Základní škola
sv. Voršily v Praze

Legenda o Mikuláši

Ve čtvrtek 7. prosince děti ze 3.A navštívila lektorka z Pedagogického centra arcibiskupství pražského, aby je seznámila s legendou o biskupu Mikuláši – Vzácný koberec. Program vychází z jedné z četných legend o biskupu Mikuláši, jehož život je datován do 4. století a umístěn do Malé Asie, do města Myry, ležícím v dnešním Turecku. Legendu o vzácném koberci děti prožívaly pomocí obrazů, které společně vytvářely z šátků, vlny, dřevěných kostek a přírodních materiálů. Text legendy vyvolává otázky o tom, co je v životě člověka nejcennější a jakou hodnotu má soucit s druhým člověkem. Cílem tohoto programu mimo jiné je uvědomění si přínosu individuality jednotlivce a význam vztahů mezi lidmi, nebo rozvoj vzájemné spolupráce žáků. 

Zuzana Kacerovská

beDesign.cz

Přihlášení