Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Společně v Týnském chrámu

P. Benedikt Hudema, foto K. Kuthanová (02.09.2019)

1 2 3


V pondělí 2. září 2019 jsme při mši sv. prosili o dary Ducha Svatého na zcela novém místě - ve starobylém hlavním pražském kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí. Po delší době jsme mohli opět začít nový školní rok společně, první i druhý stupeň, domácí škola, rodiče, pedagogický sbor a přátelé školy. Naše "voršilská komunita" se stále rozrůstá, do našeho kostela sv. Vošily na Národní třídě se už nevejdeme. S tímto chrámem nás spojuje nejen nejstarší "základní škola" v Praze a starobylý milostný obraz Panny Marie Rynecké (jehož kopii máme ve školní kapli), ale i to, že zde žáci a studenti různých škol po staletí prosili o dary Ducha sv.


4


P. Vladimíru Kelnarovi patří díky za přijetí i milou promluvu (snad nám půjde o něco lépe naslouchat Bohu i druhým), seminaristům za nácvik asitence, schole za písně, varhaníkům za monumentální tóny královského nástroje, pedagogům za doprovod našich ratolestí, rodičům za přítomnost v modlitbě. Přes různá úskalí (nedostatky v organizaci, davy turistů) to byl jistě dobrý začátek. Doufejme, že na konci roku budeme mít důvod děkovat, třeba i společně, v důstojném a prostorném chrámu. Veni sancte Spiritus - Přijď Duchu Svatý a naplň naše srdce! Požehnaný začátek školního roku!


5 6


Školní rok 2019/2020

Filip Roubíček (26.08.2019)


Školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019.


Všichni žáci se sejdou v 8 hodin ve škole a zahájí školní rok s třídními učiteli ve svých třídách. V 9 hodin se přesunou na Staroměstské náměstí a od 9:30 do 10:30 se zúčastní slavnostní mše svaté v Týnském chrámu. Po skončení mše žáci odcházejí domů. Žáci prvních tříd a žáci, kteří chodí do družiny, budou odvedeny vychovatelkami  do školní družiny. Od 11 hodin se koná informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B.


V úterý 3. září 2019 a ve středu 4. září 2019 budou mít žáci vyučování pod vedením třídních učitelů: třídy 1.A a 1.B od 8:00 do 10:45 hodin, ostatní třídy 1. stupně od 8:00 do 11:30 hodin, třídy 2. stupně od 8:00 do 12:00 hodin. Od čtvrtka 5. září 2019 začíná výuka podle rozvrhu hodin (rozvrhy tříd najdete na webových stránkách školy www.zssv.cz).


Školní družina - přihlášky je třeba odevzdat třídní učitelce do středy 4. září 2019. Provoz školní družiny bude v pondělí 2. září 2019 do 14 hodin, od úterý 3. září 2019 do 17:30 hodin. Elektronické přihlašování do anglické družiny bude zahájeno v pondělí 2. 9. 2019 v 16 hodin na http://zssv.cz/skolni-druzina/.


Školní jídelna - informace a přihlášku ke stravování najdete na webových stránkách školy. Kancelář ŠJ (Ostrovní 11 - vstup přes dvůr vpravo za altánem) je otevřena od pondělí 26. srpna 2019 (od 7:30 do 14 hodin). Školní jídelna vaří od úterý 3. září 2019 (v ÚT a ve ST od 11 do 13 hodin).


Školní klub - elektronické přihlašování na zájmové kroužky školního klubu (přehled zájmových kroužků najdete na webových stránkách školy a na vývěsce ve vestibulu školy) bude probíhat od pondělí 2. září 16 hodin do 15. září 2019.


Další informace o školních akcích najdete v našem webovém kalendáři. Termíny prázdnin, třídních schůzek a jiných akcí najdete na webových stránkách školy.


První třídní schůzky ve školním roce 2019/2020 se konají ve čtvrtek 5. září 2019 pro třídy prvního stupně od 16:30, pro třídy druhého stupně od 17:30 hodin.
První svaté příjímání

sestra Veronika (26.06.2019)

Po roční intenzivní přípravě přišel „velký den“, který prožilo 32 dětí naší školy. Slavnosti předcházela duchovní obnova na faře u sv. Vojtěcha, kde děti přistoupily poprvé ke svátosti smíření. V neděli 23. června přijaly s čistým srdcem Tělo a Krev Pána Ježíše a čtyři z nich byly pokřtěné. Byl to den „díkůvzdání“ Bohu za velké dary, které rozdává. Mše svaté se s radostí zúčastnili nejen jejich rodiče, příbuzní, ale i někteří učitelé. Díky všem, kteří různými způsoby přispěli k dobrému průběhu slavnosti a doprovázejí tyto děti i jejich rodiny modlitbou.


bez popisku 1960


Zájezd do Švýcarska, Německa a Rakouska

Alžběta Šímová, Anežka Pokorná (8.AB) (21.06.2019)

bez popisku 1959 bez popisku 1958


Na tento zájezd jsme vyráželi z Prahy těsně po půlnoci 17. 6. 2019. Jeli jsme se skvělými  učiteli: panem učitelem Tolarem a s paními učitelkami Hojnou, Svobodovou a Hadrabovou. Také s námi jela průvodkyně (alias vévodkyně) Marie. Po dlouhé cestě jsme dorazili do Švýcarska k Rýnským vodopádům. U vodopádů jsme se vezli krásně růžovou loďkou a ocitli jsme se u nich velmi blízko, až na nás cákala voda. Poté jsme v Kostnici u Bodamského jezera navštívili dům Jana Husa. Velmi unaveni jsme v pozdním odpoledni odjeli do ubytovny (Jugendherberge) v Ottobeurenu. Druhý den byl na programu nejvyšší bod Německa – Zugspitze (2962 m.n.m.). Nejdříve jsme jeli zubačkou a pak lanovkou. Nahoře bylo jen 8 stupňů a ležela tam ještě dost vysoká vrstva sněhu.  Měli jsme krásný výhled na spoustu vrcholů. Odpoledne jsme se procházeli kolem jeskynních vodopádů v Garmisch-Partenkirchenu. Poté už nás čekala jen šestihodinová cesta do Prahy. A celkový dojem? Moc jsme si to užili, jen škoda, že to nebyl delší zájezd!


St Ursula’s Scrabble Cup - jubilejní 5. ročník

Věra Žádníková (21.06.2019)

bez popisku 1955 bez popisku 1956


Jak je již tradicí, proběhl 19.-21. června 2019 školní pohár v této anglické hře, samozřejmě anglicky. Letošními vítězi se po čtyřech letech usilovného snažení stali Prokop Karlík s Tomášem Potočkem se ziskem 342 za 2+1 hry. Na druhém místě se umístili sourozenci Anežka a Dominik Blažkovi a třetí místo obsadili Amálie Toperczerová a Alžběta Kosová, které se na tuto pozici vyšvihly rekordním výkonem 2. hry 175 bodů. The Best Go (nejlepší tah) překonal všechny předešlé, EXTRA za 60 bodů bylo z hlav Viktorie Kuthanové a Valerie Wolské. Gratulujeme VŠEM vítězům a velmi děkujeme všem účastníkům za odvahu jít do toho.