Základní škola
sv. Voršily v Praze

Duchovní obnova pro pedagogický sbor

V pátek 1. 9. 2023 završil pedagogický sbor přípravu na nový školní rok duchovní obnovou v kapucínském klášteře na Hradčanech. Školní kaplan P. Benedikt Hudema uvedl svými přednáškami učitelský sbor do nového tématu z Voršilského stromu pro nastávající pololetí: dáváme a přijímáme. Na závěr se účastníci posilnili také na těle a měli možnost vzájemného sdílení při již tradiční pizze.

Milada Škodová

beDesign.cz

Přihlášení