Základní škola
sv. Voršily v Praze

Putování ke svaté Voršile

V úterý 19. 9. putovaly první třídy na návštěvu ke svaté Voršile. Na jejich cestě je provázela sestra Benedikta. Děti hledaly klíčová slova příznačná pro jednotlivá písmena tvořící slovo „kostel“. V pracovním listě vybarvovaly jednotlivé části obrázku kostela sv. Voršily a pak se vydaly spočítat „křížky“ nacházející se v kostele. O přestávce děti s chutí snědly svačinky připravené maminkami. Poté, co se osvěžily i duchovně, vrátily se obě třídy do školy.

Barbora Patoková a Jana Drtinová

beDesign.cz

Přihlášení