Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Tříkrálové žehnání školy

Sestra Anděla a sestra Magdalena (06.01.2021)

Tříkrálové žehnání v 1.A


Ve středu 6. ledna 2021 dopoledne, na Slavnost Zjevení Páně, lidově - na Tři krále - proběhlo tradiční tříkrálové žehnání školy. Vzhledem k opatřením to osobně mohli zažít pouze žáci a pedagogové nejnižších tříd prvního stupně. Nechyběla modlitba, kropení svěcenou vodou, kadidlo ani křída.


Tříkrálové žehnání ve 2.A  Tříkrálové žehnání ve 2.B


Tradiční tříkrálové koledování ve škole a v okolí školy letos neproběhne. Kasička Charity ČR na příspěvky do Tříkrálové sbírky 2021 je umístěna ve vestibulu školy, jinak je možné využít odkaz na oficiální web Tříkrálové sbírky a přispět online - www.trikralovasbirka.cz. Děkujeme.Vánoční ohlédnutí s prvňáčky

Hana Svobodová a žáci 1.B (04.01.2021)

Vánoční besídka 1.B


Barunka Tylová
Letošní školní rok prvňáčků je sice neobvyklý, ale rozhodně není chudý na pěkné zážitky. Na jejich předvánoční besídce nechyběla ani hudba.


A jak prožili prvňáčci vánoční prázdniny? To již dokáží moc pěkně napsat. Posuďte sami. Nový rok zahájí ve škole jen žáci prvních a druhých tříd

Filip Roubíček (29.12.2020)

V týdnu od 4. 1. 2021 budou mít prezenční výuku ve škole pouze žáci prvních a druhých tříd. Pro žáky ostatních tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem. Provoz školy se řídí opatřeními pro stupeň 5 PES (viz informace z MŠMT) - platí stejná omezení jako v listopadu 2020. Školní jídelna je v provozu, obědy je třeba včas objednat. Provoz školní družiny je zkrácen do 16 hodin, děti se vyzvedávají buď do 14 hodin před odpolední vycházkou, nebo až po ní. Z důvodu dodržení homogenity skupin je omezen provoz školního klubu.


info MŠMT


Přejeme radostné Vánoce

Filip Roubíček (18.12.2020)

Vánoční přání


První adventní týden s prvňáčky

Hana Svobodová a žáci 1.B (04.12.2020)

Mikuláš v 1.B


Jsme moc rádi, že můžeme prožívat advent opět společně ve škole se svými kamarády. V pondělí nám náš školní kaplan otec Benedikt posvětil adventní věnec. V pátek jsme slavili nejen svátek Barborek, ale také (trochu předem) svátek svatého Mikuláše.


Mikuláš 1   Mikuláš 2