Základní škola
sv. Voršily v Praze

Poutní výlet do Sázavského kláštera

V sobotu 15. června se uskutečnil výlet skupiny dětí ze školy spolu s otcem Benediktem, sestrou Veronikou a paní učitelkou Stáňou do Sázavského Kláštera. Byl to třetí výlet v rámci projektu Grantys v roce 2024. Cestu vlakem směr Sázava si děti zkrátily povídáním a hraním her s kamarády. V Sázavském klášteře nás čekala mše svatá za doprovodu nádherných varhan, prohlídka kláštera a krypty s úžasnou průvodkyní, paní Hankou. Obědový čas jsme mohli strávit na krásné farní zahradě, kde si děti zahrály pohybové hry a získaly i sladkou odměnu. Nabyté znalosti o sv. Prokopovi a historii kláštera děti uplatnily úspěšně v kvízu a průvodkyně Hanka děti velmi chválila. S poděkováním za krásný den jsme se loučili s místem, které nás velmi oslovilo a vláčkem vyrazili zpět směr Praha.

Stanislava Šimková

beDesign.cz

Přihlášení