Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Adopce na dálku

Jana Píková (02.04.2020)

Vážení rodiče, obracíme se na vás s prosbou o pomoc dětem, které podporujeme v projektu Adopce na dálku. V Indii a Ugandě, kde naše děti žijí, pandemie COVID-19 ještě nepropukla, nicméně všichni se obávají nejhoršího. Zavřely se školy i hranice, lidé trpí zatím jen nedostatkem jídla a nikdo nemá tušení, co se bude dít, až pandemie udeří. Arcidiecézní charita Praha proto organizuje pomoc, která by měla přispět alespoň ke zmírnění dopadů této katastrofy. Máte-li zájem přispět byť minimální částkou např. na nákup jídla, plicních ventilátorů či jiného zdravotnického materiálu, přečtěte si prosím krátký informativní dopis ředitele Arcidiecézní charity Praha. V něm rovněž najdete čísla účtů, na které můžete své příspěvky zasílat. Předem velké Pán Bůh zaplať.Zápis dětí do prvního ročníku

Filip Roubíček (31.03.2020)

Aktualizované informace k zápisu dětí do prvního ročníku (2020/2021) byly zveřejněny na webových stránkách školy. Tiskopis žádosti, kritéria pro přijetí, průběh zápisu a další informace najdete zde. Příjem žádostí je od 1. 4. do 15. 4. Pohovory proběhnou od 15. 4. do 18. 4.


Informace k zápisu

Filip Roubíček (26.03.2020)

Příjem žádostí o zápis dítěte do prvního ročníku (2020/2021) bude zahájen 1. 4. a ukončen 15. 4. 2020. Žádost na předepsaném tiskopisu, jejíž přílohou bude dotazník a obrázek dítěte, může rodič doručit datovou schránkou, e-mailem (nutný elektronický podpis), poštou, příp. osobně. Po přijetí žádosti bude rodič telefonicky kontaktován a bude s ním domluven termín a průběh pohovoru. Pohovor s dítětem a rodičem, který proběhne prostřednictvím videohovoru, se uskuteční po Velikonocích. Organizace zápisu, kritéria pro přijetí a postup správního řízení budou popsány v poučení. Vyčkejte prosím do 31. 3. na zveřejnění všech informací. Děkujeme Vám za pochopení.


Provoz kanceláře školy

Filip Roubíček (16.03.2020)

Po dobu platnosti mimořádných opatření vlády a uzavření budovy školy je omezen provoz kanceláře školy: pondělí až středa od 8 do 14 hodin


Doporučujeme ohlásit návštěvu školy telefonicky na číslo 224 931 495.


MIMOŘÁDNÁ ŠKOLA DOMA

Filip Roubíček (11.03.2020)

Po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je od 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, bude vzdělávání žáků zajišťováno formou vypracovávání zadaných úkolů doma. Zadání úkolů pro jednotlivé třídy budou zveřejňována na webu školy, příp. jiným způsobem (e-mailem, v systému ŠkolaOnLine). Informace budou průběžně aktualizovány. Pro případné konzultace s učitelem využívejte školní e-maily (viz kontakty).


Zadání úkolů pro jednotlivé třídy