Základní škola
sv. Voršily v Praze

Platby

Platby příspěvku na vzdělávání, za školní družinu a zájmové kroužky hraďte bezhotovostním převodem na příspěvkový účet školy: 2401571479/2010

K platbě budete vyzváni platebním příkazem.

Děkujeme vám za řádně a včas poukázané platby.

Přehled plateb ve školním roce 2023/2024

Příspěvěk na vzdělávání

Úhrada příspěvku na vzdělávání se řídí smlouvou o poskytnutí příspěvku na vzdělávání a provádí na základě platebního příkazu, který vám bude zaslán e-mailem. Do 30. 9. 2023 lze požádat o snížení příspěvku ve školním roce 2023/2024 (žádost ke stažení ZDE). V případě nutnosti rozložení pololetní platby do splátek lze požádat o splátkový kalendář.

Příspěvek za první pololetí je třeba uhradit do 31. 10. 2023 a příspěvek za druhé pololetí do 31. 3. 2024. Vyčkejte prosím na platební příkaz, ve kterém jsou uvedeny všechny údaje potřebné k provedení platby.

Školní družina

Platbu za první pololetí je třeba uhradit do 30. 9. 2023 a platbu za druhé pololetí do 28. 2. 2024. Vyčkejte prosím na platební příkaz, ve kterém jsou uvedeny všechny údaje potřebné k provedení platby.

Krátká družina do 14 hodin

Platba za krátkou družinu se účtuje v plné výši i v případě, že žák dochází do družiny jen jeden den v týdnu.

    • krátká družina 3.000 Kč za pololetí, tj. 600 Kč za měsíc
    • krátká družina pro 2 sourozence – sleva 25 % z celkové částky (tj. 4.500 Kč za pololetí)


Dlouhá družina do 15:30 až 17:30 hodin

Platba za dlouhou družinu se účtuje v plné výši i v případě, že žák zůstává dlouho v družině jen jeden den v týdnu.

    • dlouhá družina 4.000 Kč za pololetí, tj. 800 Kč za měsíc
    • dlouhá družina pro 2 sourozence – sleva 25 % z celkové částky (tj. 6.000 Kč za pololetí)


Anglická družina

Příplatek 2.000 Kč za pololetí, tj. 400 Kč za měsíc

Školní klub – zájmové kroužky

K platbě za zájmové kroužky budete vyzváni e-mailem. Platbu za první pololetí je třeba uhradit do 15. 10. 2023 a platbu za druhé pololetí do 28. 2. 2024. Vyčkejte prosím na platební příkaz, ve kterém jsou uvedeny všechny údaje potřebné k provedení platby.

Finanční dary škole můžete posílat na účet fondu školy: 19-5456050287/0100

Dárcům bude vystaveno potvrzení o poskytnutí daru pro daňové přiznání. K vystavení potvrzení  kontaktujte prosím hospodářku školy (kancelar@zssv.cz).

Děkujeme vám za finanční dary škole.

beDesign.cz

Přihlášení