Základní škola
sv. Voršily v Praze

Informace

Vedoucí školního klubu: Mgr. Klára Kuthanová
Vychovatelka: Mgr. Adéla Koníčková

E-mail: klub@zssv.cz
Telefon: +420 222 200 472

Aktuality školního klubu

Otevřené zájmové kroužky byly zahájeny v pondělí 18. září.

Platební příkazy byly rozeslány v říjnu 2023. Splatnost platby byla uvedena v příkazu k úhradě. Prosíme rodiče o včasné zaplacení! Děkujeme.

Přihlášení do kroužků je platné po celý školní rok, každé pololetí se platí zvlášť. Netýká se příprav na SŠ z matematiky a českého jazyka – září až duben – které se platí najednou.

Do kroužků dítě přihlašuje i odhlašuje výhradně rodič nebo zákonný zástupce.

Rodiče žáků, kteří jsou přihlášeni do individuálních kroužků (klavír a flétničky) žádáme, aby absenci svých dětí omlouvali včas, přímo u lektora.

Přednost v jídelně

Děti, které chodí před kroužkem na oběd, mají přednost v jídelně. Nečekají ve frontě, ale nahlásí se dozoru.

Tzn. dítě, jde-li samostatně do jídelny, musí přijít k paní, co stojí u vchodu, oznámí jí, že jde na kroužek a řekne své jméno.

beDesign.cz

Přihlášení