Základní škola
sv. Voršily v Praze

Nové tabule

Během prázdnin byly v několika kmenových učebnách instalovány nové tabule s interaktivním dataprojektorem. Díky Radě rodičů, která v červnu zorganizovala

beDesign.cz

Přihlášení