Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Křížová cesta na Petříně

Sestra Magdalena, osu (12.04.2017)

Křížová cesta na Petříně


Je středa Svatého týdne a my s žáky druhého stupně odcházíme na Petřín, abychom společně rozjímali nad utrpením Pána Ježíše při křížové cestě, kdy poneseme velký dřevěný kříž, a tak hlouběji prožijeme Ježíšovo bolestné utrpení. Mezi jednotlivými zastaveními zpíváme zpěvy z Taizé: “Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji, …“ Prší, poprchává, ale nikomu to nevadí. Žáci nesou kříž, čtou jednotlivá zastavení, zpívají, naslouchají... Kolemjdoucí se zastavují a někteří se přidávají… Křížová cesta je dobrou přípravou na to, abychom se dotkli Ježíše v nás a prožili pravou velikonoční radost. Požehnané Velikonoce všem.


Noc s Andersenem

Pavla Tichá (01.04.2017)

bez popisku 1586


Letošním tématem celostátního nocování byli hrdinové ze Čtyřlístku. Třídy 1.B a 2.A si společně odpoledne prošly připravenou trasu s nejrůznějšími úkoly. Na stanovištích čekali na děti jejich oblíbení hrdinové. Účastníci si tak mohli například vytvořit vlastní komiks, projet překážkovou dráhu na koloběžce nebo vyluštit pohádkový kvíz a mnohé jiné úkoly. Společný večer jsme si zpestřili čtením komiksů i filmem Čtyřlístek ve službách krále. Před spaním ještě děti čekala stezka odvahy do suterénu s odměnami v podobě krásných dárků od nakladatelství. Myslím, že si Noc s Andersenem všichni moc užili.


bez popisku 1584 bez popisku 1585


Arabesky tančí

Jana Mišejková (27.03.2017)

Malá Arabeska


Ve dnech 25. a 26. března se zúčastnily všechny tři skupiny Arabesek krajské postupové přehlídky dětského scénického tance, která se konala v Saleziánském divadle. V silné konkurenci (63 choreografií) pražských a středočeských tanečních skupin získala Malá Arabeska ocenění poroty za choreografii Pohádka o mráčku (diplom za jevištní zpracování a dětský taneční projev) a Velká Arabeska ocenění za choreografii Uklízečky (diplom za humor v tanci).


Velká ArabeskaÚspěchy na celostátní přehlídce v Odrách

Sestra Veronika (24.03.2017)

Přehlídka v Odrách  Přehlídka v Odrách


Přehlídka v Odrách


V tradičním březnovém termínu se konal předjubilejní ročník celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách. V letošním ročníku jsme zhlédli 88 vystoupení  z 21 církevních škol. Žáci naší školy byli velmi úspěšní. Do čtvrtečního galaprogramu vybrala porota vystoupení Arabesky „Svědomí“ pod vedením Mgr. Jany Mišejkové, recitační přednes Terezy Hruškové (3.B),  balet Marie Husákové (6.B) a  sólový zpěv Michaely Pacákové. V divácké anketě byla oceněna za 2. místo Tereza Hrušková (3.B) a Michal Květák (8.B), který též získal diplom čestného uznání odborné poroty. Všem dětem srdečně blahopřejeme. Ve středu jsme se zúčastnili večeru chval, který byl přenášen televizí Noe a ve čtvrtek se pro všechny přítomné konala mše sv. v kostele sv. Bartoloměje. Z letošní přehlídky si odvážíme bohatý zážitek a budeme se těšit na jubilejní 25. ročník.


Setkání se Svatým otcem Františkem

P. Benedikt Hudema Foto: Osservatore Romano a P. Tomáš Roule(16.03.2017)

Setkání s papežem


Ministranti z Pražské arcidiecéze, a mezi nimi i žáci naší školy, o jarních prázdninách vyrazili se školním kaplanem na poutní cestu do Říma. Kromě duchovního programu a památek byla i výjimečná možnost osobního setkání s papežem Františkem. Naše kluky prosil o modlitbu za svoji osobu a vyzýval zvláště k modlitbě růžence. Evidentně ví, o čem mluví (a to platí nejen pro ministranty). Věděl, kde leží Praha, zajímal se o naši skupinku i o zdravotní stav umírajícího pana kardinála Vlka. Naši borci také porazili výběr Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého - výhrůžka, že budou bez večeře (není nad dobrou motivaci) zapůsobila - a v dramatickém závěru, na penalty, o jeden jediný gól bylo jasně rozhodnuto. Třeba se příští rok připojí další naši žáci, Bůh ví, jaká setkání se zase podaří...


Přátelské utkání


Papež František českým ministrantům: Ať se všichni mladí lidé modlí růženec