Základní škola
sv. Voršily v Praze

Duchovní obnova pátých tříd

V pátek 1. prosince prožili žáci pátých tříd duchovní obnovu v klášteře na Břevnově. V bazilice sv. Markéty měl pro nás bratr Martin krátké zamyšlení nad adventní dobou. Ve ztišení jsme poznávali sami sebe a naslouchali. Poté jsme položili napsané díky a prosby na oltář, za které se bude místní komunita benediktinů modlit.  Druhou částí nás provedl P. Cyril. V chórových lavicích jsme si vyzkoušeli, jak se modlí mniši žalmy. Po závěrečném požehnání si každý z nás odnesl adventní číslo časopisu Duha s názvem: Poslouchej nejen ušima a dívej se nejen očima. Kéž nás tato slova provází celým adventem.

Sestra Veronika

beDesign.cz

Přihlášení