Základní škola
sv. Voršily v Praze

Informace

Školní družina je určena pro žáky 1. až 3. ročníku.

Školní družina se nachází v budově Voršilská 5, Praha 1.

Kontakt na ŠD   732 167 406

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Mišejková

Vychovatelky:

1.A – Jana Vašinová
1.B – Tereza Janáčová
2.A – Sestra Alžběta, OSU
2.B – Mgr. Kristýna Hanžlová
3.A – Mgr. Jana Mišejková
3.B – Tereza Kluková
AJ – Olga Lucinová

Provozní doba ŠD je od 11:30 do 17:30. V době od 14:00 do 15:30 nelze vyzvedávat děti ze ŠD z důvodu vycházky, popř. jiného programu mimo školní družinu.

Žádáme rodiče přihlášených žáků o pečlivé vyplnění přihlášky, včetně informací o rozsahu docházky žáka a způsobu odchodu žáka ze školní družiny.

Pokyny k platbě za školní družinu

Platbu za první pololetí je třeba uhradit do 30. 9. 2023 a platbu za druhé pololetí do 28. 2. 2024. Vyčkejte prosím na platební příkaz, ve kterém jsou uvedeny všechny údaje potřebné k provedení platby.

Krátká družina do 14 hodin

Platba za krátkou družinu se účtuje v plné výši i v případě, že žák dochází do družiny jen jeden den v týdnu.

    • krátká družina 3.000 Kč za pololetí, tj. 600 Kč za měsíc
    • krátká družina pro 2 sourozence – sleva 25 % z celkové částky (tj. 4.500 Kč za pololetí)


Dlouhá družina do 15:30 až 17:30 hodin

Platba za dlouhou družinu se účtuje v plné výši i v případě, že žák zůstává dlouho v družině jen jeden den v týdnu.

    • dlouhá družina 4.000 Kč za pololetí, tj. 800 Kč za měsíc
    • dlouhá družina pro 2 sourozence – sleva 25 % z celkové částky (tj. 6.000 Kč za pololetí)


Anglická družina

Příplatek 2.000 Kč za pololetí, tj. 400 Kč za měsíc

beDesign.cz

Přihlášení