Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Vítězství ve fotbalovém turnaji

Pavla Tichá a sestra Benedikta (20.04.2018)

bez popisku 1754


Ve čtvrtek 19. dubna vybojoval fotbalový tým žáků 3. ročníku postup do pražského kvalifikačního kola McDonald's Cup. Žáci získali zlatý pohár za první místo v turnaji Prahy 1. V pátek 20. dubna hráli žáci 4. a 5. ročníku a jejich tým se umístil na 3. místě. Oběma týmů gratulejeme!


Tým žáků 4. a 5. ročníku


Snídaně v hodinách francouzštiny

Magdaléna Kolářová (17.04.2018)

bez popisku 1751 bez popisku 1752

Co francouzštináři ze 7.AB2 rádi jedí a pijí? Nebo co by rádi posnídali a povečeřeli, až budou plnoletí? Jejich plakáty nám můžou být inspirací a dodat nám chuť i na francouzské speciality. Alors, bon appétit!


Velikonoční pouť do Říma

Matilda Ema Simek a Matyáš Lada (8.B) (09.04.2018)

Pouť do Říma


V neděli 1. dubna se několik žáků ze třídy 8.B s paní učitelkou Janou Šafusovou vydalo na velikonoční pouť do Říma. Měli jsme možnost zažít mši svatou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Viděli jsme Coloseum a mnoho dalších zajímavých památek. Cestou jsme také navštívili Benátky. Na celé pouti nás doprovázel otec Benedikt.


Pouť do ŘímaPřehlídka v Odrách

Jana Mišejková (06.04.2018)

Náladová


V odpoledních hodinách Velikonočního pondělí odjížděla skupina 26 žáků a 4 pedagogů do Oder reprezentovat školu na Celostátní přehlídku církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Divákům se představil dramatický kroužek s dílkem Leni, taneční skupina Arabeska s choreografií Náladová, čtyři recitátoři, baletní a dvě hudební a pěvecká čísla. Porota všechna vystoupení kladně hodnotila, recitace Petra Kokaisla získala čestné uznání a Arabeska Zlaté pásmo s dárkovým poukazem na víkendový pobyt do Brna. Dramaturg TV Noe s porotou vybrali také čtyři z našich vystoupení na slavnostní galakoncert TV Noe. Pobyt byl pro všechny velkým přínosem nejen po stránce umělecké, ale také duchovní a lidské , protože celá přehlídka byla doprovázena duchovním programem-mše, přednášky, workshipy a také dalšími koncerty a dílnami pro děti i pedagogy.


LeniPožehnané Velikonoce

Filip Roubíček (28.03.2018)

Velikonoce