Základní škola
sv. Voršily v Praze

Osmáci filtrují

Směs vzniká smícháním alespoň dvou chemicky čistých látek, které lze od sebe jednoduše dělit. A právě metody separace směsí jsou aktuálním tématem v chemii. Filtraci, jednu z běžných metod, si mohli osmáci vyzkoušet v rámci laboratorní práce. Filtrovali suspenzi křídy s vodou přes tři různé filtrační materiály a zkoumali, přes který materiál bude filtrát nejčistší. Hypotézy byly různé, avšak nejčistší filtrát byl přes filtrační papír, jenž nejlépe zachytil pevnou složku směsi. 

Cílem práce bylo nabýt nejen teoretické znalosti, ale především získat dovednosti v konstrukci filtrační aparatury a osvojit si samotnou techniku separace. Laboratorní práce nás bavila a stanovený cíl se nám podařilo naplnit. 

A jak jsme u toho vypadali? Můžete posoudit sami, ale musíme uznat, že jsme vypadali dost profesionálně, a to i přes to, že se jednalo o naši první zkušenost s filtrací. 

Michal Poft

beDesign.cz

Přihlášení