Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Němčina ve 3. třídě

Alena Škáchová (08.12.2017)

bez popisku 1672


Děti z třetích tříd nacvičily v hodinách němčiny malé divadélko. Průvodkyně Františka diváky seznámila se svojí rozvětvenou rodinou. Kromě sourozenců, rodičů, prarodičů, strýčka a tetičky tu byla i Kočka Bohunka a pes Ralf.


Nedělní výlet

Stáňa Šimková (04.12.2017)

bez popisku 1671 bez popisku 1670


První adventní neděli 3. 12. vyrazilo 11 žáků prvního stupně spolu s otcem Benediktem, sestrou Magdalenou, sestrou Veronikou a paní učitelkou Stáňou na výlet do obory Hvězda a na Bílou horu. V oboře Hvězda nás otec Benedikt poutavě seznámil s historií jejího vzniku a též jsme obdivovali letohrádek Hvězda. V blízkosti letohrádku jsme si zahráli pohybovou hru s hledáním lístečků, kde jsme si hravou formou připomněli historii bitvy na Bílé hoře (8. 11. 1620) a získali od sestry Veroniky sladkou odměnu. Pohybové hry, ale i modlitba nás provázely cestou bukovými lesy obory až na Bílou horu. Zde jsme si prohlédli kostel Panny Marie Vítězné a tramvají se vydali na zpáteční cestu. Cestou jsme ještě stihli obdivovat nádherně osvětlený Břevnovský klášter. Výlet jsme zakončili před školu s dobrým pocitem, že jsme si adventní odpoledne pěkně užili.


Podzimní výlet

Magdalena Šilarová (11.11.2017)

Výlet 4.A


Žáci 4.A ani jejich rodiče se nebojí zimy a v sobotu ráno společně vyrazili na výlet. Krásná procházka podzimním lesem z Vráže do Svatého Jana pod Skalou, prohlídka kostela sv. Jana Křtitele a jeskyně sv. Ivana, oběd v Obecné škole - a pršet začalo, až když jsme se vlakem vraceli zpět!


Přírodovědná exkurze do Divoké Šárky

Nina Klípová a Beata Fiřtová, 3.B (07.11.2017)

bez popisku 1665


S celou třídou jsme prožili přírodovědnou exkurzi do Divoké Šárky. Vítek a Zoltán nám vyprávěli o různých zvířátkách, jak přezimují a co jedí. Živočichy jsme pozorovali lupou, dalekoledem i jsme si je fotili. Hráli jsme hry, rozdělili jsme se do skupinek na různá zvířata podle toho, co kdo jí a kde bydlí. Moc se nám to celé líbilo.


bez popisku 1664 bez popisku 1667

Czech Trip

CIEE students and 8.AB (AJ1) (03.11.2017)

Czech Trip 2017


On 3rd November we viseted your school. We were 19 american students. We spoke with kids and it was awesome. Thank you very much!!!