Základní škola
sv. Voršily v Praze

Popis školy

Základní škola sv. Voršily v Praze je křesťansky orientovaná škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Škola nabízí křesťanský výchovný projekt, jehož cílem je poukázat na duchovní rozměr člověka. Výchovně vzdělávací působení je postaveno na etických a křesťanských hodnotách. Škola uplatňuje pedagogické přístupy, které napomáhají k pravdivému poznání a přijetí sama sebe i druhých. Využívá metody a formy práce, které umožňují dialog, partnerství a spolupráci. Usiluje o důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí.

Charakteristickým rysem života školy jsou duchovní aktivity jako školní mše, duchovní obnovy tříd (též duchovní obnovy pro učitele a rodiče), příprava ke svátostem, slavnosti liturgického roku a jiné. Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu.

Škola poskytuje výuku dvou cizích jazyků všem žákům od 4. ročníku. Od 1. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk – francouzský nebo německý, od 4. ročníku anglický jazyk. Škola organizuje poznávací zájezdy do zahraničí.

Škola poskytuje možnost plnění školní docházky formou individuálního vzdělávání pro žáky 1. až 5. ročníku a plnění školní docházky v zahraničních školách.

Škola se snaží naplňovat motto: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít a učit se být. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně vzdělávacím programu školy a přijímají její křesťanskou orientaci.

Škola má 25 učeben, knihovnu a kapli, tělocvičnu, gymnastický sál, plavecký bazén a hřiště vybavené pro míčové hry.

Žáci 1. až 3. ročníku mohou navštěvovat školní družinu, která se nachází v areálu zřizovatele školy v budově Voršilská 5, Praha 1. Stravování je poskytováno v moderní školní jídelně – výdejně, která je umístěna ve stejné budově jako družina.

V rámci školního klubu nabízí škola desítky zájmových kroužků jazykového, uměleckého, sportovního a vzdělávacího zaměření a zájmové činnosti ve školní knihovně, na školním hřišti a v různých klubech.

beDesign.cz

Přihlášení