Základní škola
sv. Voršily v Praze

Přestup z jiné školy

Přestup do 6. ročníku (2024/2025)

Vstupní testy pro zájemce o přestup se budou konat 22. května 2024. Příjem žádostí o přestup od 29. 4. do 20. 5. 2024 v kanceláři školy. 
Poučení o přestupu bude aktualizováno v březnu 2024.

Přestup do ostatních ročníků

Do ostatních ročníků přijímáme žáky z jiných škol pouze v případě volné kapacity a za předpokladu odpovídající úrovně znalostí cizích jazyků. Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor s žákem a jeho zákonnými zástupci a 3-5denní pohostinný pobyt žáka ve třídě.

Aktuálně je kapacita většiny tříd naplněna. Bližší informace u ředitele školy.

beDesign.cz

Přihlášení