Základní škola
sv. Voršily v Praze

Poradenství

Výchovné poradkyně

Barbora Masopustová (1. stupeň)
Hana Svobodová (2. stupeň, kariérní poradenství)

Školní psycholog

Markéta Veselková Francová

Metodici prevence

Markéta Veselková Francová (1. stupeň)
Kateřina Oralová (2. stupeň)

Speciálně-pedagogická péče

Stanislava Šimková (vedoucí ŠPP)
Milada Škodová

Skupinový program pro nadané žáky (1. stupeň)

Magdalena Šilarová (M, vedoucí SP)
Filip Roubíček (M)
Lucie Baloušová (ČJ)
Vít Zeman (ČaS)
Barbora Patoková (ČaS)

Asistenti pedagoga

Zuzana Kacerovská

Tereza Kluková

Petra Králíčková (Sestra Benedikta)

Nika Nováková

Zuzana Pfefferová

Štěpánka Rácová

Anna Svobodová

Marie Šimůnková

Milada Škodová

Viktor Tolar

Jana Vašinová

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Pernerova 8, Praha 8
www.kppp.cz

Marie Mrázková
speciální pedagog
Telefon: 222 322 624

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56, Praha 10
www.ppppraha.cz

Alžběta Michalová
psycholožka
Telefon: 267 997 01

beDesign.cz

Přihlášení