Základní škola
sv. Voršily v Praze

Nové tabule

Během prázdnin byly v několika kmenových učebnách instalovány nové tabule s interaktivním dataprojektorem. Díky Radě rodičů, která v červnu zorganizovala sbírku mezi rodiči, se podařilo vybrat částku potřebnou na výměnu starých tabulí a instalaci dataprojektorů. Nyní je interaktivní projekce k dispozici téměř ve všech učebnách. To umožní více využívat interaktivní učebnice a jiné digitální materiály, což zefektivní a zatraktivní výuku.

Akce TABULE PRO CHYTRÉ KEBULE! se zdařila. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli a pomohli škole vybavit další učebny moderní technikou.

beDesign.cz

Přihlášení