Základní škola
sv. Voršily v Praze

Duchovní obnova 3.A

V pondělí 18. března se třeťáci vydali za svým duchovním obnovením do Břevnovského kláštera. Nejprve byl pro děti ve farnosti připraven program paní Rabiňákovou na téma Velikonoce. Děti si povídaly biblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta a seznámily se s událostmi jednotlivých dní Svatého týdne. Poté se dětí ujal řeholní bratr Martin z řádu benediktinů. Vzal je do baziliky sv. Markéty, kde si každý našel tichý kout, aby mohl napsat svou prosbu a poděkování. Následovala společná modlitba.  

Zuzana Kacerovská

beDesign.cz

Přihlášení