Základní škola
sv. Voršily v Praze

Nedělní slavnost

První svaté přijímání je krásnou slavností a důležitým mezníkem na společné cestě s Pánem. Letos jsme tyto vzácné okamžiky prožili v neděli 25. června spolu s 23 dětmi naší školy, které poprvé přijaly Tělo a Krev Pána Ježíše. Dvě děvčata byla pokřtěna a spolu s nimi všichni obnovili křestní slib. Slavnosti předcházela duchovní obnova na faře u sv. Vojtěcha, kde děti přistoupily ke svátosti smíření a společně ji oslavily. Mši sv. celebroval
P. Benedikt Hudema, školní kaplan. Celou slavnost hudebně doprovázela schola pod vedením pana Loučky. Všem patří velký dík. Modleme se nadále za tyto děti, aby se u nich nevytratilo přátelství s Pánem Ježíšem.

beDesign.cz

Přihlášení