Základní škola
sv. Voršily v Praze

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 4. září to tedy opět začalo. Ptáte se co? Přece nový školní rok! Jak je na naší škole zvykem, sešli jsme se v kostele sv. Voršily postupně na dvou mších svatých. Pro první stupeň ji celebroval P. Benedikt Hudema a měl nádhernou promluvu o přátelství. Starší žáky čekalo překvapení v podobě emeritního biskupa Karla Herbsta, který pozdvihl důležitost mít Krista Pána na prvním místě ve svých životech.

V celém školním roce tedy pojďme cestou přátelství se zrakem vždy upřeným na Ježíše!

Pavel Jireš

beDesign.cz

Přihlášení