Základní škola
sv. Voršily v Praze

Nedělní slavnost

V neděli 23. června prožilo radostný den 19 dětí naší školy, které poprvé přijaly Tělo a Krev Pána Ježíše. Tři děti byly pokřtěny a spolu s nimi všichni obnovili křestní slib. Slavnosti předcházela duchovní obnova na faře sv. Vojtěcha, kde děti přistoupily ke svátosti smíření, společně ji oslavily a zakončily výletem na Sázavu. Mši svatou celebroval P. Benedikt Hudema, školní kaplan. Všem patří velký dík. Modleme se nadále za tyto děti, aby se u nich nevytratilo přátelství s Pánem Ježíšem. 

Sestra Veronika

beDesign.cz

Přihlášení