Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Filip Roubíček (13.10.2020)

Z důvodu uzavření školy na základě vyhlášeného opatření vlády přecházejí od středy 14.10. 2020 všechny třídy 1. a 2. stupně na distanční výuku. Na týden od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny prázdniny. Předpokládaný návrat žáků do školy je stanoven na pondělí 2.11. 2020.


Pro distanční výuku celá škola jednotně používá informační systém Bakaláři a aplikaci MS Teams. V systému Bakaláři je průběžně zveřejňován základní přehled probíraného učiva a zadaných úkolů. Podrobné zadání úkolů, výukové materiály, přehled online hodin najdete v MS Teams. Aplikace Teams je součástí Office 365. Další informace ZDE


Distanční výuka je pro žáky povinná. Žáci jsou povinni se výuky účastnit, tzn. vypracovat a odevzdat zadané úkoly podle pokynů vyučujících. Vypracování úkolů je hodnoceno. Žák, který nemůže pracovat online, si zjistí zadání jiným způsobem a je v kontaktu s vyučujícím. Případnou absenci z důvodu nemoci je nutné řádně omluvit.


Čtenářský klub

Matylda Sacherová, Terezie Svobodová (5.B), Lucie Baloušová (05.10.2020)

Čtenářský klub 1


V tomto školním roce zahájil svou činnost Čtenářský klub pro 5. až 9. ročník. Každé páteční odpoledne (15:15–16:15) se scházíme a společně si povídáme o knížkách. Potom máme čas na čtení svých knížek. Při tom všem si užijeme spoustu legrace a zábavy.


Čtenářský klub 2Slavnostní koncert k 30. výročí školy

Filip Roubíček (01.10.2020)                                                                               


               N A Š E   Š K O L A   S L A V Í   3 0   L E T              


                   1 9 9 0  -  2 0 2 0                   Zveme Vás na slavnostní koncert


u příležitosti oslav 30 let školy, který se koná


v neděli 11. října 2020 od 14:30 v kostele sv. Voršily. Komorní orchestr Quattro


V programu slavnostního koncertu vystoupí Komorní orchestr Quattro se sólisty pod taktovkou dirigenta Marka Štilce. Zazní skladby J. S. Bacha, C. Francka, G. F. Händela, F. Schuberta a G. Holsta.Sběr kaštanů na pomoc potřebným

Sestra Alžběta (29.09.2020)

Loni se nám podařilo nasbírat skoro 800 kg a výtěžek tak činil 2.500 Kč. Tento rok řádí koronavir a mnoho zemí trpí bídou a hladem. Máme o tom zprávy od našich sester z misijních zemí, kde je situace více než vážná. V Mexiku v Iguale hrozí zavření mateřské školy a v Peru nemají lidé co jíst (více v příloze). Jsem si vědoma toho, že i situace u nás se stále zhoršuje, a nevíme, co bude. Kdybyste však někdo z vás mohl přispět, byť symbolickou částkou, tak budeme moc vděčné.

Z voršilské školky v Mexiku Naše sestry v Peru

Děkuji moc za spolupráci a vyprošuji vám Boží požehnání a hodně síly, nejen při překonávání každodenních zkoušek. Ať dokážeme vidět i to krásné, čím nás Pán každodenně obdarovává.

Tangramiáda

Filip Roubíček (25.09.2020)

Tangramiáda pro páté a šesté třídy


V pátek 25. 9. 2020 se sešly ve školní knihovně trojčlenné týmy pátých, šestých, sedmých a osmých tříd, aby po roce opět poměřily své dovednosti ve skládání tangramu. Soutěž Tangramiáda probíhá ve škole již několik let a žáci si ji oblíbili. Soutěžící mají za úkol sestavit v časovém limitu ze sedmi dílků hlavolamu obrázky věcí, postav nebo zvířat podle zadaných předloh. Dvěma týmům se podařilo poskládat všechny předlohy před vypršením limitu. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. První tři nejúspěšnější týmy vyhrály deskové hry a každý si odnesl sladkou odměnu.


Tangramiáda pro sedmé a osmé třídy