Základní škola
sv. Voršily v Praze

Žehnání adventních věnců

V neděli 3. prosince začal advent, a tak jsme školní týden zahájili nejen pravidelnou společnou modlitbou ve školním rozhlase, ale také tradičním žehnáním adventních věnců. Setkání žáků, učitelů a sester bylo provázeno společným zpěvem, čtením evangelia a modlitbou. P. Benedikt Hudema požehnal věnce, které vyrobily jednotlivé třídy, a žáci na nich zapálili první svíčku. Až se rozsvítí čtvrtá, budeme už doma toužebně očekávat Ježíška.

beDesign.cz

Přihlášení