Základní škola
sv. Voršily v Praze

Informace o RR

Co je Rada rodičů?

 • Rada rodičů je sdružení rodičů žáků (studentů) školy, jenž se skládá ze zvolených zástupců rodičů žáků všech tříd. Za jednu třídu vždy jeden zvolený rodič + jeden náhradník, tak aby na schůzce Rady rodičů vždy byl někdo přítomen za každou třídu.
 • Rada rodičů je neformální poradní orgán, který díky vstřícnému postoji vedení školy může již přes 20 let aktivně ovlivňovat dění ve škole.
 • Stanovy spolku Rady rodičů jsou ke stažení zde.

Čím se Rada rodičů zabývá?

 • Rada rodičů se schází 1× měsíčně na schůzce, která se koná zpravidla v knihovně školy od 18.00 hodin.
 • Rada rodičů pomáhá a zprostředkovává obousměrnou komunikaci mezi žáky, rodiči, učiteli a vedením školy, snaží se poskytnout otevřený a bezpečný prostor pro řešení problémů, komunikování návrhů, námětů, atd.
 • Rada rodičů pomáhá vytvářet ve škole přátelskou a konstruktivní atmosféru.
 • Rada rodičů se v rámci možností fondu Rady rodičů podílí na některých investicích do rekonstrukce a vybavení školy.
 • Rada rodičů pomáhá sociálně slabším žákům, tak aby i žáci ze sociálně slabších rodin se mohli účastnit různých školních akcí. Aby nedocházelo k vylučování spolužáků ze společných akcí. Radu rodičů je možné požádat o finanční příspěvek na školní akci nebo i o jinou podporu ve stavu nouze.
 • Rada rodičů pomáhá při organizaci i financování školních akcí.
 • Rada rodičů je garantem vánočních trhů, školního plesu, jarního a podzimního bazaru, různých soutěží a oslav (den učitelů, den dětí) apod.
 • Rada rodičů zajišťuje dárky pro žáky 9. tříd, kteří školu opouštějí, také různé pozornosti pro pedagogický sbor na konci školního roku, apod.

Termíny jednání Rady rodičů

Bankovní spojení

Pro bezhotovnostní platbu slouží bankovní účet č. 2301993631/2010 (při platbě uveďte do poznámky jméno a třídu žáka).
Můžete využít také QR kód pro rychlou platbu.
V žádném případě se nebráníme jakýmkoliv sponzorským darům nebo jakékoliv pomoci Radě rodičů. Uvítáme jakoukoliv materiální i nemateriální pomoc.

beDesign.cz

Přihlášení