Základní škola
sv. Voršily v Praze

Informace

Vedoucí školního klubu: Mgr. Klára Kuthanová
Vychovatelka: Mgr. Adéla Koníčková

E-mail: klub@zssv.cz
Telefon: +420 222 200 472

Aktuality školního klubu

Otevřené zájmové kroužky zahájeny v pondělí 18. září.

Platební příkazy budou rozeslány v září 2023. Splatnost platby bude uvedena v příkazu k úhradě. Prosíme rodiče o včasné zaplacení! Děkujeme.

Přihlášení do kroužků je platné po celý školní rok, každé pololetí se platí zvlášť. Netýká se příprav na SŠ z matematiky a českého jazyka – září až duben – které se platí najednou.

Do pátku 22. září je možné se přihlásit do nově nabízeného kroužku SEBEOBRANY, který se bude v případě  dostatečného zájmu konat v PO 15:30-16:30 a v PÁ 14:30-15:30. Bližší informace najdete na přihlašování do kroužků.

Do kroužků dítě přihlašuje i odhlašuje výhradně rodič nebo zákonný zástupce.
Rodiče žáků, kteří jsou přihlášeni do individuálních kroužků (klavír a flétničky) žádáme, aby absenci svých dětí omlouvali včas, přímo u lektora.

Přednost v jídelně

Děti, které chodí před kroužkem na oběd, mají přednost v jídelně. Nečekají ve frontě, ale nahlásí se dozoru.

Tzn. dítě, jde-li samostatně do jídelny, musí přijít k paní, co stojí u vchodu, oznámí jí, že jde na kroužek a řekne své jméno.

Klub MLHA

Zveme všechny přihlášené i náhradníky na první ukázkovou hodinu v pondělí 18. září od 14 do 16 hodin v učebně matematiky. Sraz před 14. hodinou ve vestibulu školy.

Arabeska – scénický tanec

V říjnu se nebudou konat středeční a čtvrteční lekce z důvodu absence lektorky. Cena kroužků je snížena.

Francouzština pro 2. až 5. ročník

V úterý 19. září se kroužek nekoná z důvodu absence lektora (ped. doprovod na ŠvP 9.B).

Klub KREATIV

Ve středu 20. září se klub nekoná z důvodu absence lektorky (ped. doprovod na adaptačním pobytu 6.AB).

Divadelní kroužky a výtvarný kroužek

Kroužky budou zahájeny ve čtvrtek 5. října. Nekonané zářijové lekce budou nahrazeny.

Fotbal a florbal

V pátek 22. září se nekonají kroužky Fotbal pro 3.-4. ročník a Florbal pro 4.-6. roč. z důvodu absence lektora (ped. doprovod na ŠvP).

beDesign.cz

Přihlášení