Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Návštěva Zelené Niny

Berenika Hálová, Ludmila Kotěrová (07.03.2023)

Zelená Nina 1


V úterý 7. března navštívila druhé třídy Zelená Nina a společně se svými zeleninovými skřítky vyprávěla o fascinujícím a barevném království zeleniny. V průběhu dne se děti dozvěděly, do jakých skupin se zelenina dělí, seznámily se i s méně známými druhy zeleniny a zazpívaly si různé písničky o zelenině. Na závěr přišla na řadu i zeleninová laboratoř, kde si děti mohly na spiralizéru vytvořit okurkové nebo mrkvové špagety, z plátků zeleniny si vykrojily různé obrázky a to všechno se na závěr snědlo!


Zelená Nina 2


Zelená Nina 3


Zeměpisná olympiáda (školní a obvodní kolo)

Matouš Šimek (06.03.2023)

Zeměpisná olympiáda 1


Mezi olympiádami konanými v nedávné době nechyběla ani ta, v níž se účastníci utkávají v zeměpisných znalostech a dovednostech. Ve školním kole, připraveném panem učitelem Šimkem, dosáhli úspěchu v podobě prvních dvou míst spojených s postupem do obvodního kola šesťáci Vladimír Horák a Matěj Sedlák, v kategorii 7. tříd Petr Fuchs a Jáchym Korselt ze 7.B a v kategorii 8. a 9. tříd Teodor Heller z 9.B a Jan Tutr z 8.B.  Nad 60% úspěšnost se ve školním kole dostali i Carlos Lozano a Cyril Kubín ze 7.A a Ben Koutecký z 8.A. Při vyhlášení výsledků ve škole nechyběly datle přímo z Alžírska a pro nejúspěšnější řešitele další ceny a diplomy.
V obvodním kole konaném na DDM v Praze 2 dosáhli skvělého výsledku především Petr Fuchs a Teodor Heller, kteří byli ve svých kategoriích nejlepší z účastníků ze ZŠ (negymnazijních) a jen těsně jim uniklo umístění na prvních dvou místech znamenajících automatický postup do kola krajského (možný postup dalších je momentálně řešen).
Za účast, snahu a férový souboj děkují učitelé zeměpisu:
Matouš Šimek, Vít Zeman a David Strádal.


Zeměpisná olympiáda 2Poetické setkání

Kateřina Oralová (02.03.2023)

Poetické setkání 2023


Dne 2. března 2023 proběhlo na ZUŠ Biskupská obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání.
Poděkování za přednes textu obdrželi Vladimír Horák z 6.B, Antonín Stejskal z 6.A a Tereza Hrušková z 9.B. Velká gratulace patří Veronice Vejpustkové z 9.A, která svým přednesem zaujala porotu natolik, že její výkon byl oceněn postupem do krajského kola!Masopustní rej

Klára Kuthanová, Věra Chloubová (17.02.2023)

Masopustní rej 1


V pátek 17. února proběhl pro žáky 1. stupně za velkého veselí, tance a her oblíbený Masopustní rej organizovaný Radou rodičů. Děti i někteří učitelé přišli v rozličných originálních maskách.  Tradičně pod vedením Báry Masopustové a za pomoci asistentů z 6. a 9. tříd děti plny radosti tancovaly a hrály hry. Výborná atmosféra a rozzářené oči dětí byly rodičům i pedagogům odměnou. Tatínek Petr Hruška divoký rej skvostně nafotil.


Masopustní rej 2Školní kolo biologické olympiády

Jana Šafusová (21.02.2023)

Biologická olympiáda 1 


V úterý 21. února jsme v ředitelně vyhlašovali výsledky školního kola biologické olympiády, které proběhlo dne 6. února 2023. Velmi si ceníme všech účastníků, kteří se pustili do této tradičně nelehké odborné soutěže. Nebylo jich málo.


Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Kategorie D šestých a sedmých tříd a kategorie C osmých a devátých tříd. Gratulujeme těm, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii a Aničce z 9.B k postupu do obvodního kola.


Biologická olympiáda 2