŠE 2


V pátek 13. 1. jsme navštívili VŠE, abychom na tyto a další otázky našli odpovědi. Děti z 5. A si na malou chvíli vyzkoušely, jaké je být vysokoškolským studentem, a také zjistily, čím se liší přednáška od cvičení.Pozvánka na školní ples

Žáci 9.A a 9.B (13.01.2023)

Školní ples 2023


St Ursula´s Scrabble Cup 2023

Věra Žádníková (13.01.2023)

Scrabble Cup 2023


Tříkrálová koleda

Hana Svobodová a žáci 3.B (06.01.2023)

Koledování u nuncia


Milé a srdečné přijetí, pohostinnost, společné vyprávění, modlitba, zpěv koled a požehnání. Toho všeho se nám v hojné míře dostalo při tříkrálovém koledování u papežského nuncia. Setkání bylo krásné, budeme rádi vzpomínat.Tříkrálové žehnání školy

Jana Šafusová (06.01.2023)

Tříkrálové žehnání školy


Za tradiční požehnání děkujeme otci Benediktu Hudemovi, třem králům
ze 3. B, kteří krásně hráli a zpívali, a ministrantům z 9. B Teodoru Hellerovi a Filipu Maruškovi.