Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Slavnost Zjevení Páně

Sestra Anděla Slezáková, Olga Lucinová (06.01.2020)

Zjevení Páně 1


V pondělí 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně byly v kostele sv. Voršily slouženy dvě mše svaté - v 8 hodin pro žáky 2. stupně a v 10 hodin pro žáky 1. stupně. Během dopoledne proběhlo Tříkrálové žehnání školy - otec Benedikt Hudema spolu se svými pomocníky posvětil celou školu a zavítali také do školní družiny i školní jídelny. Kéž pokoj, který přinesl náš Pán, prostoupí i naše domovy.


Zjevení Páně 2



Tříkrálová sbírka 1.B

Sestra Anděla Slezáková (06.01.2020)

Tříkrálové koledování 1.B 1


Třída 1.B se v pondělí s velkým nadšením zapojila do tříkrálové sbírky. Děti sice byly jako pytel blech, ale královsky zpívaly. Velice děkujeme! :)


Tříkrálové koledování 1.B 2


Radostné Vánoce

Filip Roubíček (20.12.2019)

Vánoční přání


Vánoční malování s francouzštináři

Kateřina Svobodová (20.12.2019)

Vánoční malování 1 Vánoční malování 2


V posledním předvánočním týdnu jsme společně s paní učitelkou Kateřinou Tschornovou s francouzštináři z 2.A a z 2.B malovali obrázky, jejichž tématem byly samozřejmě Vánoce. Nicméně nebylo to jen tak obyčejné malování, protože obrázky jsme pojmenovávali francouzsky, takže jsme se naučili nová slovíčka, navíc jsme k malování poslouchali francouzské koledy, a tak by se tahle kouzelná atmosféra dala krájet. Závěrem už je třeba pouze napsat: "Joyeux Noël et Bonne Année 2020" - veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020!


Advent plný hvězdiček

Sestra Alžběta Ladnarová (19.12.2019)

Advent plný hvězdiček 1


Okolo nás žije mnoho lidí, kteří by rádi během Vánoc přišli do kostela, ale nemohou kvůli nemoci nebo stáří. Jsou také lidé, kteří jsou v domovech pro seniory či se cítí osamoceni a nemají nikoho blízkého, kdo by si na ně vzpomněl a dal jim nějaký dárek. Proto jsme se rozhodli, že budeme s dětmi vyrábět hvězdičky, aby také k nim přišel záblesk světla a radost z narození našeho Spasitele. Vyrobené hvězdičky byly předány do dvou domovů pro seniory, budou k dispozici v kostele svaté Voršily a také je děti dělají pro ty, které znají okolo sebe. Každá hvězdička v sobě rovněž ukrývá dar společné modlitby.


Prozařme temnotu lidských srdcí.


Advent plný hvězdiček 2