Základní škola
sv. Voršily v Praze

Duchovní aktivity

Bohoslužby

  • Kostel sv. Voršily 

Pro 1. stupeň v úterý 8:00, pro 2. stupeň ve středa 8:00 (kaple v kostele)
Dále na začátku a konci školního roku a také o slavnostech

  • Školní kaple

Každý pátek v 7:15 (mše sv. je obětovaná na úmysly žáků, učitelů a rodičů)

Školní poutě

Na 1. stupni si jednotlivé ročníky volí místo samy, na 2. stupni vždy společně zvolené.

Poutní výlety pro děti 1. stupně

Pravidelně (alespoň 5krát za rok) navštěvujeme různá poutní místa spojená se životem světců, nechybí ani hry nebo opékání buřtů.

Duchovní obnovy

  • Pro jednotlivé třídy v adventní a postní době
  • Pro učitele a zaměstnance na začátku roku v době adventní a postní
  • Pro rodiče a přátele školy v době adventní a postní
 

Příprava na svátosti pro děti 1. a 2. stupně

(křest, první svaté přijímání, biřmování)

  • Pro děti 1. stupně se sestrou Veronikou a P. Benediktem, součástí je i malá duchovní obnova.
  • Pro děti 2. stupně s P. Benediktem, součástí je společné slavení Velikonoc.
 

Hovory o víře pro dospělé

Jsou nabídkou pro rodiče a přátele školy, kteří by se rádi dozvěděli něco o křesťanské víře, uvažují o křtu, svatém přijímání nebo si jen chtějí osvěžit vědomosti. Jednotlivá témata jsou ve Zprávách ze školy.
Ve středu od 19:50 na faře u sv. Vojtěcha (vstup přes kostel).

Možnost rozhovoru s knězem/svátost smíření

Školní kaplan je žákům k dispozici ve středu 9:40-10:00 a 14:00-14:45 a ve čtvrtek 9:40-10:00 ve zpovědnici u kaple. Po společné domluvě i v jiném termínu.

Kontakt

P. Benedikt Hudema, školní kaplan
e-mail: otec.benedikt@zssv.cz, mobil: 724 209 774

Prostor k modlitbě 

O velkých přestávkách je ve školní kapli společná modlitba dětí a učitelů, během celého dne je prostor přístupný k tiché modlitbě pro všechny, kteří přicházejí do naší školy.

Letní tábory

Třetí týden v červenci se připravuje týdenní pobyt pro děti prvního stupně. Tématicky zaměřený na život nějakého světce nebo světice. S přípravou pomáhají absolventi naší školy.

beDesign.cz

Přihlášení