Základní škola
sv. Voršily v Praze

Dokumenty

Formulář pro žádost příspěvku od Rady rodičů

Rada rodičů se snaží pomáhat v různých oblastech. Mimo jiné také přispívá finančně na různé školní i mimoškolní akce žáků, a to rodinám, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Rada rodičů chce tímto pomoci žákům, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit společné akce třídy. Snaha je omezit sociální vyloučení těchto žáků z třídního kolektivu a tímto přispívat k soudržnosti a solidaritě žáků uvnitř třídy a školy.


Žádost lze odevzdat nebo poslat e-mailem předsedovi Rady rodičů Martinu Štefanovi stefan.zssv@seznam.cz, příp. předat prostřednictvím třídního učitele nebo schránky v kanceláři školy.

Zápisy z jednání

beDesign.cz

Přihlášení