Základní škola
sv. Voršily v Praze

Náboženství

První stupeň

Náboženství

Předmět je vyučován 1 hodinu týdně. Třída je dělena na 2 skupiny. Výuka probíhá v odborné učebně náboženství a to především zážitkovou metodou včetně vyplňování pracovních listů.

1. ročník 
Výuka probíhá formou zážitkového učení. Motivačním prvkem je výzva k hledání pokladu. Celý školní rok objevujeme důležitý poklad, kterým je pro nás Bůh.

2. ročník
Používáme pracovní listy „Poznáváme Boží lásku!“.
Téma: Stvoření světa, Noemova archa, Babylonská věž, Vánoce, Velikonoce, Seslání Ducha sv., Ježíšovy zázraky, Panna Maria, Podobenství…

3. ročník
Učebnice: „Bůh k nám přichází“ + pracovní listy.
Téma: Desatero, Svátosti, Průběh mše sv.

4. ročník
Učebnice: „Bůh nás vede“ + pracovní listy.
Téma: Bible, Josef Egyptský, Mojžíš, Misie, Vánoce, Velikonoce, Liturgický rok, apoštol Pavel.

5. ročník
Používáme různé materiály, základem je učebnice „Bůh nás volá“ a pracovní listy „Společně vytváříme Boží království“. Žáci se podrobněji seznamují s Písmem svatým, jeho rozdělením a způsobem biblického vyjadřování. Probíráme životy některých svatých a také biblických postav (např. Abraháma, který se učí naslouchat Bohu a kráčet ve víře).  

Druhý stupeň

Náboženské vzdělávání

Předmět je vyučován jednou týdně, třída je dělena na dvě skupiny (kromě devátých tříd). Výuka je vedena naukově, v malých pracovních skupinkách i formou žáky připravovaných prezentací. Cílem je získat základní přehled o katolické víře ve vztahu k současnému světu a ostatním náboženstvím, být schopen o tématech uvažovat a vytvořit se své postoje ve věcném a kultivovaném dialogu. Žáci používají jako učebnici Youcat. V rámci duchovních obnov a exkursí mají možnost seznámit se s podstatnými aspekty života jednotlivce i církve: výběr povolání, různé podoby života v církvi (hnutí, řeholní řády, diecéze), důstojnost a krása života a mezilidských vztahů, nemoc, utrpení a umírání (nemocnice a hospicová péče), jednota v rozmanitosti. 

6. ročník
Vyznání víry – Credo (co znamená věřit, víra v životě, obsah K. víry), představy o Mesiáši, liturgický rok, porozumění Bibli, dobovému pozadí a souvislostem, práce s Biblí, svatost.

7. ročník
Svátosti a jejich místo v životě člověka (znamení, symboly, obsah, význam a život se svátostmi, liturgický prostor a předměty).

8. ročník
Mravouka – etika (hřích, milost, člověk jako vztahová bytost – Dekalog).

9. ročník
Ekumenismus, sekty, nekřesťanská náboženství. Svoboda a pluralita ve společnosti s akcentem na důstojnost člověka, schopnost poznávat pravdu a vést dialog. 

V rámci pedagogických praxí vyučující spolupracují s Katolickou teologickou fakultou, každý rok se studenti účastní výuky na druhém stupni.

 

beDesign.cz

Přihlášení