Základní škola
sv. Voršily v Praze

Výlet na Loretu

V sobotu 17. února se skupinka 18 žáků naší školy vypravila na výlet spolu s otcem Benediktem, sestrou Veronikou, paní učitelkou Stáňou a mládeží z farnosti sv. Vojtěcha. Tramvají č. 22 jsme dojeli na Pohořelec a pěšky doputovali na Loretánské náměstí, kde jsme slavili mši svatou v kostele Panny Marie Královny andělů. Z kostela jsme se přesunuli do Kláštera kapucínů, kde jsme si mohli odpočinout, posvačit a zahrát si po skupinkách deskové hry. Odpoledne nás čekalo objevování Loretánského pokladu, kdy děti zábavnou formou hledaly kopie tří barokních truhliček. Součástí pracovních listů byly i další úkoly spojené s historií Lorety. Výlet jsme ukončili u školy společnou modlitbou a poděkováním za hezky prožitý den.

Stanislava Šimková

beDesign.cz

Přihlášení