Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Francouzsko-německé sdílení

Kateřina Ezechiášová (18.06.2021)

Francouzsko-německé sdílení 1


Páteční hodina jazyků ve 4.B proběhla na Žofíně. Tentokrát se však děti nerozdělovaly na francouzštináře a němčináře, ale hodina probíhala společně, a to formou francouzsko-německého sdílení: francouzštináři měli za úkol naučit pár základních výrazů němčináře, němčináři zase učili francouzštináře - na pomoc měly obě skupinky předpřipravený pracovní list. A samozřejmě i paní učitelky. Ke konci hodiny paní učitelka Hana Svobodová "přezkoušela" němčinu, já zase francouzštinu. A výsledek? Všechny děti si vysloužily sladkou odměnu za dobře odvedenou práci. A potom už jsme museli vyrazit zpátky do školy.


Francouzsko-německé sdílení 2

Duchovní setkání s přespáním na faře sv. Vojtěcha

Jana Šafusová (09.06.2021)

Přespání na faře 1  Přespání na faře 2


Už jste někdy měli celý Týnský chrám jen pro sebe? Vystoupali jste na jeho věž a prošli se na nově opravené půdě? A s pomalu nastupujícím soumrakem k druhému největšímu zvonu v Praze? A snídali jste v překrásně zrekonstruované Foersterově síni na faře u sv. Vojtěcha? My ze 7.B ano! Tedy, ke zvonu se dostali jen někteří.
Za to vše i za úžasný výklad v Týnu a za možnost přespat na faře děkujeme otci Benediktovi.


Přespání na faře 3

Salon ZUŠ na Pražském jaru

MgA. Irena Pohl Houkalová, foto Petra Hajská (01.06.2021)

Máme velkou radost z koncertu nadaných žáků ZUŠ na MHF Pražské jaro, mezi které patří i žákyně 9.B Valérie Skoumalová. Vali je absolventkou ročního stipendijního programu Akademie MenART ve flétnové třídě prof. Jana Ostrého a bez nadsázky patří k těm nejlepším a zároveň nejskromnějším.


Salon ZUŠ


Salon ZUŠ na Pražském jaru byl krásnou tečkou za roční prací mladých lidí a pro nás potvrzením, že má smysl dodávat odvahu, kuráž a inspiraci prostřednictvím mistrů svého oboru i těm nejmladším, ať již bude jejich cesta jakákoli. Věříme, že si společné momenty budou v životě při různých příležitostech vybavovat a budou díky nim připravenější a silnější. Záznam z koncertu, který se uskutečnil 25. 5. 2021 v kostele sv. Šimona a Judy, můžete sledovat zde.Strach v kostele svaté Voršily

sestra Magdalena, osu (28.05.2021)

Noc kostelů


Před Vánoci na Vyšehradě mne někdo oslovil krásným křesťanským pozdravem. Byl to režisér Jiří Strach. Protože mám na starosti organizaci Noci kostelů, zeptala jsem se, …a pan režisér přislíbil účast. Od našeho pana ředitele Filipa Roubíčka jsem se dozvěděla, že Jiří Strach chodil do naší školy a dokonce do stejného ročníku jako pan ředitel. Jak vše dopadlo, můžete shlédnout na videu zde.


Výtvarná soutěž „Zachraňte plcha velkého“

Klára Kuthanová (27.05.2021)

Soutěž vyhlásila Petřínská iniciativa ve spolupráci s Werichovou vilou a Českým muzeem hudby, a jejímiž patrony byli místostarostka Městské části Praha 1 paní Mgr. Eva Špačková, přírodovědec RNDr. Jiří Sádlo a ochránce zvířat JUDr. Jiří Pospíšil. Cílem soutěže bylo upozornit na chráněné živočichy v centru Prahy, v Petřínských sadech a v Lobkovické zahradě a na celou faunu a flóru v centru naší metropole. Žije zde nejen plch velký, ale také strakapoud prostřední, lejsek šedý, netopýr rezavý a další živočichové. 


Naši žáci se soutěže zúčastnili v hojném počtu, a to jak ve výtvarné, tak i literární kategorii. Kreslili obrázky doma, v době tvrdého lockdownu, fotografie svých výtvorů posílali do online hodin výtvarné výchovy, poté jsme je za školu hromadně poslali organizátorům.  Tento víkend jsme se konečně dozvěděli výsledek soutěže.


Největší radost nám udělalo 1. místo udělené v literární části soutěže, které získala Vilemína Anna Anderová ze 6. B. Rovněž jsme byli velice potěšeni 2. místem ve výtvarné sekci, které získal Tomáš Rehák ze 6. A. Pořadatelé také udíleli čestná uznání, která obdrželo mnoho našich žáků. Všem oceněným velmi gratulujeme a ostatním děkujeme za účast! Obrázky všech dětí budou vystaveny ve Werichově vile na Kampě pod záštitou ředitele Muzea Kampa panem JUDr. Jiřím Pospíšilem.


Tomáš Rehák: Plch z Petřína


Plch z Petřína


Vilemína Anna Anderová: Petřín


Petřín


*Gulo gulo je rosomák - vzteklá, dlouhodrápatá, přerostlá kunovitá šelma.