Základní škola
sv. Voršily v Praze

Olympiáda Pražský globus

Během 1. pololetí se žáci se zájmem o zeměpis tradičně utkali v olympiádě Pražský globus, při které se kromě zeměpisného přehledu, umění práce s atlasem i grafy a tabulkami, hodí také vyznat se v naší matičce stověžaté.

Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola se v kategorii 6.-7. tříd stali sedmáci Vojtěch Heřman, Štěpán Klauda a Vladimír Horák, následováni některými šesťáky, kteří také dosáhli slušného výsledku. V kategorii 8.-9. tříd byli nejlepší Cyril Kubín, Petr Fuchs a Ben Koutecký. V závěsu za nimi Timotej Saul Smolárik, či Jáchym Korselt. Vítězové (Vojta a Cyril)se na Stanici mladých přírodovědců na Smíchově zúčastnili obvodního kola, kde se jim ve velké konkurenci žáků (včetně gymnazijních) ještě dál postoupit nepodařilo. Patří jim dík za reprezentaci školy a všem zúčastněným za férové zeměpisné zápolení.

Matouš Šimek

beDesign.cz

Přihlášení