Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

První den prvního stupně

Bára Masopustová, foto Klára Kuthanová (25.05.2020)

Nebojte se, vstupte, vrátná služba vás odborně vydezinfikuje.


Skolniskupiny1  Skolniskupiny2


Kde třída má?       


Skolniskupiny3


Hurá, už se učíme. Nevadí, že paní učitelka je jen v televizi.


Skolniskupiny4


Žáci vzorně dodržují pravidla.


Naši deváťáci zpět v lavicích

Filip Roubíček (19.05.2020)

Příprava z českého jazyka


Po dvou měsících se jako první vrátili do liduprázdné školy žáci devátých tříd, aby se připravili na přijímací zkoušky na střední školy, které je čekají za tři týdny v pondělí 8. června. Ve škole je přivítali jejich třídní učitelé a vyučující českého jazyka a matematiky, s nimiž se budou každé úterý a čtvrtek připravovat na testy. Potěšilo je setkání se spolužáky, přestože se nemohli sejít jako celá třída a prostředí školy je kvůli hygienickým opatřením méně přívětivé. Přejeme jim, aby poslední dny školní docházky v naší škole prožili v pohodě a úspěšně zvládli přijímací zkoušky na střední školy, které si zvolili.


Výuka jazyků na dálku neboli distančně

Marta Štěpánová, Kateřina Svobodová (04.05.2020)

... čili ONLINE. :)


V německém jazyce jsme v první třídě na dálku probírali rodinu, což je tématem sedmé lekce. Žáci pak měli za úkol nakreslit svoji rodinu a německy popsat své sourozence, rodiče, prarodiče, případně i domácí mazlíčky.


1.A - NJ 3.B - NJ


Ve třetím ročníku v rámci německého jazyka žáci pracovali na projektu Ich und mein Leben - žáci tak vytvářeli projekt o sobě a svém životě. Snažili se uplatnit všechny dosud naučené znalosti v německém jazyce a co nejlépe popsat sebe a své koníčky. Projekt doplnilli o fotografie a obrázky.


A šesťáci se ve svém německém projektu Lifestyle tschechischer Jugendlichen snažili přiblížit, jak žijí současné děti a mladež. Zkoušeli popsat své koníčky a zájmy.


6.A - NJ


Při výuce na dálku využíváme v rámci francouzského jazyka rozmanité kanály - "Školu v pyžamu" pro první stupeň, "Školu OnLine" pro stupeň druhý, Webex pro videokonference, e-maily či WhatsApp pro zprávy a YouTube pro výuková videa - jistě nejeden učitel by se v aktuální situaci mohl klidně nazývat youtuberem. Výuka na dálku neboli distančně čili online je tak skutečně rozmanitá, pestrá a snad nám všem dobře pomůže a poslouží do té doby, než se zase budeme moci vídat tváří v tvář. C´est la vie. :)


FJ - Škola v pyžamu 3.B - FJ


FJ - výuková videaPožehnané Velikonoce

Filip Roubíček (09.04.2020)

Velikonoce


Adopce na dálku

Jana Píková (02.04.2020)

Vážení rodiče, obracíme se na vás s prosbou o pomoc dětem, které podporujeme v projektu Adopce na dálku. V Indii a Ugandě, kde naše děti žijí, pandemie COVID-19 ještě nepropukla, nicméně všichni se obávají nejhoršího. Zavřely se školy i hranice, lidé trpí zatím jen nedostatkem jídla a nikdo nemá tušení, co se bude dít, až pandemie udeří. Arcidiecézní charita Praha proto organizuje pomoc, která by měla přispět alespoň ke zmírnění dopadů této katastrofy. Máte-li zájem přispět byť minimální částkou např. na nákup jídla, plicních ventilátorů či jiného zdravotnického materiálu, přečtěte si prosím krátký informativní dopis ředitele Arcidiecézní charity Praha. V něm rovněž najdete čísla účtů, na které můžete své příspěvky zasílat. Předem velké Pán Bůh zaplať.