Základní škola
sv. Voršily v Praze

Hudební workshop třeťáků s Ondřejem Tichým 

Ve středu 15. listopadu si třeťáci užili skvělý hudební workshop s panem Ondřejem Tichým. Jeho program je skrze umělecké prostředky zaměřen především na zlepšení sociálních vazeb a soustředění. Děti dostaly k dispozici nejen hudební nástroje z celého světa, ale vyzkoušely si i hru na tělo. Děti pracovaly s dechem i hlasem a úspěšně si vyzkoušely společné muzicírování. Hudební um se u všech nejvíce projevil při zpěvu písniček Náměšť a Statistika nuda je. Z hudebních nástrojů měla u dětí úspěch tibetská mísa naplněná vodou. Znějící mísa přenáší své vibrace do vody, vytváří se vlny a drobné kapičky vyskakují nad hladinu, což si děti mohly v závěru samy vyzkoušet.  

Zuzana Kacerovská

beDesign.cz

Přihlášení