Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

První svaté přijímání v kostele sv. Voršily

sestra Veronika (25.06.2017)

První svaté přijímání je krásnou slavností a důležitým mezníkem na společné cestě s Pánem. Letos jsme tyto vzácné okamžiky prožili v neděli 25. června spolu se 16 dětmi  naší školy, které poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Jeden chlapec přijal křest a spolu s ním všechny děti obnovily křestní slib. Mši sv. celebroval P. Benedikt Hudema, školní kaplan, který nám v homilii přiblížil, jak je krásné prožívat přátelství s Ježíšem. Hudebně nás doprovázely sbory „HROŠI“ a „ACANT“, kterým patří velký dík. Modleme se za tyto děti i nadále, aby se jejich srdce stala úrodnou půdou a přinášela užitek jejich přátelství s Pánem.


bez popisku 1616

Učitelé opět v Kostelním Vydří

Sestra Veronika (18.06.2017)

Formačně odpočinkové dny strávili učitelé v Kostelním Vydří, a to ve dnech od 15. – 18. 6. 2017. Celým prodlouženým víkendem nás duchovně doprovázel P. PhDr. Jozef Gumenický, který nám dával podněty pro zamyšlení nad texty evangelia a nové evangelizace. Každý den jsme byli spojeni s Pánem jak v osobní modlitbě, tak při mši svaté. I tento rok jsme poznávali krásná místa v okolí. Zavítali jsme do Strmilova na prohlídku tkalcovny, nakoupili čerstvě praženou kávu nebo putovali po České Kanadě. Děkujeme Pánu za tyto dny, které nás vedou jak ke stmelování kolektivu, tak i k odpočinku na tomto poutním místě.


bez popisku 1617Slavnost Těla a Krve Páně

Sestra Magdalena, OSU (15.06.2017)

bez popisku 1614


Slavnosti Těla a Krve Páně se v klášterním kostele sv. Voršily zúčastnily děti z prvního stupně a z mateřské školky. Po slavnostní mši svaté vybraní zástupci jednotlivých tříd vyšli v průvodu před kostel, kde Otec Benedikt požehnal celému městu. Některé děti se na tuto slavnost připravovaly předem, střádaly okvětní lístky do košíčku, aby je pak mohly sypat před Nejsvětější svátostí. Pro zajímavost: Svátek zavedl Urban IV. roku 1264 po zázraku v Bolseně. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk – procesí s žehnáním celému světu. 


 bez popisku 1613 bez popisku 1615

Noc kostelů

Sestra Magdalena, OSU (09.06.2017)

Letošní Noc Kostelů byla pro mne novou zkušeností. Zajistit lidi, program… obrátila jsem se na děti z naší školy. V té době ale byla polovina dětí z 1. stupně na škole v přírodě. Nakonec se podařilo zajistit školní sboreček Knoflíček pod vedením paní učitelky Pavly Tiché a vytvořit program „Voršilské znění“ – hudba, písně a myšlenky sv. Anděly, pár slov o kostele sv. Voršily, houslový koncert (Roza Borecká ze 7.A), hra na klarinet (Jenda Řeřicha ze 7.A), na závěr modlitba s hudbou a tancem v gestech. Od 18 do 22.30 hod. jsme zaznamenali 1122 návštěvníků!


bez popisku 1612 bez popisku 1611 

Jazykový diplom pro páťáky

Lenka Zemanová (11.06.2017)

bez popisku 1608


Šest žáků z pátých tříd složilo ve Francouzském institutu v Praze úspěšně zkoušku z francouzštiny a získali tak svůj první jazykový diplom DELF Prim A1. Celá zkouška probíhala ve francouzštině a měla část písemnou i ústní. Zkoušející byli rodilí mluvčí.  Všechny děti byly velmi úspěšné, čtyři dokonce získaly více než 90% bodů. Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu cizích jazyků.