Základní škola
sv. Voršily v Praze

Poradenství

Výchovné poradkyně

Barbora Masopustová (1. stupeň)
Hana Svobodová (2. stupeň, kariérní poradenství)

Školní psycholog

Markéta Veselková Francová

Metodici prevence

Markéta Veselková Francová (1. stupeň)
Kateřina Oralová (2. stupeň)

Speciálně-pedagogická péče

Stanislava Šimková (vedoucí ŠPP)
Milada Škodová

Skupinový program pro nadané žáky (1. stupeň)

Magdalena Šilarová (M, vedoucí SP)
Filip Roubíček (M)
Lucie Baloušová (ČJ)
Vít Zeman (ČaS)
Barbora Patoková (ČaS)

Asistenti pedagoga

Zuzana Kacerovská
Tereza Kluková
Petra Králíčková (Sestra Benedikta)
Nika Nováková
Zuzana Pfefferová
Štěpánka Rácová
Anna Svobodová
Marie Šimůnková
Milada Škodová
Viktor Tolar
Jana Vašinová

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Pernerova 8, Praha 8
www.kppp.cz

Marie Mrázková
speciální pedagog
Telefon: 222 322 624

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56, Praha 10
www.ppppraha.cz

Alžběta Michalová
psycholožka
Telefon: 267 997 01

beDesign.cz

Přihlášení