Základní škola
sv. Voršily v Praze

Duchovní obnova 3.A

Ve čtvrtek 21. prosince se třída 3.A vydala za svým duchovním obnovením do kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově námětí. Děti provázel otec Bonaventura. Duchovní obnova se nesla v duchu Cesty do Betléma. Nejprve si děti prohlédly betlém v kostele. Následoval přesun na farnost, kde byl pro děti připravený program. Děti se rozdělily do skupin a společně pak hledaly vystřižené kousky betléma, vybarvovaly je a lepily na karton, aby z nich na konec vznikl ucelený betlém. Děti si představovaly, že jsou postavou z betléma a přemýšleli, čím by Ježíška obdarovali.  

V závěru si děti prošly výstavu betlémů, která se každoročně v areálu Panny Marie Sněžné pořádá. 

Zuzana Kacerovská

beDesign.cz

Přihlášení