Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Požehnané Velikonoce

Filip Roubíček (17.04.2019)

Velikonoce


Křížová cesta

Filip Roubíček (17.04.2019)

Ve středu Svatého týdne se žáci druhého stupně společně s otcem Benediktem, sestrami a učiteli tradičně vydávají na křížovou cestu. Letos jsme rozjímali nad utrpením Pána Ježíše u čtrnácti zastavení křížové cesty na Petříně. Nechť přijmeme Ježíšovu oběť a prožijeme velikonoční radost. 


Křížová cesta 1  Křížová cesta 2


Putování ke sv. Jindřichovi

Ella Glass 2.B (12.04.2019)

V neděli 7. 4. jsme šli do kostela sv. Bartoloměje s otcem Benediktem a sestrou Veronikou. Ve skupině bylo 16 lidí. Pokračovali jsme do kostela sv. Jindřicha v Jindřišské ulici, kde jsme se setkali s místním farářem a ten nás provedl po kostele a ukázal i sklep. Pak jsme na zahradě opékali buřty a hráli hry. Moc se mi tam líbilo.


bez popisku 1923 bez popisku 1922


Příběhy našich sousedů

Kateřina Oralová, foto Post Bellum (10.04.2019)

Vítězný tým z 9.B


Ve slavnostní a příjemné atmosféře proběhla ve středu 10. dubna 2019 závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Praze 1, který pořádala organizace Post Bellum ve spolupráci s Městskou částí Praha 1. Zaplněný Brožíkův sál Staroměstské radnice se zaujetím vyslechl příběhy 9 pamětníků, které zpracovaly dokumentaristické týmy ze 4 škol na Praze 1. Vítězným týmem se nakonec stali žáci naší školy Dominik Blažek, Vojta Bořek Dohalský, Prokop Karlík, Matyáš Lada, Matěj Lisý a Adam Zamojski, kteří zdokumentovali příběh rabína Karola Sidona:


https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2018-2019/sidon-karol/


Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách

Jana Mišejková (26.03.2019)

Ve dnech 19. - 21. 3. 2019 se konala v Odrách Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Ve třech přehlídkových dnech vystoupili žáci základních a středních škol v 90 číslech – hudebních, tanečních, divadelních. Naši školu reprezentovalo 10 dětí – pět recitátorů (Tomáš, Tereza, Matěj a Samuel z 5.B a Katarína z 9.A) s šesti recitacemi a taneční kroužek Arabeska se dvěma tanečními čísly. Za své výkony získali několik ocenění: tři čestná uznání za dvě recitace a tanec a Zlaté pásmo za tanec. Přehlídka byla dětem velkým obohacením kulturním i společenským.


bez popisku 1920 bez popisku 1919