Základní škola
sv. Voršily v Praze

Domácí škola

Vážení rodiče,

 
ZÁPIS DĚTÍ DO INDIVIDUÁLNÍHO (DOMÁCÍHO) VZDĚLÁVÁNÍ PROBÍHÁ V JINÉM REŽIMU NEŽ ZÁPIS DO PREZENČNÍHO (BĚŽNÉHO) VZDĚLÁVÁNÍ. PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PLATÍ ZE ZÁKONA JINÁ KRITÉRIA (viz §41 školského zákona).
 
Zápis dětí do 1. ročníku individuálního (domácího) vzdělávání proběhne ve dnech 16. – 18. dubna a bude probíhat individuálně. Pro domluvení konkrétního dne a hodiny mě prosím kontaktujte emailem nebo telefonem.
 
K zápisu přineste:
OP zákonného zástupce (ZZ)
RL dítěte (originál)
vyplněnou žádost o individuální vzdělávání formulář zde
Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny k individuálnímu vzdělávání dítěte
doklad o ukončeném vzdělání ZZ, který bude převážně vzdělávat (originál nebo ověřená kopie)
vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
vyplněný dotazník k žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 
 
V případě nejasností např. ohledně vyplnění žádostí se neostýchejte ozvat, ráda Vám pomohu.
 
 
chloubova.vera@zssv.cz, +420 777 040 796
  
Do 1. ročníku domácího vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude přijato 12 dětí. 

V současnosti máme v domácím vzdělávání 51 žáků 1. – 5. ročníku. 

Věra Chloubová
metodik individuálního vzdělávání
ZŠ sv. Voršily v Praze 27. března 2024

beDesign.cz

Přihlášení