Základní škola
sv. Voršily v Praze

Tříkrálové žehnání školy

V pátek 5. ledna, v předvečer slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), se opět naší školou rozezněl zpěv, zavanula vůně kadidla a leckoho skropil pořádný proud svěcené vody. Králů bylo tentokrát pět, spolu s ministranty, sestrou Magdalenou a otcem Benediktem nejen vinšovali nový rok, ale všichni společně jsme prosili, aby Bůh v tomto občanském roce požehnal všemu dobrému, co v naší škole prožijeme. Kdo přispěl do tříkrálové sbírky na potřebné, obdržel malý dárek ve formě cukříku k oslazení života. Nápis latinského požehnání AD 20 C+M+B + 24 (Christus mansionem benedicat) byl napsán na všechny dosažitelné dveře a kouř kadidla se vznášel vzhůru stejně jako naše modlitba. Děkujeme našim žákům, skvělým hudebníkům, zpěvákům i ministrantům, kteří vydrželi déle jak tři hodiny, aby nevynechali žádnou učebnu ve škole, školce i družině. I my můžeme, podobně jako moudří králové, přát vše dobré a vyprošovat Boží požehnání, kamkoli přijdeme, a to celý rok. Byla by škoda, kdyby moudrých králů a královen bylo jen pět.

P. Benedikt, školní kaplan

beDesign.cz

Přihlášení